Varhanní interpretační kurz


Z diecéze
Datum:

V rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka v České Třebové.

Zúčastnit se můžete aktivně nebo pasivně. Lektorem je Jean Pierre Lecaudey. Více informací níže na přihlášce a plakátu.