Akce

 

Uskutečněné akce

Konference „350 let královéhradecké diecéze“

Diecézní teologický institut zve kněze, jáhny, pastorační asistenty a katechety na konferenci "350 let královéhradecké diecéze“, která je zaměřena na dějiny královéhradecké diecéze od jejího vzniku až po nejnovějšío bdobí. Konference se koná u příležitosti významného výročí diecéze a je pořádána ve spolupráci s Kabinetem regionálních církevních dějin při KPVHA FF UHK a s Katedrou kulturních anáboženských studií PdF UHK.

Uskuteční se 29.–30. dubna 2014 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu, Velké náměstí 32. K účasti na konferenci se není nutné hlásit předem, vstup je volný. 

 

 

Program konference:

 

úterý 29. dubna 

9:30 zahájení

 • Mons. Mgr. Josef Socha, generální vikář 
 • Prof. PhDr. František X. Halas, CSc. – ředitel DTI 

Problém zřizování nových diecézí v Čechách a na Moravě jakožto nástroje účinné rekatolizace těchto zemí po roce 1620

 

10:15–12:00

 • Nicolas Richard: Proč založit královéhradecké biskupství? Pastorální důvody založení diecéze
 • Boguslaw Czechowicz: Primumin Bohemia templum. Hledání historické legitimity královéhradeckého biskupství
 • Tomáš Petráček: Jak a proč studovat a psát dějiny diecéze? Historiografie, teologie a dějiny místní církve

 

13:30– 15:30

 • Ladislav Holoubek: Život a výuka v hradeckém semináři od roku 1714 do konce 19. století
 • Pavel Jäger: Výuka a osobnosti královéhradeckého bohosloveckého učiliště ve 20. století
 • Marie Zimmermannová: Výuka katechetiky v hradeckém semináři podle biskupa Eduarda Jana Nepomuka Brynycha
 • Tomáš Veber: Královéhradečtí studenti vídeňského Augustinea (1816-1918). Výchova a vzdělávání diecézních elit.
 • Matěj Havel: Dějiny studentského semináře Borromaeum v HradciKrálové

  

16:00 – 17:50

 • Jana Vojtíšková: Vztah města a biskupství v době jeho založení
 • Jiří Pavlík a Radek Pokorný: Soupisy duší a zpovědní seznamy jako historické prameny k poznání dějin diecéze a jejích obyvatel
 • Hana Stoklasová: Konzistoriální kurendy a Ordinariátní listy – oběžníky královéhradecké diecéze a možnosti jejich badatelského využití
 • Martina a Sixtus Bolom-Kotari: Paměť biskupství slovem a obrazem 19. stol. Biskupské úřední knihy jako komplexní pramen k dějinám diecéze
 • Věra Slavíková a Jana Oppeltová: Možnosti záchrany historických písemností na farách královéhradecké diecéze

 

 

středa 30. dubna

8:30 – 11:00

 • Pavla Laštůvková: Královéhradečtí biskupové ve světle archivních pramenů městské správy v Hradci Králové v letech 1918 až 1938
 • Radek Martinek: Portrétní galerie duchovních jako historický a ikonografický pramen k poznání dějin diecéze
 • Rudolf Svoboda: Jan Prokop Schaaffgotsche a jeho působení v královéhradecké diecézi
 • Jana Croy: Mládí a zrání biskupa Hanla
 • Jitka Jonová: Podíl biskupa Brynycha na zabránění zřízení samostatné německé diecéze v Čechách
 • Martin Rechtorik: Vykonstruovaný proces proti Karlu Otčenáškovi a společníkům
 • Miloš Doležal: Rok 1948, hradecké biskupství, P. Josef Toufar a drama jeho přeložení ze Zahrádky do Číhoště

 

11:30 – 13:00

 • Klára Zářecká: Vztahy královéhradeckého biskupství a koleje Tovaryšstva Ježíšova v Hradci Králové mezi léty 1664 až 1773
 • Petra Oulíková: Zaniklé fresky Jana K. Handeho v jezuitském kostelev Hradci Králové
 • Jakub Zouhar: Mezi Prahou a Hradcem Králové: Historik Jan Haiden S.I. (1716–1803)

 

14:00 – 16:00

 • Marie Macková: Redemptoristé v královéhradecké diecézi do první světové války (Koclířov a Králíky)
 • Vlastimil Málek: Svatoklimentská patrocinia v diecézi a jejich vztah k ustavení sv. Klimenta patronem diecéze
 • Lucie Sněžná: Kult a ikonografie sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové a okolí.
 • Jana Stráníková – Vladislava Říhová: Anna Josefa Schliková a výstavba kostelů na jejím panství Veliš-Vokšice
 • Barbora Malijevská: Kostel sv. Jana Křtitele v Podskále u Chrasti; příklad zakladatelské činnosti prvních královéhradeckých biskupů

 

16:20 – 18:30

 • Jindřich Kolda: Sestra Marie Aloisie Kajetána (M. Eleonora hraběnka Šporková, 1687–1717), překladatelka duchovní literatury a představená celestinek v Choustníkově Hradišti
 • Martin Barus: Spor o přednost mezi litoměřickým a královéhradeckým biskupem při českých královských korunovacích na sklonku 18. století
 • Michal Severa: Nekatolíci na Litomyšlsku a vizitační cesta biskupa Jana Leopolda Haye po Chrudimském kraji na jaře roku 1782
 • Petr Arijčuk: P. Adalbertus Kliczka a jeho návštěva Říma. Poznámka k mecenátu duchovních a k malířským importům římské školy v královéhradecké diecézi

 

 

 

Představení knihy PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. et Th.D. "Bible a moderní kritika"

Diecézní teologický institut a Biskupská knihovna zvou kněze a jáhny na představení knihy PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. et Th.D. Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize (Vyšehrad, 2012). Knihu a její hlavní výpovědi představí její autor ve čtvrtek 7. června 2012 od 18.00 hod. v Biskupské knihovně (Nové Adalbertinum, Velké nám. 32). Nedílnou součástí prezentace knihy je i diskuse nad souvisejícími tématy. Z kapacitních důvodů prosíme zájemce o laskavé sdělení účasti na adrese polehla (zavináč) bihk.cz (do 4. 6. 2012).

 

Anotace představované knihy:

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve kterém se konstatuje, že historickokritická metoda musí být považována za samotný základ veškeré vědecké exegeze v církvi. Jak došlo k tak radikální změně názoru během devadesáti let? Jaké byly peripetie zápasu o vědecký a kritický výklad Bible v katolické církvi? To jsou některé z otázek, na které se tato práce pokouší formulovat odpověď. Významným přínosem je integrování české katolické exegeze, která v té době měla přinejmenším čtyři vynikající představitele světové úrovně, do příběhu progresivní katolické exegeze té doby. Téma dějin zápasu katolické biblické vědy o přijetí náročných vědeckých kritérií umožňuje otevřít celou řadu dalších otázek: vztah církve a moderní doby, svobody teologické a exegetické práce, způsob výkonu učitelského úřadu církve, vznik a výklad církevních dokumentů, otázku cenzury a autocenzury v církvi, ohrožení vlastní osobní víry vědeckým bádáním či otázku následků ignorování a popírání reálně existujících problémů.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám