Otevřené dny pro školy

                                     

Co jsou "Otevřené dny pro školy" a co je jejich cílem?

 • Projekt Otevřené dny pro školy (dále OD pro školy) obsahuje kurzy zaměřené na primární prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže.

 • Kurzy jsou zařazovány zpravidla na počátek nové školní etapy žáků (tj. po přechodu žáků na II. stupeň základní školy a na začátku docházky na střední školu). Jejich účelem je nastartovat realizaci systematického školního programu primární prevence rizikových jevů u dané skupiny žáků.

 • Kurzy jsou zaměřeny na osobnostní a sociální výchovu žáků v duchu požadavků RVP školy.

 • Účastníci v doprovodu zkušených pracovníků s mládeží přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat názory druhých. Otevřené dny pro školy tak významným způsobem pomáhají k růstu osobnosti mladého člověka.
 • Kurzy vedou mladé lidi  ke zdravému životnímu stylu, k aktivnímu trávení volného času i k zodpovědnosti.
 • Program rozvíjí sociální, komunikativní, personální a občanské kompetence žáků a zvláště kompetence k řešení problémů, pomáhá při hledání orientace v životních situacích a hodnotách.
 • OD pro školy napomáhají i výchovnému úsilí pedagogů, kteří při nich vidí své žáky v jiných rolích než ve škole a mají možnost je lépe poznat.
 • Doplňují a realizují stávající programy prevence rizikového chování a rozvíjí spolupráci se subjekty realizujícími vládní, národní a evropské prevenční programy.

 

 

 

Komu jsou "Otevřené dny pro školy" určeny?

OD pro školy nabízíme žákům II. stupně základních škol a všech typů středních škol a učilišť ve věku 11 - 19 let. Projekt počítá s účastí celých třídních kolektivů v doprovodu jednoho až dvou pedagogů.

 

 

 

Doba trvání a témata

OD pro školy probíhají ve dvou až třídenním kurzu v době školního vyučování. Základní metodou kurzů jsou zážitkové aktivity. Formou her, diskusí a reflexí žáci s daným tématem pracují. Pedagogický doprovod má možnost účastnit se celého programu. Náplň kurzu je rozdělená do dopoledních a odpoledních bloků, které sledují specifické cíle. Hlavním cílem kurzu je posílení zdravého sebevědomí, ujasnění postojů a hodnot.

Pedagogům zašleme na požádání zevrubný popis programu.

 

Nabízíme:

 • Dobro a zlo - program určený pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol a učilišť. Je zaměřený na uvědomění si vlastní identity, vytváření životních postojů a hodnot, posílení sebepřijetí a zdravého sebevědomí.
 • N-téčko (Naše třída) - program určený pro 6. ročníky základních škol a primy víceletých gymnázií. Je zaměřený na prohloubení a upevnění vztahů v třídním kolektivu.
 • MY (Me and You) - program určený pro 8. ročníky základních škol a tercie u víceletých gymnázií. Je zaměřený na přátelství. Dílčími tématy jsou "musím být přítelem sám sobě", "být přítelem druhému" a "přátelství jako hodnota".

 

 

 

Kde budou OD probíhat?

Kurzy probíhají v době školního vyučování mimo areál školy, obvykle v zařízeních pro školy v přírodě. Řídíme se vzdáleností od školy, případně přáním pedagogů.

 

 

 

Kolik vás OD budou stát?

Cenu kurzu tvoří:  

– pobytové náklady žáků (nocleh a strava)  

– poplatek za kurz (náklady na pomůcky, mzda externích instruktorů, pobytové náklady instruktorů, režijní náklady)

– doprava žáků a výdaje spojené s pedagogickým doprovodem

 

Cenu lze snížit získáním dotace. Rádi Vám k tomu poskytneme potřebné informace.

 

 

Kontakt:

e-mail: pc (zavináč) bihk.cz

tel.:  495 063 420 

GSM:  731 604 620 

http://odproskoly.diecezehk.cz

 

Projekt je podporován grantovým programem EU-SROP a Královehradeckým krajem.

 

 

          

 

 

Tento projekt sponzoruje:

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám