Katechetické pedagogické centrum - Diecézní setkání katechetů

Diecézní setkání katechetů

Jsi%20ochoten

se uskuteční

10. září 2022

v budově Nového Adalbertina

v Hradci Králové 

Motto: "Zapalovat tento svět naději"

Součástí programu bude dopolední přednáška, mše svatá a odpolední workshopy s praktickými výstupy pro katechezi a výuku náboženství. 

 

 

 

Diecézní setkání katechetů - 10. 9. 2022

Zapalovat tento svět nadějí

Předběžný program:

8:00 – 8:30      registrace – 2. patro budovy

8:00 – 8:30      káva, čaj, malé občerstvení 

8:30 – 8:45      ranní chvály za účasti generálního vikáře
Mons. Jana Paseky – přednáškový sál, 2. patro

9:00                 pozdrav generálního vikáře Mons. Jana Paseky – přednáškový sál, 2. patro

9:05 – 9:45       1. přednáška - "Ztráty a nálezy"  - P. Jan Linhart

9:45 – 10:30    přestávka, malé občerstvení - chodba pastoračních center - 1. patro budovy před KPC

10:30 – 11:15    2. přednáška - "Ztráty a nálezy"  - P. Jan Linhart

11:45 – 12:15    mše svatá – hlavní celebrant otec biskup Jan Vokál – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velké náměstí

12:30 – 13:30    oběd - hotel Nové Adalbertinum

13:45 – 15:30    workshopy:

· Kamarád v nebi  - vede Mgr. Markéta Rumpíková

·  - vede Mgr. Eva Klabanová

 

Změna vyhrazena. Program se stále ještě upravuje. 

Na chodbě v 1. patře budou k dispozici misijní materiály PMD.

Během setkání bude také možnost zakoupit katechetické materiály a pomůcky.