Katechetické pedagogické centrum - Letnice

Letnice

Duch Svatý

Duch Svatý je božskou osobou, která má zásadní vliv na náš vztah k Bohu. Základní orientaci, jak mluvit o Duchu Svatém v katechezi a ve výuce náboženství, nabízí článek prof. Ctirada Václava Pospíšila Vytyčení základních přístupových cest k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého, a to skrze symboly, jeho přebývání v nás, působení v dějinách spásy.

Neméně důležitá je další nabídka poznání:

Slavnost Seslání Ducha Svatého - roční cyklus A  - více ZDE 
Slavnost Seslání Ducha Svatého - roční cyklus B - více ZDE
Slavnost Seslání Ducha Svatého - roční cyklus C - více ZDE

 


Letnice - seslání Ducha svatého - více ZDE