Akce

 

Uskutečněné akce

Konference „350 let královéhradecké diecéze“

Diecézní teologický institut zve kněze, jáhny, pastorační asistenty a katechety na konferenci "350 let královéhradecké diecéze“, která je zaměřena na dějiny královéhradecké diecéze od jejího vzniku až po nejnovějšío bdobí. Konference se koná u příležitosti významného výročí diecéze a je pořádána ve spolupráci s Kabinetem regionálních církevních dějin při KPVHA FF UHK a s Katedrou kulturních anáboženských studií PdF UHK.

Uskuteční se 29.–30. dubna 2014 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu, Velké náměstí 32. K účasti na konferenci se není nutné hlásit předem, vstup je volný. 

 

 

Program konference:

 

úterý 29. dubna 

9:30 zahájení

 • Mons. Mgr. Josef Socha, generální vikář 
 • Prof. PhDr. František X. Halas, CSc. – ředitel DTI 

Problém zřizování nových diecézí v Čechách a na Moravě jakožto nástroje účinné rekatolizace těchto zemí po roce 1620

 

10:15–12:00

 • Nicolas Richard: Proč založit královéhradecké biskupství? Pastorální důvody založení diecéze
 • Boguslaw Czechowicz: Primumin Bohemia templum. Hledání historické legitimity královéhradeckého biskupství
 • Tomáš Petráček: Jak a proč studovat a psát dějiny diecéze? Historiografie, teologie a dějiny místní církve

 

13:30– 15:30

 • Ladislav Holoubek: Život a výuka v hradeckém semináři od roku 1714 do konce 19. století
 • Pavel Jäger: Výuka a osobnosti královéhradeckého bohosloveckého učiliště ve 20. století
 • Marie Zimmermannová: Výuka katechetiky v hradeckém semináři podle biskupa Eduarda Jana Nepomuka Brynycha
 • Tomáš Veber: Královéhradečtí studenti vídeňského Augustinea (1816-1918). Výchova a vzdělávání diecézních elit.
 • Matěj Havel: Dějiny studentského semináře Borromaeum v HradciKrálové

  

16:00 – 17:50

 • Jana Vojtíšková: Vztah města a biskupství v době jeho založení
 • Jiří Pavlík a Radek Pokorný: Soupisy duší a zpovědní seznamy jako historické prameny k poznání dějin diecéze a jejích obyvatel
 • Hana Stoklasová: Konzistoriální kurendy a Ordinariátní listy – oběžníky královéhradecké diecéze a možnosti jejich badatelského využití
 • Martina a Sixtus Bolom-Kotari: Paměť biskupství slovem a obrazem 19. stol. Biskupské úřední knihy jako komplexní pramen k dějinám diecéze
 • Věra Slavíková a Jana Oppeltová: Možnosti záchrany historických písemností na farách královéhradecké diecéze

 

 

středa 30. dubna

8:30 – 11:00

 • Pavla Laštůvková: Královéhradečtí biskupové ve světle archivních pramenů městské správy v Hradci Králové v letech 1918 až 1938
 • Radek Martinek: Portrétní galerie duchovních jako historický a ikonografický pramen k poznání dějin diecéze
 • Rudolf Svoboda: Jan Prokop Schaaffgotsche a jeho působení v královéhradecké diecézi
 • Jana Croy: Mládí a zrání biskupa Hanla
 • Jitka Jonová: Podíl biskupa Brynycha na zabránění zřízení samostatné německé diecéze v Čechách
 • Martin Rechtorik: Vykonstruovaný proces proti Karlu Otčenáškovi a společníkům
 • Miloš Doležal: Rok 1948, hradecké biskupství, P. Josef Toufar a drama jeho přeložení ze Zahrádky do Číhoště

 

11:30 – 13:00

 • Klára Zářecká: Vztahy královéhradeckého biskupství a koleje Tovaryšstva Ježíšova v Hradci Králové mezi léty 1664 až 1773
 • Petra Oulíková: Zaniklé fresky Jana K. Handeho v jezuitském kostelev Hradci Králové
 • Jakub Zouhar: Mezi Prahou a Hradcem Králové: Historik Jan Haiden S.I. (1716–1803)

 

14:00 – 16:00

 • Marie Macková: Redemptoristé v královéhradecké diecézi do první světové války (Koclířov a Králíky)
 • Vlastimil Málek: Svatoklimentská patrocinia v diecézi a jejich vztah k ustavení sv. Klimenta patronem diecéze
 • Lucie Sněžná: Kult a ikonografie sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové a okolí.
 • Jana Stráníková – Vladislava Říhová: Anna Josefa Schliková a výstavba kostelů na jejím panství Veliš-Vokšice
 • Barbora Malijevská: Kostel sv. Jana Křtitele v Podskále u Chrasti; příklad zakladatelské činnosti prvních královéhradeckých biskupů

 

16:20 – 18:30

 • Jindřich Kolda: Sestra Marie Aloisie Kajetána (M. Eleonora hraběnka Šporková, 1687–1717), překladatelka duchovní literatury a představená celestinek v Choustníkově Hradišti
 • Martin Barus: Spor o přednost mezi litoměřickým a královéhradeckým biskupem při českých královských korunovacích na sklonku 18. století
 • Michal Severa: Nekatolíci na Litomyšlsku a vizitační cesta biskupa Jana Leopolda Haye po Chrudimském kraji na jaře roku 1782
 • Petr Arijčuk: P. Adalbertus Kliczka a jeho návštěva Říma. Poznámka k mecenátu duchovních a k malířským importům římské školy v královéhradecké diecézi

 

 

 

Představení knihy PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. et Th.D. "Bible a moderní kritika"

Diecézní teologický institut a Biskupská knihovna zvou kněze a jáhny na představení knihy PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D. et Th.D. Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize (Vyšehrad, 2012). Knihu a její hlavní výpovědi představí její autor ve čtvrtek 7. června 2012 od 18.00 hod. v Biskupské knihovně (Nové Adalbertinum, Velké nám. 32). Nedílnou součástí prezentace knihy je i diskuse nad souvisejícími tématy. Z kapacitních důvodů prosíme zájemce o laskavé sdělení účasti na adrese polehla (zavináč) bihk.cz (do 4. 6. 2012).

 

Anotace představované knihy:

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve kterém se konstatuje, že historickokritická metoda musí být považována za samotný základ veškeré vědecké exegeze v církvi. Jak došlo k tak radikální změně názoru během devadesáti let? Jaké byly peripetie zápasu o vědecký a kritický výklad Bible v katolické církvi? To jsou některé z otázek, na které se tato práce pokouší formulovat odpověď. Významným přínosem je integrování české katolické exegeze, která v té době měla přinejmenším čtyři vynikající představitele světové úrovně, do příběhu progresivní katolické exegeze té doby. Téma dějin zápasu katolické biblické vědy o přijetí náročných vědeckých kritérií umožňuje otevřít celou řadu dalších otázek: vztah církve a moderní doby, svobody teologické a exegetické práce, způsob výkonu učitelského úřadu církve, vznik a výklad církevních dokumentů, otázku cenzury a autocenzury v církvi, ohrožení vlastní osobní víry vědeckým bádáním či otázku následků ignorování a popírání reálně existujících problémů.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pravou lásku máš tehdy, když tě trápení druhého nechává lhostejným.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám