Poděkování za pomoc v nesnadné době


Z diecéze , Covid 19
Datum:

Po respirátorech darovala Cesta 121 do diecéze také antigenní testy. Děkujeme!

Na biskupství do Hradce Králové byly doručeny ze sdružení Cesta 121 antigenní testy pro kněze naší diecéze. Děkujeme, že i tímto způsobem pomáháte kněžím. Rovněž děkujeme všem, kteří Cestu 121 podporují.
 
Mons. Jan Paseka, generální vikář
---------------------------

Kdo je CESTA 121 

 

"Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi." Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. "Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí."

 

C E S T A  1 2 1

 • Ve spolupráci s otci biskupy pomáháme stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.
 • Poskytujeme zdarma zdravotní pomůcky: chodítka, mechanické a elektrické vozíky, zvedáky, sedačky do vany, toaletní program, pomůcky při inkontinenci, polohovací lůžka.
 • Do domova kněze instalujeme schodišťové sedačky, schodolezy, přispíváme na výtahy.
 • Nabízíme speciální náramky, jimiž si kněz v nouzi může přivolat pomoc.
 • Zasíláme zdarma mobilní telefony s velkými tlačítky.
 • Spolufinancujeme stavební úpravy, které umožní prodloužit pobyt stárnoucích kněží v prostředí, v němž jsou doma.
 • Zajišťujeme dveřní telefony s obrazovkou, aby byl kněz chráněn před zloději a násilníky.
 • Nabízíme zdarma biblickou literaturu pro hůře vidící kněze.
 • Přispíváme na ozdravné a lázeňské pobyty.
 • Hradíme operace.
 • Zajišťujeme léky zdarma, případně ve vybraných případech uhradíme doplatky za léky, které neproplácí pojišťovna.
 • Zprostředkováváme diskrétní pomoc psychoterapeuta.
 • Spolupracujeme s kněžskými domovy a hospici.
 • Finančně podporujeme osoby, které pečují o nemocné kněze.
 • Pomáháme při havarijních událostech, kdy je fara poškozena požárem, vodou, povětrnostními vlivy apod.

 

Více o Cestě 121 zde.


Další zprávy

Z diecéze

Výpravy prstem po mapě

Než budeme moci vyjet opravdu na cesty, vyjeďte si on-line prostřednictvím velkého cestovatelského přednáškového cyklu.
Rok sv. Josefa, Z diecéze

Rokolská Cesta manželů se snoubenci a se sv. Josefem

Přijďte si pro požehnání snoubencům.
Covid 19, Česko

Covid 19 aktuálně

Současná státní opatření.