Kalendář a nabídka KC

 

Poslední aktualizace: 3. 9. 2018

 

K dalšímu vzdělávání a formaci katechetů :

 

Setkání a semináře jsou určeny kněžím, pastoračním asistentům, katechetům, učitelům náboženství a podle zájmu i animátorům společenství (dětí, mládeže, dospělých, seniorů apod.), kteří mají zájem o metodickou podporu a konzultaci svých aktivit a další vzdělávání v katechetické činnosti. Pro katechety a učitele náboženství pověřené kanonickou misí je povinná účast na Diecézním katechetickém setkání (1x ročně) a na Oblastních setkáních katechetů (na jaře a na podzim).

 

Na semináře se, prosíme, přihlašujte e-mailem nebo telefonicky (495 063 420). Přihlášku označte kódem semináře a uveďte své jméno. Děkujeme.

 

Celoroční kalendář na školní rok 2017/2018:

Datum

Název

Čas

Místo konání

Poznámka

25. 5. 2018

Noc kostelů

 


Více informací: Petra Kolčavová

8. – 12. 7. 2018 

Letní katechetický seminář

 

Hora Matky Boží, Králíky

Lektoři: P. L.Dřímal, Mgr. H. Johnová

26.-28.10. 2018 Celostátní katechetický kongres -
Téma: Misijní dimenze církve
  Třešť  

 

Již uskutečněné akce ve školním roce 2017/18  

28. 9. 2017

Metodický seminář Katecheze Dobrého pastýře - 2. část

9:30 - 15:00

Česká Třebová - fara

předpodkládá účast na 1. části

3.10. 2017

Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží; OSK

16:00-18:00

Havlíčkův Brod - fara

povinné KM

5.10. 2017

Oblastní setkání katechetů (OSK)

16:00-18:00

Nová Paka - fara

povinné KM

4. -7. 10 2017

Teologicko - pastorální sympozium FATIMA NAŠE NADĚJE

 

Hradec Králové a ČM Fatima Koclířov

 

10.10. 2017

Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží

OSK

9:00 - 12:00

 

16:00-18:00

HK - Nové Adalbertinum

povinné KM

13. 10.

Pracovní setkání pastoračních asistentů a kněží

Oblastní setkání katechetů - OSK

9:00 - 12:00

 

15:30-17:30

Litomyšl - fara

povinné KM

17.10.

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:30 - 18:30

Česká Třebová - fara

povinné KM

23.10.

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00-18:00

Chrudim - fara

povinné K M

24. 10.

Oblastní setkání katechetů - OSK

16:00-18:00

Náchod - fara

povinné KM

4.11.

Diecézní katechetické setkání

9:00 – 15:30

Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Velmi doporučujeme zvláště katechetům s kanonickou misí

24. 11.

Proškolení lektorů pro vstupy do škol (Poselství křesť. svátků)
 – téma Advent a Vánoce

 9:0 0 - 12:00

HK – Nové Adalbertinum,
je možné uskutečnit i v jiné farnosti např. pro vikariát

Lektorka: Mgr. Eva Klabanová

6.2. Pracovní setkání kněží, jáhnů a pastoračních asistentů 9:00 - 12:00 Hradec Králové  Lektorka: Bc. Petra Kolčavová
6.2. Oblastní setkání katechetů  16:00 - 18:00 Hradec Králové  Lektorka: Bc. Petra Kolčavová
13.2. Oblastní setkání katechetů  16:00-18:00  Náchod Lektorka: Bc. Petra Kolčavová
15. 2.  Oblastní setkání katechetů  16:00-1800 Havlíčkův Brod Lektorka: Mgr. Eva Klabanová  
27. 2. 2018 Oblastní setkání katechetů - OSK 15:30 – 17:30 Litomyšl - fara Lektorka: Bc. Petra Kolčavová

 

 

 

28. 2. 2018 Oblastní setkání katechetů - OSK 16:00 - 18:00 Chrudim - fara Lektorka: Mgr. Eva Klabanová
1. 3. 2018 Oblastní setkání katechetů - OSK 16:30 – 18:30 Česká Třebová – fara Lektorka: Mgr. Eva Klabanová

23. 2. 2018

Proškolení lektorů pro vstupy do škol (Poselství křesť. svátků)
 – téma Velikonoce

 9:00 - 12:00

 

HK – Nové Adalbertinum,
je možné uskutečnit i v jiné farnosti např. pro vikariát

Lektorka:

Mgr. Eva Klabanová

12.–15.4. 2018 Duchovní obnova pro katechety – Svátost smíření   Marianum - Janské Lázně Vede: P. Jan Šlégr

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE k jednotlivým aktivitám:

 


 

Oblastní setkání katechetů a pracovní setkání kněží a pastoračních asistentů 

Oblastní setkání katechetů se konají dvakrát ročně ve všední den v délce cca dvou hodin. Pro katechety a učitele náboženství, kteří mají kanonickou misi, je účast povinná. Neúčast je nutné omlouvat (stačí sms zpráva na tel. 734 435 369, nebo e-mailem

kc (zavináč) bihk.cz). Na základě zkušeností z posledních let prosíme též o potvrzení účasti. Účast kněží na těchto setkáních je vítána. 

 

Pracovní setkání kněží a pastoračních asistentů se konají dvakrát ročně dopoledne ve všední den od 9:00 do 12:00 v Hradci Králové, Litomyšli. 

 

 

Pracovní setkání kněží, jáhnů a pastoračních asistentů se konají: jarní kolo se uskutečnilo v měsíci únoru. Termíny podzimního kola upřesníme. 

 

Oblastní setkání je otevřené všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na katechezi, výuce náboženství nebo náboženském vzdělávání dětí a dospělých.

 

Oblastní setkání katechetů (účast kněží je vítána) se konají: jarní kolo se uskutečnilo v měsíci únoru. Termíny podzimního kola upřesníme. 

 

Přehled témat  a materiálů z uplynulých let

 

Zpět na obsah


 

Diecézní katechetické setkání/konference

se uskutečnilo 4. 11. 2017 na téma Křesťanství v dějinách. 

Vzhledem ke konání Celostátního katechetického kongresu se v roce 2018 Diecézní katechetické setkání neuskuteční. 

 

Termín:           

Téma:                   

Místo konání: 

 

Přehled témat DSK, materiály ke stažení

 

 


Duchovní obnova NEJEN pro katechety

Termín:              

Téma:                  

Místo konání: 

Vede:            

Přihláška:      


Přehled témat v uplynulých letech:

2008  Slavení liturgie – mše svatá, liturgie hodin (Doc. Dr. František Kunetka Th.D. SDB)

2009  Křesťan a bioetika (P. Marek Orko Vácha)

2010  Moc a bezmoc Božího slova (P. Miloš Kolovratník)

2011  Duchovní život katechety (P. Miloš Kolovratník a Mgr. Helena Johnová)

2013  Slavení mše svaté jako zdroje pro duchovní život člověka (P. Jan Šlégr SL. D.)

2014  Liturgie jako pramen duchovního života (P. Jan Šlégr SL. D.) 

2015  Žalmy a liturgie (P. Jan Šlégr SL. D.)

2016  Postní doba v liturgii (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2017  Liturgická hudba  (P. Jan Šlégr, SL.D.)

2018  Svátost smíření (P. Jan Šlégr, SL.D.)


Zpět na obsah

 


 

Letní katechetický seminář

Pěti/čtyřdenní letní katechetické semináře uskutečňujeme zpravidla v červenci nebo srpnu ve všedních dnech. Semináře jsou určeny k hlubšímu studiu vybraného tématu a k jeho didaktickému zpracovní v katechezi dětí i dospělých. Jsou otevřené i pro účastníky z jiných diecézí. 

Seminář připravuje KPC BiHK. 

 

Termín:         8. - 12. 7. 2018  

Téma:           Ježíšovy mocné činy

Místo konání: Hora Matky Boží v Králíkách 

Lektoři:         doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.; Mgr. Helena Johnová

 

Přihláška: ZDE

Program: ZDE

 

Přehled dosud uskutečněných seminářů:

2007    Katechetika po kapkách (základy katechetiky vzhledem k praxi)

2008    Katechetika po kapkách - opakování

2008    Křesťanská iniciace

2009    Katechetika po kapkách - opakování 

2009    Stvoření - hřích - spása

2010    První evangelizace

2011    Církev

2013    Advent a Vánoce v katechezi

2014    Podobenství v katechezi

2015    Velikonoce v katechezi  

2016    Příprava prvokomunikantů a mravní výchova v Katechezi Dobrého pastýře     

2017    Dějiny spásy v katechezi

 

Zpět na obsah

 


 

Celostátní kongres katechetů

Připravuje se XI. celostátní katechetický kongres.

 

Termín:         26. - 28. října 2018 (v době podzimních prázdnin)     

Téma:           "Misijní dimenze církve"

Místo konání: Třešť u Jihlavy 

Přihláška: ZDE

 

X. celostátní katechetický kongres se konal od 27. do 29. října 2016 (v době podzimních prázdnin) v Třešti u Jihlavy.

Ústředním tématem kongresu byla rodina a její role v náboženské výchově. 

Fotografie a záznamy z Katechetického kongresu

 

Zpět na obsah 

 

Metodické semináře

Metodické semináře plánujeme aktuálně pro daný rok na základě projeveného nebo předpokládaného zájmu katechetů. Jejich lektory jsou hosté, nebo je připravujeme sami. Nabízíme též semináře, které máme připravené a jsme je ochotni realizovat pro skupinu zájemců v kterékoliv farnosti.

 

Pro učitele náboženství a učitele společenskovědních předmětů nabízíme semináře z projektu Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty. Jejich aktuální nabídku uveřejňujeme na zvláštních stránkách http://vkd.bihk.cz

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

SEMINÁŘ K PŘÍPRAVĚ LEKTORŮ PKS

 

Téma:             

Termín:          

Místo konání: 

Lektorka:       

 

Adresáti semináře:

  • Seminář je určen, jako každý rok, pro začínající lektory nebo pro ty, kteří si potřebují připomenout programy pro školy k danému tématu, nebo sdílet své zkušenosti a nápady z hodin.

  • ideálem je, aby každá živá farnost měla svého lektora (kněze, jáhna, katechetu, učitele, jiného dobrovolníka s pedagogickými zkušenostmi), který nabídne alespoň v některých letech program určený žákům škol s cílem umožnit jim poznat křesťanství skrze program a osobu člověka, který z víry sám žije. Účel je na prvním místě osvětový a cílem je zprostředkovat poselství evangelia. Proto je projekt nazván Poselství křesťanských svátků. Semináře jsou určeny zejména pro přípravu těchto lektorů na vstup do školy a realizaci některého z připravených a osvědčených programů. Časem si takový lektor může vytvářet programy sám a konzultovat je s KPC. Naše pracoviště má pro přípravu lektorů akreditaci MŠMT.

  • seminářů se mohou zúčastnit i stávající učitelé náboženství a katecheté, kteří mohou programy zařadit do své výuky či katechezí a zde si je vyzkoušet.

 

Obsah semináře:

  • Programy do škol na dobu postní
 
 

Zpět na obsah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

PŘIPRAVUJEME:

 

Téma:           Hudba ve výuce náboženstvía v katechezi s dětmi ve věku 3 – 10 let

 

Termín:         

 

Místo konání: Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Farní místnost 

 

Lektorka:       Mgr. et M.A. Zuzana Slavíčková  

 

Z obsahu:     

  • Hudba jako neverbální komunikační médium: podpůrná funkce hudby při utváření schopnosti dětí navazovat a utvářet vztahy (z hlediska vývojové psychologie podle konceptu „self“ Daniela Sterna).
  • Hudba a spiritualita. „Nebojme se hudby“:hudební sebereflexe učitele náboženství; časté obavy a předsudky spojené s provozováním hudby mimo umělecký kontext.
  • Hudební schopnosti dětí v předškolním věku a na prvním stupni základní školy: přiměřená náročnost hudebních aktivit s ohledem na konkrétní věk dětí; hudba elementární a hudba umělecká.
  • Zpíváme s dětmi.
  • Praktické ukázky: instrumentálních, hudebně-pohybových, hudebně-tvořivých a poslechových aktivit pro využití při výuce náboženství a v katechezi.
 

Zpět na obsah

 

Pro katechety a spolupracovníky v pastoraci:

 

 

Zpět na obsah

 


 

 

Sympozia k tématice svátostí

Sympozia pořádají Diecézní teologický institut a Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií PdF Univerzity Hradec Králové za účelem reflexe současné pastorační praxe v souvislosti s přípravami ke slavení svátostí a dalšího života z nich.

 

Dosud se uskutečnilo:

 

2011 Sympozium o křtu a svátosti smíření jako svátosti obnovy křestní milosti. Sborník z tohoto sympozia je k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek.

2012 Sympozium o svátosti biřmování. Kolektivní monografie s vybranými příspěvky je k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek.

2014 se uskutečnilo sympozium o Eucharistii. Kolektivní monografie s vybranými příspěvky je k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek.

2016 Sympozium o svátosti manželství

 

Zpět na obsah

 

 


 

Fotoalbum z uskutečněných akcí

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nestarej se o to, co by mohlo přijít. Neplač nad tím, co pomíjí. Ale starej se, abys neztratil sebe, a plač, když se ženeš za proudem času bez nebe, které bys nesl v sobě.
F. Schleiermacher

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám