Den zasvěcených osob - mše svatá

2. 2. 2021

V duchovním spojení se zasvěcenými osobami celebroval biskup Jan Vokál 2.2. mši svatou v kapli sv. Karla Boromejského v biskupské rezidenci. V letošním roce se vzhledem k pandemii koronaviru neuskutečnilo tradiční setkání diecézního biskupa s řeholnicemi a řeholníky v katedrále Svatého Ducha u příležitosti Světového dne zasvěceného života.

"Setkání se mělo tentokrát konat v želivském klášteře, který se chystá k oslavám 900. výročí založení premonstrátského řádu. Sejít se nemůžeme, proto Vás prosím o společnou modlitbu, v níž vyjádříme Pánu vděčnost za řeholní povolání v naší diecézi a poprosíme Ho o požehnání. Zaměřme ji prosím zvláště na 2. únor, kdy budu, dá-li Bůh, na tento úmysl obětovat Mši svatou v kapli biskupské rezidence. Spojme se v modlitbě tak jako každý rok při společné Mši svaté. Řeholní život je pro diecézi nepostradatelný právě i pro sílu modlitby. Modlitba Vašich společenství je tím, co nás stále udržuje ve spojení s Pánem a je mocným zdrojem požehnání pro všechen lid na území diecéze", napsal mimo jiného ve svém pozdravu zasvěceným osobám biskup Jan Vokál.
Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám