Poselství křesťanských svátků

Obsah:

 

ŠKOLENÍ LEKTORŮ

  • Zaškolení lektorů

 

Zpět

 

TERMÍNY BESED VE ŠKOLÁCH

  • Realizace besed ve školách   

 

Kontakt: Mgr. Eva Klabanová, tel.: 731 604 620, e-mail: kc (zavináč) bihk.cz

 

Zpět

 

Co je Poselství křesťanských svátků?

Vzdělávací projekt pro základní a střední školy formou besed pro žáky k učivu průřezových témat Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova.

 

Zpět

 

Co je cílem programů Vánoce a Velikonoce?

Rozšíření všeobecného přehledu žáků v oblasti židovské, antické a křesťanské kultury; poznání reálií a zajímavých souvislostí.

 

Poskytnutí nových podnětů ke slavení svátků, zvláště Vánoc a Velikonoc tak, aby byl člověk duchovně obohacen.

 

Prostor k zamyšlení nad hodnotami všeobecně přijímanými jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost.

 

Zpět

 

Co není cílem programů?

Přesvědčovat o víře v Boha ani jiným způsobem agitovat pro církev.

 

Zpět

 

Komu jsou programy určeny?

Žákům 1. a 2. stupně základních škol a středních škol v Královehradecké diecézi (tj. celý kraj Královehradecký, podstatná část Pardubického, Vysočiny, část Libereckého a Středočeského kraje).

 

Zpět

 

Metodika práce

  • Program je koncipován na jednu vyučovací hodinu pro jednu třídu a odehrává se v učebně školy. Lektor vede program, učitel může být přítomen.        
  • K oběma svátkům máme připraveny různé varianty vzhledem k věku žáků. Varianty se od sebe liší použitými metodickými postupy.
  • Žáci jsou seznamováni s biblickými příběhy, které se k vánočním a velikonočním svátkům vztahují a s významem jejich symbolů. Z nich společně s lektorem odvozují poselství.
  • Lektor pracuje s obrazy a hudbou, střídá výklad, vyprávění, hru a dialog se žáky
  • Pomůcky zajišťuje realizátor projektu. Podle možností školy a na základě předchozí domluvy využívá audiovizuální zařízení školy.

 

Zpět

 

 

Popis základních programů

Základní programy

 

Zpět

 

Metodické materiály a pomůcky

Metodické materiály a pomůcky vzniklé v rámci projektu najdete na webu http://vkd.bihk.cz/ zvláště v částech Poselství křesťanských svátkůInteraktivní CD.

 

Zpět

 

Odkazy

Další instituce realizující programy pro školy

 

Katechetické a pedagogické centrum - Biskupství ostravsko-opavské

 

Zpět

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám