Svět a my

Obsah:

 

 

 


 

 

Co je projekt „Svět a my“ (SAM)

„Svět a my“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Žákům jsou představena různá témata z křesťanství, která vhodným způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě. Tak se mají možnost žáci seznámit s křesťanským pohledem na uskutečňování míru ve světě, s významem kostelů a křesťanských staveb, s životem řeholníků, s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod.

 

Metodiky jsou zatím zpracovány pro 2., 3., 4. a 5. třídu a všechny jsou odzkoušeny.
Každý rok má své hlavní téma a jednotlivá setkání (jedná se o 5 setkání během roku) dané téma rozvíjejí.

 

Projekt byl zahájen ve školním roce 2007/2008 a účastnila se ho 3. třída ZŠ Kukleny v Hradci Králové. V následujících letech se k projektu připojila další třída z dané školy. Spolupráce trvá dodneška.

 

Zpět 

 


 

Metodika práce

  • Program jednotlivých setkání trvá cca 2,5 hodiny a vede ho jeden lektor.
    Nejvhodnější je prostředí mimo školu. Pedagog je na setkáních přítomen.

 

  • Setkání jsou vedena formou zážitku, lektor pracuje s různými pomůckami,
    obrazy, příběhy apod.

 

Zpět 

 


 

Témata a obsah 


Zpět 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám