Informační centrum

Život církve v naší diecézi je pestrou mozaikou nejrůznějších aktivit. Naší snahou je o nich vydávat svědectví, zvát k účasti, nabízet inspiraci.

 

Historie

 

Našimi prostředky jsou:


Měsíčník Adalbert (dříve IKD)

 

 

 

Tyto internetové stránky

 

Diecézní stolní kalendář

 

 

 

 

Poslání centra:

Shromažďuje a zprostředkovává informace o pastoraci v diecézi. Zajišťuje vydávání a distribuci diecézního časopisu (Adalbert, dříve IKD) a internetové stránky o činnosti církve v diecézi. Poskytuje informace o životě v diecézi ve spolupráci s mikrostudiem Radia Proglas.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005

 

 

 

Historie tiskového oddělení (dříve Informačního centra)

Pastorační a informační centrum patří k nejmladším pracovištím biskupství. Jeho myšlenka se rodila postupně od roku 1997, kdy byl jmenován pastoračním referentem biskupství P. Karel Moravec. V prvním období se centrum soustředilo na elektronické zpracovávání informací o pastoraci v diecézi, vytvořila se databáze pobytových míst, vznikl vysokoškolský klub SALAŠ, duchovní programy pro farnosti a besedy pro školy o smyslu křesťanských svátků. V roce 1998 vznikl také projekt Dobro a zlo. Centrum též plnilo pro celé Pastorační středisko propagační funkci v diecézním časopise IKD - připravovalo čtyřstránkovou přílohu s názvem "Nové Adalbertinum".

 

V lednu roku 1999 dostalo centrum na starost redakci IKD a vznikl projekt internetových stránek. Postupně se měnilo personální obsazení centra. V lednu roku 2001 byla jeho pracovní náplň specifikována v nově vytvořeném organizačním řádu biskupství.

 

K 1. 10. 2004 došlo k podstatné reorganizaci tohoto pracoviště. Část projektů určených především školám byla přesunuta do Katechetického a pedagogického centra, centrum změnilo název na kratší: Informační centrum.

 

Od dubna 2015 dostal diecézní měsíčník IKD nový název Adalbert.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám