Svět a my

Obsah:

 

 

 


 

 

Co je projekt „Svět a my“ (SAM)

„Svět a my“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Žákům jsou představena různá témata z křesťanství, která vhodným způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě. Tak se mají možnost žáci seznámit s křesťanským pohledem na uskutečňování míru ve světě, s významem kostelů a křesťanských staveb, s životem řeholníků, s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod.

 

Metodiky jsou zatím zpracovány pro 2., 3., 4. a 5. třídu a všechny jsou odzkoušeny.
Každý rok má své hlavní téma a jednotlivá setkání (jedná se o 5 setkání během roku) dané téma rozvíjejí.

 

Projekt byl zahájen ve školním roce 2007/2008 a účastnila se ho 3. třída ZŠ Kukleny v Hradci Králové. V následujících letech se k projektu připojila další třída z dané školy. Spolupráce trvá dodneška.

 

Zpět 

 


 

Metodika práce

  • Program jednotlivých setkání trvá cca 2,5 hodiny a vede ho jeden lektor.
    Nejvhodnější je prostředí mimo školu. Pedagog je na setkáních přítomen.

 

  • Setkání jsou vedena formou zážitku, lektor pracuje s různými pomůckami,
    obrazy, příběhy apod.

 

Zpět 

 


 

Témata a obsah 


Zpět 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám