Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát


Telefon
603 110 170
E-mail
socha@bihk.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Hradec Králové I
bydlí ve farnosti

Diecézní a další funkce

biskupský delegát pro vymezené oblasti
kanovník arcijáhen
Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové