Myšlenky k postní době

Zmrtvýchvstání Páně

Jana Sklenářová
Jan 20,1-9 Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto… celý text

Velikonoční vigilie

Miroslav Sklenář
Lk 24,1-12 Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a… celý text

Velký pátek

Petr Toman
Jan 18,1-19,42 Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada.… celý text

Čtvrtek Svatého týdne

Pavel Nix
Jan 13,1-15 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje,… celý text

Středa Svatého týdne

Pavla Maršíková
Mt 26,14-25 Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?… celý text

Úterý Svatého týdne

Jana Drašnarová
Jan 13,21-33.36-38 Když Ježíš seděl se svými učedníky, v duchu se zachvěl a s důrazem prohlásil: „Amen, amen, pravím vám: Jeden z vás mě… celý text

Pondělí Svatého týdne

Hana Frančáková
Jan 12,1-11 Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi)… celý text

Květná neděle

Lenka Palkovičová
Lk 22,14-23,56 Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše.   Ve stanovenou hodinu zaujal (Ježíš) místo u stolu a apoštolové s… celý text

Sobota po 5. neděli postní

Jiří Regner
Jan 11,45-56 Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a… celý text

Pátek po 5. neděli postní

Jan Král
Jan 10,31-42 Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z… celý text

Čtvrtek po 5. neděli postní

společenství Modlitby matek, Kutná Hora - Sedlec
Jan 8,51-59 Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už… celý text

Středa po 5. neděli postní

Martin Siegel
Jan 8,31-42 Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda… celý text

Úterý po 5. neděli postní

Lenka Štillová
Jan 8,21-30 Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“… celý text

Pondělí po 5. neděli postní

Barbora Málková
Jan 8,1-11 Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k… celý text

5. neděle postní

Ondřej Bouma
Jan 8,1-11 Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k… celý text

Sobota po 4. neděli postní

Helena Melicharová
Jan 7,40-53 Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!… celý text

Pátek po 4. neděli postní

Jana Dománková
  Jan 7,1-2. 10. 25-30 Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížily se… celý text

Čtvrtek po 4. neděli postní

Jan Výborný
Jan 5,31-47 Ježíš řekl židům: „Svědčím -li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že… celý text

Středa po 4. neděli postní

Jakub Brdíčko
Jan 5,17-30 Ježíš řekl židům: „Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný.“ To byl další důvod, proč se ho židé snažili … celý text

Úterý po 4. neděli postní

Gabriela Sýkorová
Jan 5,1-3a.5-16 Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha,… celý text
« Předchozí 1 2 3 4 5 7 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám