Kalendář a nabídka KC

 

Poslední aktualizace: 17. 6. 2019

 

K dalšímu vzdělávání a formaci katechetů :

 

Setkání a semináře jsou určeny kněžím, pastoračním asistentům, katechetům, učitelům náboženství a podle zájmu i animátorům společenství (dětí, mládeže, dospělých, seniorů apod.), kteří mají zájem o metodickou podporu a konzultaci svých aktivit a další vzdělávání v katechetické činnosti. Pro katechety a učitele náboženství pověřené kanonickou misí je povinná účast na Diecézním katechetickém setkání (1x ročně) a na Oblastních setkáních katechetů (na jaře a na podzim).

 

Na semináře se, prosíme, přihlašujte e-mailem nebo telefonicky (495 063 420). Přihlášku označte kódem semináře a uveďte své jméno. Děkujeme.

 

Celoroční kalendář na školní rok 2018/2019:

DATUM NÁZEV ČAS  MÍSTO KONÁNÍ  POZNÁMKA 
4. 10.  Oblastní_setkání katechetů_OSK  15:30_17:30 Litomyšl-fara Lektorka: Mgr._Klabanová_Eva
11. 10.  Pracovní setkání pastoračních asistentů, kněží a katechetů, OSK  16:00-18:00 Havlíčkův Brod, MC_Zvoneček  Lektorka: Mgr._Jana_Kobylíková 
8. 11.  Oblastní setkání katechetů 16:00-18:00 Dvůr Králové nad Labem - fara  Lektorka: Mgr._Jana_Kobylíková
26. - 28. 10. XI. celostátní katechetický kongres   Třešť   
6. 11.  Pracovní setkání pastoračních asistentů, kněží a katechetů;OSK 15:00-18:00 HK - Nové Adalbertinum  Lektorka: Mgr._Klabanová_Eva
13. 11.  Oblastní setkání katechetů - OSK  16:00-18:00 Náchod-fara  Lektorka: Mgr._Eva_Klabanová
27. 11.  Oblastní setkání katechetů - OSK  16:00-18:00 Chrudim-fara  Lektorka: Mgr._Jana_Kobylíková 
16. - 18. 11. Metodický seminář Katecheze Dobrého pastýře - 2. level   České Budějovice Lektorka: PhDr._Barbara Surma, PhD. 
22. 11.  Oblastní setkání katechetů - OSK  16:00-18:00 Nová Paka-fara  Lektorka: Mgr._Eva_Klabanová
23. 11. 

Proškolení_lektorů pro_vstupy_do_škol (Poselství_křesťanských_svátků)

Téma: Advent_a_vánoce

9:00 - 12:00 HK - Nové Adalbertinum  Lektorky: Mgr._Eva_Klabanová, Mgr._Jana_Kobylíková 
termín bude upřesněn Hudba ve výuce náboženství a v katechezi - SEMINÁŘ 9:00 - 15:00 Havlíčkův Brod - MC_Zvoneček Lektorka: Mgr. Zuzana Slavíčková, M. A.
28. 11. 

Proškolení_lektorů pro_vstupy_do_škol (Poselství_křesťanských_svátků)

Téma: Advent_a_vánoce

15:00-18:00 HK, Nové Adalbertinum  Lektorky: Mgr._Eva_Klabanová, Mgr._Jana_Kobylíková 
29. 11.  Oblastní setkání katechetů - OSK  16:30-18:30 Česká Třebová - fara  Lektorky: Mgr._Jana_Kobylíková 
6. 12.  Pracovní setkání kněží a jáhnů    Dolní Újezd pouze pro kněze a jáhny
prosinec  Poselství křesťanských svátků     vstupy do škol 
od  února  jarní kolo OSK      bude upřesněno
21. 2. 2019   16:00 - 18:00 Havlíčkův Brod Mgr. Eva Klabanová
5. 3. 2019   16:00 - 18:00 Hradec Králové – Nové Adalbertinum Mgr. Jana Kobylíková
7. 3. 2019   16:30 – 18:30 Česká Třebová – fara Mgr. Eva Klabanová
12. 3. 2019   16:00 - 18:00 Náchod – fara Mgr. Jana Kobylíková
2. 4. 2019 Oblastní setkání katechetů  16:00 - 18:00 Nová Paka – fara Mgr. Jana Kobylíková
20. 3. 2019 Oblastní setkání katechetů  16:00 - 18:00 Chrudim - fara Mgr. Eva Klabanová
28. 3. 2019 Oblastní setkání katechetů  16:00 - 18:00 Litomyšl - fara Mgr. Jana Kobylíková
4. 4. 2019 Oblastní setkání katechetů  16:00 - 18:00 Dvůr Králové nad Labem Mgr. Eva Klabanová
15.3.

Proškolení lektorů pro vstupy do škol (Poselství křesť. svátků)

Téma: Velikonoce

15:00 - 18:00  HK - Nové Adalbertinum Lektorky: Mgr._Eva_Klabanová, Mgr._Jana_Kobylíková 
29. 3. 

Proškolení lektorů pro vstupy do škol (Poselství křesť. svátků)

Téma: Velikonoce

9:00 - 12:00 HK - Nové Adalbertinum Lektorky: Mgr._Eva_Klabanová, Mgr._Jana_Kobylíková 
21. - 24. 3. 2019 Duchovní obnova pro katechety   Marianum Janské Lázně P. Jan Paseka 
duben Poselství křesťanských svátků     vstupy do škol 
24. 5.  Noc kostelů     Více informací: Jitka Pokorná 
8. 6. 2019 Diecézní setkání dětí   Hradec Králové   
30.6.-3.7.  Letní katechetický seminář    Hora Matky Boží  Lektoři: P. Mgr. Jiří Kaňa,ThLic. Prokop Brož, Th.D. a ThLic. David Bouma, Th.D.
19.10.2019 Diecézní katechetické setkání    Hradec Králové   

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE k jednotlivým aktivitám:

 


Oblastní setkání katechetů a pracovní setkání kněží a pastoračních asistentů 

Oblastní setkání je otevřené všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na katechezi, výuce náboženství nebo náboženském vzdělávání dětí a dospělých.

Pro „nové“ kolegy a kolegyně připomínáme, že k účasti na těchto setkáních jste se zavázali při podpisu žádosti o kanonickou misi.
Krátce před termínem setkání pro váš vikariát budete obesláni e-mailem. Prosíme všechny katechety a učitele náboženství, kteří pozvánku obdrží, aby na ni reagovali potvrzením účasti, případně omluvou. Předem děkujeme. Velmi nám to usnadní přípravu na setkání, které věnujeme řadu hodin a snažíme se, aby vaše i naše služba byla efektivní.
 
Témata jarního kola oblastních setkání:
 bude vedeno v duchu misií. Představíme vám, jak toto téma můžete uchopit ve výuce náboženství či při katechezi. Výchozí bude předání základních myšlenek apoštolské exhortace papeže Františka: Radost z evangelia, ze které jsme vycházeli i při tvorbě metodik, které vám na setkáních nabídneme.
Lektoři: Jana Kobylíková, Eva Klabanová a Jitka Pokorná
 • Termíny jarního kola
 • 21.2.2019   16:00_18:00 Havlíčkův_Brod Mgr._Eva_Klabanová
  5.3. 2019   16:00_18:00 Hradec Králové – Nové Adalbertinum Mgr._Jana_Kobylíková
  7.3. 2019   16:00_18:00 Česká Třebová – fara Mgr. Eva Klabanová
  12.3.2019   16:00_18:00 Náchod – fara Mgr. Jana Kobylíková
  14.3.2019   16:00_18:00 Nová Paka–fara Mgr. Jana Kobylíková
  20.3.2019   16:00_18:00 Chrudim - fara Mgr. Eva Klabanová
  28.3.2019   16:00_18:00 Litomyšl - fara Mgr. Jana Kobylíková
  4.4.2019   16:00_18:00 Dvůr Králové nad Labem Mgr. Eva Klabanová
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled témat  a materiálů z uplynulých let

 

Zpět na obsah


 

Diecézní katechetické setkání/konference

Termín:    19. 10. 2019       

Téma:       Misie na 100 způsobů            

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum

 

Přehled témat DSK, materiály ke stažení

 

 


Duchovní obnova NEJEN pro katechety

Termín:              

Téma:                   

Místo konání: 

Vede:       

Přihláška: ZDE    


Přehled témat v uplynulých letech:

2008  Slavení liturgie – mše svatá, liturgie hodin (Doc. Dr. František Kunetka Th.D. SDB)

2009  Křesťan a bioetika (P. Marek Orko Vácha)

2010  Moc a bezmoc Božího slova (P. Miloš Kolovratník)

2011  Duchovní život katechety (P. Miloš Kolovratník a Mgr. Helena Johnová)

2013  Slavení mše svaté jako zdroje pro duchovní život člověka (P. Jan Šlégr SL. D.)

2014  Liturgie jako pramen duchovního života (P. Jan Šlégr SL. D.) 

2015  Žalmy a liturgie (P. Jan Šlégr SL. D.)

2016  Postní doba v liturgii (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2017  Liturgická hudba  (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2018  Svátost smíření (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2019  Křest (P. Jan Paseka)


Zpět na obsah

 


 

Letní katechetický seminář

Katechetické semináře uskutečňujeme zpravidla v červenci nebo srpnu ve všedních dnech. Semináře jsou určeny k hlubšímu studiu vybraného tématu a k jeho didaktickému zpracovní v katechezi dětí i dospělých. Jsou otevřené i pro účastníky z jiných diecézí. 

Seminář připravuje KPC BiHK. 

 

Termín:     30. 6. - 3. 7. 2019    

Téma:       Desatero 

Místo konání: Hora Matky Boží Králíky 

Lektoři:     P. Mgr. Jiří Kaňa,ThLic.; Prokop Brož, Th.D. a ThLic. David Bouma, Th.D.   

Přihláška: ZDE

Program:  ZDE

 

Přehled dosud uskutečněných seminářů:

2007    Katechetika po kapkách (základy katechetiky vzhledem k praxi)

2008    Katechetika po kapkách - opakování

2008    Křesťanská iniciace

2009    Katechetika po kapkách - opakování 

2009    Stvoření - hřích - spása

2010    První evangelizace

2011    Církev

2013    Advent a Vánoce v katechezi

2014    Podobenství v katechezi

2015    Velikonoce v katechezi  

2016    Příprava prvokomunikantů a mravní výchova v Katechezi Dobrého pastýře     

2017    Dějiny spásy v katechezi

2018    Ježíšovy mocné činy

 

Zpět na obsah

 


 

Celostátní kongres katechetů

Termín:        

Téma:           

Místo konání: 

Přihláška: 

Program:  

 

XI. celostátní katechetický kongres se konal od 26. do 28. října 2018, v Třešti u Jihlavy. 

Ústředním tématem kongresu byla  "Misijní dimenze církve". 

Fotografie jsou ke stažení jsou ZDE

Nahrávky přednášek jsou ZDE

 

X. celostátní katechetický kongres se konal od 27. do 29. října 2016 (v době podzimních prázdnin) v Třešti u Jihlavy.

Ústředním tématem kongresu byla rodina a její role v náboženské výchově. 

Fotografie a záznamy z Katechetického kongresu

 

Zpět na obsah 

 

Metodické semináře

Metodické semináře plánujeme aktuálně pro daný rok na základě projeveného nebo předpokládaného zájmu katechetů. Jejich lektory jsou hosté, nebo je připravujeme sami. Nabízíme též semináře, které máme připravené a jsme je ochotni realizovat pro skupinu zájemců v kterékoliv farnosti.

 

Pro učitele náboženství a učitele společenskovědních předmětů nabízíme semináře z projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty. Jejich aktuální nabídku uveřejňujeme na zvláštních stránkách http://vkd.bihk.cz

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

SEMINÁŘ K PŘÍPRAVĚ LEKTORŮ "Poselství křesťanských svátků"

 

Téma:             Advent a vánoce           

Termín:           

Místo konání:   Farní místnost, Nové Adalbetrinum, Hradec Králové 

Lektorka:         Mgr. Eva Klabanová, Mgr. Jana Kobylíková

 

 

Adresáti semináře:

 • Seminář je určen, jako každý rok, pro začínající lektory nebo pro ty, kteří si potřebují připomenout programy pro školy k danému tématu, nebo sdílet své zkušenosti a nápady z hodin.

 • ideálem je, aby každá živá farnost měla svého lektora (kněze, jáhna, katechetu, učitele, jiného dobrovolníka s pedagogickými zkušenostmi), který nabídne alespoň v některých letech program určený žákům škol s cílem umožnit jim poznat křesťanství skrze program a osobu člověka, který z víry sám žije. Účel je na prvním místě osvětový a cílem je zprostředkovat poselství evangelia. Proto je projekt nazván Poselství křesťanských svátků. Semináře jsou určeny zejména pro přípravu těchto lektorů na vstup do školy a realizaci některého z připravených a osvědčených programů. Časem si takový lektor může vytvářet programy sám a konzultovat je s KPC. Naše pracoviště má pro přípravu lektorů akreditaci MŠMT.

 • seminářů se mohou zúčastnit i stávající učitelé náboženství a katecheté, kteří mohou programy zařadit do své výuky či katechezí a zde si je vyzkoušet.

 

Obsah semináře:

 • Programy do škol na dobu adventní a vánoční
 
 

Zpět na obsah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
HUDBA VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ A V KATECHEZI S DĚTMI VE VĚKU 6 - 12 LET

 

Termín:         

 

Místo konání: 

 

Lektorka:       Mgr. et M.A. Zuzana Slavíčková

 

Program:

- hudba k biblickému textu (vlastní improvizace k příběhu, atmosféra, pocity)

- naslouchání hudbě, vnímání vlastních pocitů při poslechu hudby - trénink a kultivace smyslového vnímání (sluchu)

- příklady aktivit aktivního muzicírování v hodinách náboženství (hra na tělo, práce s hlasem, hra na elementární nástroje)

 
 

Zpět na obsah

 


 

 

Sympozia k tématice svátostí

Sympozia pořádají Diecézní teologický institut a Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií PdF Univerzity Hradec Králové za účelem reflexe současné pastorační praxe v souvislosti s přípravami ke slavení svátostí a dalšího života z nich.

 

Dosud se uskutečnilo:

 

2011 Sympozium o křtu a svátosti smíření jako svátosti obnovy křestní milosti. Sborník z tohoto sympozia je k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek.

2012 Sympozium o svátosti biřmování. Kolektivní monografie s vybranými příspěvky je k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek.

2014 se uskutečnilo sympozium o Eucharistii. Kolektivní monografie s vybranými příspěvky je k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek.

2016 Sympozium o svátosti manželství

 

Zpět na obsah

 

 


 

Fotoalbum z uskutečněných akcí

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám