Otevřené dny pro školy

                                     

Co jsou "Otevřené dny pro školy" a co je jejich cílem?

 • Projekt Otevřené dny pro školy (dále OD pro školy) obsahuje kurzy zaměřené na primární prevenci rizikových jevů u dětí a mládeže.

 • Kurzy jsou zařazovány zpravidla na počátek nové školní etapy žáků (tj. po přechodu žáků na II. stupeň základní školy a na začátku docházky na střední školu). Jejich účelem je nastartovat realizaci systematického školního programu primární prevence rizikových jevů u dané skupiny žáků.

 • Kurzy jsou zaměřeny na osobnostní a sociální výchovu žáků v duchu požadavků RVP školy.

 • Účastníci v doprovodu zkušených pracovníků s mládeží přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat názory druhých. Otevřené dny pro školy tak významným způsobem pomáhají k růstu osobnosti mladého člověka.
 • Kurzy vedou mladé lidi  ke zdravému životnímu stylu, k aktivnímu trávení volného času i k zodpovědnosti.
 • Program rozvíjí sociální, komunikativní, personální a občanské kompetence žáků a zvláště kompetence k řešení problémů, pomáhá při hledání orientace v životních situacích a hodnotách.
 • OD pro školy napomáhají i výchovnému úsilí pedagogů, kteří při nich vidí své žáky v jiných rolích než ve škole a mají možnost je lépe poznat.
 • Doplňují a realizují stávající programy prevence rizikového chování a rozvíjí spolupráci se subjekty realizujícími vládní, národní a evropské prevenční programy.

 

 

 

Komu jsou "Otevřené dny pro školy" určeny?

OD pro školy nabízíme žákům II. stupně základních škol a všech typů středních škol a učilišť ve věku 11 - 19 let. Projekt počítá s účastí celých třídních kolektivů v doprovodu jednoho až dvou pedagogů.

 

 

 

Doba trvání a témata

OD pro školy probíhají ve dvou až třídenním kurzu v době školního vyučování. Základní metodou kurzů jsou zážitkové aktivity. Formou her, diskusí a reflexí žáci s daným tématem pracují. Pedagogický doprovod má možnost účastnit se celého programu. Náplň kurzu je rozdělená do dopoledních a odpoledních bloků, které sledují specifické cíle. Hlavním cílem kurzu je posílení zdravého sebevědomí, ujasnění postojů a hodnot.

Pedagogům zašleme na požádání zevrubný popis programu.

 

Nabízíme:

 • Dobro a zlo - program určený pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol a učilišť. Je zaměřený na uvědomění si vlastní identity, vytváření životních postojů a hodnot, posílení sebepřijetí a zdravého sebevědomí.
 • N-téčko (Naše třída) - program určený pro 6. ročníky základních škol a primy víceletých gymnázií. Je zaměřený na prohloubení a upevnění vztahů v třídním kolektivu.
 • MY (Me and You) - program určený pro 8. ročníky základních škol a tercie u víceletých gymnázií. Je zaměřený na přátelství. Dílčími tématy jsou "musím být přítelem sám sobě", "být přítelem druhému" a "přátelství jako hodnota".

 

 

 

Kde budou OD probíhat?

Kurzy probíhají v době školního vyučování mimo areál školy, obvykle v zařízeních pro školy v přírodě. Řídíme se vzdáleností od školy, případně přáním pedagogů.

 

 

 

Kolik vás OD budou stát?

Cenu kurzu tvoří:  

– pobytové náklady žáků (nocleh a strava)  

– poplatek za kurz (náklady na pomůcky, mzda externích instruktorů, pobytové náklady instruktorů, režijní náklady)

– doprava žáků a výdaje spojené s pedagogickým doprovodem

 

Cenu lze snížit získáním dotace. Rádi Vám k tomu poskytneme potřebné informace.

 

 

Kontakt:

e-mail: pc (zavináč) bihk.cz

tel.:  495 063 420 

GSM:  731 604 620 

http://odproskoly.diecezehk.cz

 

Projekt je podporován grantovým programem EU-SROP a Královehradeckým krajem.

 

 

          

 

 

Tento projekt sponzoruje:

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám