Katechetické pedagogické centrum - Pandemie COVID - 19

Pandemie COVID - 19

Od 12. 4. 2021 nabývají platnost nová opatření týkající se výuky na ZŠ. S tím souvisí také výuka náboženství na školách: 
provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, viz zde – bod č. 8 
Plné znění ZDE

Co se týká katecheze, výuky náboženství či přípravy na svátosti na farách, nebo v jiných prostorách, respektujte prosím daná nařízení vlády o shromažďování – více zde