Pedagogické centrum

 

Pedagogické centrum spolu s Katechetickým centrem tvoří společné pracoviště s názvem Katechetické a pedagogické centrum.

 

Pedagogické centrum je zaměřeno na službu veřejným, soukromým a církevním školám těchto stupňů: mateřským, základním a středním. Tato služba spočívá v uskutečňování níže uvedených projektů. Rozkliknutím jejich názvu nebo v menu vpravo si zobrazíte podrobnější informace.

  

 

 

PROJEKTY PRO ŠKOLY:

 

Využití křesťanského dědictví ve výuce    

Projekt pro učitele základních a středních škol, v rámci kterého jsou nabízeny semináře, akreditované MŠMT v systému DVPP.  Hlavním cílem seminářů je přispět k rozvoji kompetencí učitelů, a to: oborově předmětových, didaktických a sociálních.  Projekt vznikl v letech 2011 – 2012, kdy byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

Otevřené dny pro školy

Kurzy primární prevence pro třídní kolektivy žáků 6. a 8. tříd základní školy a pro první dva ročníky středních škol a učilišť. Projekt je nabízen od roku 1998. V roce 2005 byl podpořen grantem z fondů EU.

Podrobněji: http://odproskoly.diecezehk.cz/

 

Poselství křesťanských svátků

Program pro mateřské, základní a střední školy, jehož hlavní aktivitou jsou besedy se žáky ve třídách - v jejich prostředí. Besedy jsou zaměřeny na osobností a sociální výchovu žáků a na multikulturní výchovu. Uvádějí žáky do tradic spojených s Vánocemi a Velikonocemi, nabízejí prostor k uvažování nad jejich poselstvím a tím přispívají k utváření jejich postojů k sobě samým a k druhým lidem. Program je realizován od roku 1995. V roce 2010 k němu byla vydána metodická příručka, jejíž obsah je možné stáhnout v záložce http://www.bihk.cz/pastorace/pedagogicke-centrum/vyukove-materialy-pro-skoly

 

 

 

 

Svět a my 

Dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ, který nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Nabízí křesťanská témata

a vhodným způsobem je propojuje s výukou předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, nebo z křesťanských hodnot vycházejí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam spolupracujících škol

 

Seznam škol 2002 - 2011.doc

 

Reference žáků a učitelů

 

Gymnázium Jičín pdf.

 

Nová Paka pdf.

 

Bezprostřední reakce žáků po ukončení kurzu OD.doc

 

Reference od pedagogů, kteří se účastnili kurzů OD.doc

 

 

Pracovní nabídky

  

 Nabídka praxe

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám