Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty

V říjnu 2012 byla ukončena první serie seminářů projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce – praktické náměty, který se uskutečnil v systému DVPP pro pedagogické pracovníky základních a středních škol v Královéhradeckém kraji, zejména pro učitele společenskovědních předmětů.

Tento projekt byl v letech 2011 - 12 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Od druhého pololetí školního roku 2012/2013 pokračuje období udržitelnosti projektu. Přihlásit se mohou učitele z kteréhokoliv kraje. Seminář můžeme uskutečnit pro učitele jedné školy. Nabídka je určena i učitelům náboženství.

Semináře pro učitele jsou nabízeny za POPLATEK 100 Kč (příspěvek na výdaje spojené s konáním semináře; výukové materiály poskytujeme zdarma).

 

 

Nabídka seminářů

PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

 

Podrobný popis obsahu seminářů je uveden na těchto stránkách, viz níže.  

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději tři dny před termínem konání.

 

POZOR - ZMĚNA TERMÍNU SEMINÁŘE B-3 KŘESŤANSKÉ RITUÁLY A SYMBOLY!

Seminář B-3 Křresťanské rituály a symboly se z důvodu nemoci lektora přesouvá z 15. 3. 2014 na sobotu 14. 6. 2014.

 

NABÍDKA NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ

Pokud jste měli zájem o některý z již proběhlých seminářů a nemohli jste se ho zůčastnit, dejte nám vědět nejlépe e-mailem. Jakmile budeme mít odpovídající počet zájemců (tj. minimálně tři), domluvíme s nimi jiný termín, který bude vyhovovat všem.

 

KÓD NÁZEV SEMINÁŘE TERMÍNY  ČAS DEN CÍLOVÁ SKUPINA
A-4 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I  14.9.2013 9:00 - 13:00 SO 1. stupeň ZŠ
A-5 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II 11.10.2013 9:00 - 13:00 2. stupeň ZŠ, SŠ
A-3 Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky 22.10.2013 9:00 - 13:00 ÚT 1. stupeň ZŠ
D-3 Motivace žáků I 8.11.2013 14:00 - 18:00 1. stupeň ZŠ
D-4 Motivace žáků II 9.11.2013 9:00 - 15:00 SO 2. stupeň ZŠ, SŠ
A-1 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I 16.11.2013 9:00 - 15:00 SO 1. stupeň ZŠ
D-2 Metody práce s texty 22.11.2013 9:00 - 13:00
B-4 Křesťanský slovník a jeho aktualizace 18.1.2014 9:00 - 13:00 SO 2. stupeň ZŠ, SŠ
B-1 Bible - kniha knih 8.2.2014 9:00 - 15:00 SO ZŠ a SŠ
B-3 Křesťanské rituály a symboly    15.3.2014 -     ZMĚNA na     14. 6. 2014 9:00 - 15:00 SO ZŠ a SŠ
B-2 Křesťanské stavby - kostely, kláštery 25.3.2014 9:00 - 13:00 ÚT ZŠ a SŠ
A-2 Poselství křesťanských Vánoc a Veliokonoc II 28.3.2014 9:00 - 15:00 2. stupeň ZŠ, SŠ
C-1 Mír a spravedlnost ve světě 14.5.2014 9:00 - 13:00 ST 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
C-2 Země pro člověka 7.6.2014 9:00 - 15:00 SO ZŠ a SŠ
C-3.1 Vybraná témata z dějin křesťanství - starověk až raný středověk 26.-27.8.2014 9:00 - 17:15 ÚT-ST 2. stupeň ZŠ, SŠ
C-3.2 Vybraná témata z dějin křesťanství - středověk až novověk 27.-28.8.2014 9:00 - 17:15 ST-ČT 2. stupeň ZŠ, SŠ
C-3.3 Vybraná témata z dějin křesťanství - novověk až současnost 29.8.2014 9:00 - 17:15 2. stupeň ZŠ, SŠ
D-1 Využití multimediálních pomůcek ve výuce Termín bude určen dle zájmu, uzávěrka přihlášek do 31.12.2013     ZŠ a SŠ

 

ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA

 

Semináře se uskuteční v Hradci Králové, Velké nám. 32 (budova Nové Adalbertinum), v učebně v přízemí.

Zájemci o tyto semináře, hlaste se na tel: 495 063 420 nebo na emailové adrese: kc (zavináč) bihk.cz.

Poplatek za každý seminář činí 100 Kč.

 

Přihláška na semináře - zde

 

 


   

Cíle projektu

Cílem realizátora projektu je poskytnout účastníkům seminářů:

 

Cílem seminářů je přispět k rozvoji následujících kompetencí učitelů:

 

Dalším cílem projektu je vytvoření prostoru ke vzájemnému poznávání a dialogu mezi pedagogy polečenskovědních předmětů a učiteli křesťanského náboženství.

 

Aktivity projektu

  

Nabídka seminářů

Semináře jsou čtyř nebo šestihodinové. Některé jsou určeny pouze pedagogickým pracovníkům I. stupně základních škol nebo II. stupně základních škol a středních škol; některé semináře modulu B jsou společné pro všechny stupně. Specifika věkových skupin žáků jsou respektována v nabídnutých metodických materiálech, se kterými budou účastníci pracovat dle stupně školy ve skupinách.

 

 

Modul A:  Poselství křesťanských svátků

A1 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

A3 Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky 

A4 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

 

Modul B:  Křesťanské kulturní dědictví

B1 Bible – kniha knih

B2 Kostely a kláštery v minulosti a dnes

B3 Křesťanské rituály a symboly

 

Blok C Společenská a etická témata

C1 Mír a spravedlnost ve světě

 

Modul D:  Rozvíjení didaktické kompetence učitelů

D1 Využití multimediálních pomůcek ve výuce

D2 Metody práce s texty

D3 Motivace žáků I

 

 

Modul A:   Poselství křesťanských svátků

A2 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

A5 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

 

Modul B:   Křesťanské kulturní dědictví

B1 Bible – kniha knih

B2 Kostely a kláštery v minulosti a dnes

B3 Křesťanské rituály a symboly

B4 Křesťanský slovník a jeho aktualizace

 

Blok C Společenská a etická témata

C1 Mír a spravedlnost ve světě

C2 Země pro člověka

C3 Vybraná témata z dějin křesťanství

 

Blok D Rozvíjení didaktické kompetence učitelů

D1 Využití multimediálních pomůcek ve výuce

D2 Metody práce s texty - tento seminář je určen pouze učitelů ZŠ (I. i II. st.)

D4 Motivace žáků II - tento seminář je určen pouze učitelům II. stupně ZŠ

 

 

Anotace jednotlivých seminářů

Modul A:  Poselství křesťanských svátků

A1 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář poukáže na biblická východiska Vánoc a Velikonoc a vzájemnou souvislost těchto témat. V praktické části bude pozornost zaměřena na symbol světla (světlo na adventním věnci, vánoční hvězda, betlémská hvězda, atd.).

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

Zpět

 

A2 Poselství křesťanských Vánoc a Velikonoc II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Seminář se zaměří na osobnost Ježíše Krista z pohledu současníků, v průběhu staletí a v evangeliích, na hlavní události Ježíšova životního příběhu a na Ježíšovo celkové poselství, které ovlivnilo celou evropskou kulturu. Připravena bude Powerpointová  prezentace, ve které je Ježíšův příběh zasazen na konkrétní historická místa v Izraeli.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A3 Křesťanské svátky spojené s lidovými tradicemi a zvyky

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář poukáže na východiska pro slavení svátků svatých, zaměří se na památku Věrných zemřelých, tzv. Dušičky, na svátek sv. Martina a sv. Mikuláše.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A4 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ

Seminář ukáže, jak lze na I. stupni zážitkovou formou přiblížit život a poselství významných osobností našich dějin. Představí tři osobnosti: sv. Václava, sv. Anežku a sv. Cyrila a Metoděje, kteří významným způsobem ovlivnili kulturu společnosti ve své době, a jejich odkaz přesáhl hranice jejich doby. Zaměří se na daná historická období, na prožívání jejich víry, a zamyslí se nad tím, jaký výchovný přínos může mít výuka o uvedených světcích pro dnešní děti.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

A5 Křesťanské osobnosti českých dějin a jejich státní svátky II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Seminář představí křesťanské osobnosti, jejich státní svátky slavíme nebo jsou veřejně uctíváni:

 

Představeny budou i další křesťanské osobnosti z oblasti kultury, které žáci znají z literatury, dějepisu či z jiných společenských věd.

Pracovat se bude s odbornými texty a s powerpointovou prezentací.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul B:  Křesťanské kulturní dědictví

B1 Bible – kniha knih

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Bible je podle světových statistik dodnes nejčtenější a nejvyhledávanější knihou. Seminář se bude snažit odpovědět na některé otázky týkající se právě této knihy. Např. Komu patří Bible? Jak čtou starý zákon Židé a jak křesťané? Proč obsahuje Bible historické nepřesnosti a přírodovědné omyly? Proč obsahuje starý zákon tolik násilí? Které biblické motivy se objevují v povinné četbě žáků? Které texty mohou oslovit naše žáky a jak s nimi pracovat? Apod.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B2 Kostely a kláštery v minulosti a dnes

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář představí kostely a kláštery jako místa zvláštního určení. Poukáže na význam kostelů a klášterů v minulosti a dnes. Prezentovat se budou také speciální pomůcky a práce s nimi. Pro kostely bude vytvořeno interaktivní CD a pracovní sešit o katedrále sv. Ducha a pro kláštery výukové DVD.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B3 Křesťanské rituály a symboly

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář poukáže na významné okamžiky lidského života, na jejich slavení v různých náboženství a na rituály s nimi spojené a jejich symboliku. Nabídne také úhel pohledu víry na obecně platné hodnoty pro život společnosti (dar života a jeho ochrana, hodnota zdraví a nemoci, lidská solidarita, apod.) a na důležité okamžiky lidského života a jejich vnímání v různých životních obdobích (dospívání, přebírání zodpovědnosti, vstup do zaměstnání, apod.).

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

B4 Křesťanský slovník a jeho aktualizace

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ

Účelem tohoto semináře je vysvětlit základní pojmy z křesťanského prostředí včetně vývoje chápání jejich obsahu v čase. (Jaký obsah má pro současnou teologii a jak se tento výraz používá např. ve sdělovacích prostředcích a v moderní literatuře). Zaměří se také na souvislost jednotlivých pojmů mezi sebou a se životem člověka. Součástí bude i prezentace interaktivního CD. 

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul C:  Společenská a etická témata

C1 Mír a spravedlnost ve světě

Určeno učitelům obou stupňů ZŠ a SŠ

Seminář se bude zabývat aktuálními otázkami: mír a jeho udržitelnost, válečné konflikty ve světě a možnosti jejich řešení, osobnosti míru – možnosti jedince přispět ke světovému míru, chudoba – záležitost společnosti i osobního postoje, představy o míru na základě používaných symbolů, pojetí míru a spravedlnosti ve Starém a Novém zákoně.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

C2 Země pro člověka

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář nabídne pohled na dva přístupy v otázce původu světa: vědecký a náboženský a pokusí se překonat uměle vytvořený antagonismus mezi nimi. Představí náboženské texty, které se týkají vztahu mezi člověkem a světem (např. biblické zprávy o stvoření světa, Epos o Gilgamešovi, Perské mýty o stvoření světa, Olympský mýtus apod.) a poukáže na to, jak nám mohou pomoci k výchově mladých lidí k zodpovědnému přístupu k člověku, přírodě a světu kolem nás.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

C3 Vybraná témata z dějin křesťanství

Určeno učitelům II. stupně ZŠ a SŠ 

Seminář nabídne interpretace vybraných témat z dějin křesťanství církevními historiky a porovnání s jinými přístupy. Součástí semináře budou diskuze o nadčasové výpovědi těchto událostí a o vhodném způsobu prezentace těchto témat žákům a workshopy metodického zpracování.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

Modul D:  Rozvíjení didaktické kompetence učitelů

D1 Využití multimediálních pomůcek ve výuce

Určeno učitelům ZŠ a SŠ

Seminář představí základní typy multimediálních pomůcek a jejich možnosti, limity a vhodné využití. V praktické části si účastníci budou moci pod vedením lektora sami vytvořit vlastní prezentaci.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D2 Metody práce s texty

Určeno učitelům I. a II. stupně ZŠ

Seminář nabídne různé přístupy, které se dají využít při práci s texty, především pak s příběhy. Seznámí se specifiky biblických textů a některými metodami práce s nimi s ohledem na podporu tvořivosti, obrazotvornosti, fantazie a rozvoj vnímavosti žáka.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D3 Motivace žáků I

Určeno učitelům I. stupně ZŠ 

Seminář seznámí účastníky s teoretickými východisky motivace a poukáže na to proč a jak děti při výuce motivovat. Součástí bude diskuze, na jejímž základě bude teorie propojena s praxí a ukázky motivačních bloků k vybraným tématům jednotlivých seminářů.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět

 

D4 Motivace žáků II

Určeno učitelům II. stupně ZŠ

Seminář seznámí účastníky s teoretickými východisky motivace a poukáže na to proč a jak žáky při výuce motivovat. Teoretický blok bude propojen diskuzemi na základě osobních zkušeností z pedagogické praxe účastníků semináře. Použité ukázky budou vycházet z témat souvisejících s křesťanstvím a z průřezových témat RVP.

Podrobný popis obsahu semináře a souvislost tématiky s RVP.

 

Zpět  

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Katechetické a pedagogické centrum

Biskupství královehradecké

Velké náměstí 35

500 01 Hradec Králové

Telefon: 495 063 420, 737 215 335, 731 604 740

E-mail: kc (zavináč) bihk.cz

Kalendárium

Dnes je pátek, 18. 04. 2014
Svátek má Valerie
Církevní kalendář: Velký pátek
Denní liturgie
1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zd 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Myšlenka pro dnešní den
Půst znamená vytvořit prostor pro lásku, a proto vyhalšuje boj všem jejím parazitům.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34 

 

číslo účtu: 1006010044/5500
 

» Napište nám