Duchovní služba pro různé skupiny

Kromě duchovní správy farností, ve které mají jednotliví duchovní správci a jejich pomocníci na starosti duchovní péči o všechny lidi na příslušném území, jsou ustanovováni někteří duchovní pro určité skupiny lidí. Jejich seznam je uveden v podsložce Lidé této stránky.

 

 

Duchovní služba v nemocnicích

 • Koordinátor nemocniční duchovní služby ThLic. Jaroslaw Furtan, tel.: 777 607 847.
 • Duchovní služba ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové Mgr. Ivan Trnka, tel.: 737 774 841; jáhen Radek Pavlista, tel.: 731 402 213.

 • Duchovní službu v ostatních nemocnicích diecéze zajišťují duchovní správci farnosti, ve které se nemocnice nachází. Kontakty najdete u příslušné farnosti.
 •  

 

Duchovní služba v armádě a ve věznicích

 • V královéhradecké diecézi jsou v rámci zvláštní duchovní správy ustanovováni kněží k DUCHOVNÍ SLUŽBĚ V ARMÁDĚ A VE VĚZNICÍCH.
 • Za speciální duchovní službu v armádě zodpovídá výlučně vikář vojenského personálního vikariátu, ustanovený Českou biskupskou konferencí pro celé území její působnosti.
 • Biskupem - delegátem pro DUCHOVNÍ SLUŽBU VE VĚZNICÍCH je Mons. Josef Kajnek.
 • Speciální duchovní služba ve věznicích je zajišťována Vězeňskou duchovní péčí a koordinuje ji její výbor podle Dohody o duchovní službě ve věznicích.

 • Česká biskupská konference dále určuje biskupy pověřené duchovní péčí o organizace Orel a Junák (svaz skautů a skautek) a o bývalé politické vězně.

   

 

Duchovní služba vysokoškolákům

V rámci Referátu pro pastoraci je v Hradci Králové zřízena Akademická duchovní služba při kostele Panny Marie, jejímž vedením je pověřen kaplan akademické obce v Hradci Králové. Rovněž v Pardubicích je ustanoven kněz pro duchovní službu vysokoškolským studentům.

Bližší informace:

pro HRADEC KRÁLOVÉ - Studentský klub Salaš

pro PARDUBICE

 

 • Duchovní služba pro vysokoškolské studenty zajišťuje duchovní péči a křesťanskou formaci studentů vysokých škol v diecézi.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám