Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní centrum pro mládež - Samuel - kurz duchovního doprovázení

Samuel - kurz duchovního doprovázení

Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v rozlišování jejich životního povolání a v upevnění jejich vztahu s Bohem. Úlohou týmu kněží a řeholních sester je vstupovat s členy kurzu do Boží přítomnosti, aby mohli ve světle Božího Slova, ve sdílení, katechezích, v modlitbě a adoraci rozpoznávat Boží hlas. Kurz má napomáhat při každodenním rozjímání nad Božím slovem a při vedení duchovního deníku, a tak uvádět do správného duchovního rozlišování.

PLAKÁT KURZ SAMUEL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kurz je určen mladým (svobodným) lidem od 19 do 30 let, kteří upřímně a opravdově hledají svoje životní povolání a poslání. Kurz trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání (od října do června), 1 x měsíčně v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Součástí kurzu je také jednodenní pěší pouť a exercicie. Po přihlášení a zaslání motivačního dopisu proběhne přijímací pohovor. Kurz je bezplatný. Účastníci hradí pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu. Důležitou podmínkou pro přijetí je ochota zúčastnit se kurzu v celém jeho rozsahu (absolvovat všechna setkání).

OBSAH SETKÁNÍ

Náplní každého setkání je duchovní slovo k průběhu kurzu, sdílení, přednáška, společná modlitba a adorace. V průběhu každého setkání bude příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru.

HISTORIE KURZU

Kurz pochází z Itálie, z Milána, a pod jménem GRUPPO SAMUEL ho založil a celou jeho strukturu vytvořil milánský arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini(15. 2. 1927 – 31. 8. 2012). První kurz se konal v roce 1989/90. Sám kardinál řekl: „Kurz Samuel je jedinečnou a neopakovatelnou zkušeností pro ty, kteří touží najít a poctivě hledat svoje povolání, svoji životní cestu.“ Kardinál Martini patří k nejznámějším duchovním autorům 20. století. Ti, co ho poznali, o něm říkali, že je prorokem, pastýřem podle Ježíšova srdce, zamilovaným do Krista, do evangelia, do Církve, ale i do každého člověka.


Více informací i přihlášky zasílejte na email kurzsamuel.dhk [at] gmail.com nejpozději do 26.9.2021.