Zprávy

O víkendu se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže

O víkendu se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže Dne 31. března se v Hradci Králové sešlo na osmset padesát mladých, kteří přijeli společně oslavit se svými biskupy XXVII. světový den mládeže.

 

Mottem setkání byl verš z listu svatého Pavla Filipským: „Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ (srov. Fil 4,4), na který navázal ve své dopolední katechezi Mons. Josef Suchár. Mimo jiné posluchače ujistil, že Bůh je miluje a radost, která prostupuje celý vesmír, se dá nalézt všude kolem nich. Varoval je před prázdnou vnější radostí, která nestojí na pravdivých postojích.

 

Dopolední program byl obohacen svědectvím Markéty Jírů o prožívání těžké nemoci a manželů Kateřiny a Pavla Šimonových o životě v manželství, ve kterých si mladí lidé mohli znovu uvědomit, že i v tíživých situacích života se člověk v síle Ducha Svatého může opravdu radovat. Po krátkém občerstvení se účastníci měli možnost zapojit do diskusních, kreativních či přednáškových skupinek. Byla řeč např. o reálných a virtuálních vztazích, hudbě, sexualitě a intimitě, spolupráci ve farnostech či doprovázení umírajících.

Ani nepříznivé počasí neodradilo mladé, aby si připomněli Kristovo utrpení a v hojném počtu se vydali na křížovou cestu městem. Vyvrcholením celého setkání byla slavnostní bohoslužba v katedrále Sv. Ducha.

 

Celý den mladé poprvé doprovázel diecézní biskup Mons. Jan Vokál, který účastníkům připomněl, že víra nespočívá na lidských hodnotách, ale musí být zakotvena pevně v Bohu. Povzbudil přítomné, aby se nebáli komunikovat mezi sebou i se svým okolím. V homilii pak otec biskup nazval mladé svými spolupracovníky a povzbudil je, aby si uchovali radost. Dále vzpomenul zesnulého arcibiskupa Otčenáška a jeho program života v dobrotě a lásce vůči každému. Zazněla zde také výzva bl. Jana Pavla II. : „Nebojte se být odvážní!“ Tato akce je podporována Královéhradeckým krajem.

 

Jana Vránová

 

fotogalerie

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám