Česká biskupská konference v Krkonoších


Z diecéze , Česko
Datum:

Na Erlebachově boudě se sejdou biskupové na 128. plenárním zasedání.

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na svém 128. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 18. - 20. října 2021 na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Zasedání se bude účastnit i apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo.

Veřejnost je zvána k účasti na Mši svaté, kterou budou čeští a moravští biskupové koncelebrovat v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně v úterý 19. října v 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude královéhradecký biskup Jan Vokál; kazatelem biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze.