Aktuality

Diecézní setkání mládeže

V sobotu 13. dubna proběhlo v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. Zúčastnilo se ho asi 700 mladých lidí ze všech vikariátů naší diecéze.

 

Byl pro ně nachystán bohatý program, který začal v 9 hodin v sále Filharmonie. Celé dopoledne bylo propojeno příběhem, ve kterém jsme s účastníky pomyslně letěli na příští světové setkání mládeže.

 

Během společného letu nás čekalo několik situací, kdy se do programu zapojili sami diváci – vyrovnávali jsme turbulence, tvořili jsme společně píseň a sdíleli jsme radost z videí, které si připravili mladí z různých vikariátů. Společnou myšlenkou videí bylo zapojení se do misijní činnosti v místě svého bydliště.

Také nás pozdravil otec biskup Jan Vokál a mohli jsme vyslechnout katechezi Tomáše Enderleho a svědectví manželů Maříkových. Vše se neslo v duchu letošního motta: „Ať se mi stane podle tvého slova.“

Dopolední program doprovodila kapela etc.

 

Po dvouhodinovém programu byly všem rozdány obědové balíčky. Odpoledne si účastníci mohli vybrat ze zajímavé nabídky workshopů a přednášek, které se letos konaly v prostorách ZŠ Jana Pavla II. V nabídce byla beseda s otcem biskupem o římské kurii, také přednáška o dobrovolnictví, o povolání, o Kolumbii, o Světovém dnu mládeže v Panamě a mnoho dalších. Dále byly připraveny také sportovní skupiny – hrál se fotbal a volejbal. Pro ty, kteří rádi něco tvoří, byl otevřen workshop s názvem Zapoj ruce – pomoz druhým, kde se vyráběla velikonoční přáníčka, která budou předána pacientům místní nemocnice. Hosté i účastníci se mohli také posilnit nějakou dobrotou v naší speciální kavárně.

 

Po skončení odpoledního bloku jsme společně prožili křížovou cestu, jež byla vedena centrem města. Jednotlivá zastavení doprovázely živé obrazy a komentář zaměřující se na problémy dnešního světa.

 

Posledním bodem programu byla mše svatá v katedrále svatého Ducha, během které byly posvěceny desátky růžence. Tyto desátky účastníci na závěr dostali s pozvánkou k zapojení se do přípravy na Mimořádný misijní měsíc 2019. Mši svatou doprovodila kapela VeKa.

 

Na závěr mše dostal otec biskup Jan Vokál obraz, na kterém je vyobrazena holubice, kterou dotvořili sami účastníci, protože ji vybarvili svými otisky prstů.

 

Další setkání je tedy za námi. Jsme rádi, že jsme mohli společně přeletět svět a prožít tak výjimečnou sobotu.

 

Fotogalerii si můžete prohlédnout na následujících odkazech zde a zde. Děkujeme fotografům z Člověk a víra. Více informací a další fotky budou k nalezení na naší FB stránce.

 

Setkání s vikariátními kaplany a zástupci pro mládež

Ve dnech 22. - 23. 2. 2019 proběhlo první letošní pracovně-formační setkání vikariátních kaplanů a zástupců. 

Přivítali jsme mezi svými řadami několik nováčků. Společně jsme prožili na začátku setkání adoraci. Poté jsme se zamýšleli nad programem na Diecézní setkání mládeže. Také jsme se zabývali tím, jak podpořit činnost v našich vikariátech. 

 

Kapela VeKa představuje nové CD

Diecézní Vesmírná kapela VeKa na radiu Proglas představila své nové CD. Záznam rozhovoru si můžete poslechnout zde. V pořadu zaznělo také několik ukázek z nového alba. Věříme, že se na něj těšíte stejně jako my. :)

 

Summer Dance

Ve dnech 23. - 24. 6. 2018 se v Bystrém v orlických horách konala letní diecézní tančírna Summer Dance. Program byl zahájen sobotním odpolednem, během kterého mohli účastníci jít pěší pouť do Rokole, věnovat se různým sportům nebo zavítat na taneční workshop. 

 

Během celé akce byla otevřena kavárna, kde jsme mohli ochutnat dobroty všeho druhu, občerstvit se a mít tak dostatek sil k protančení večera. 

 

Setkání jsme zakončili nedělní mší svatou v tamní farnosti. Uvidíme, zda se jednalo o první ročník a za rok se třeba setkáme opět. :)

 

Fotogalerii naleznete zde.

 

Setkání vikariátních kaplanů a zástupců pro mládež

V pondělí 14. května 2018 se v Hradci Králové konalo setkání s vikariátními kaplany a zástupci pro mládež. 

Na programu byla reflexe uplynulých akcí a reflexe aktuální situace v jendotlivých vikariátech. Dále jsme společně přemýšleli nad dalšími akcemi pro mládež v naší diecézi.

Účast byla vysoká a sektání přínosné, protože jsme opět navázali osobní kontakt s těmi, kteří jsou pro DCM velkými pomocníky.

 

 

Na DCM jsme přivítali novou posilu

Od dubna jsme na DCM přivítali novou posilu. S Kateřinou Pavlistovou se můžete seznámit v rozhovoru, který poskytla pro náš blog Okolo Hradce...

Rozhovor naleznete zde.

 

V sobotu proběhlo Diecézní setkání mládeže

Tuto sobotu 24. března 2018 proběhlo v Hradci Králové Diecézní setkání mládeže.

 

Setkání začínalo pro přípravný tým už před šestou hodinou ráno, aby stihli být připraveni na svých místech a mohli přivítat mladé lidi z celé diecéze. Ti začali přijíždět už po osmé hodině a i přes komplikace s dopravou z Havlíčkova Brodu a Humpolce jsme se během dopoledního programu nakonec všichni ve Filharmonii sešli.

 

Dopolední program se nesl v tradičním duchu, přesto přinesl drobné obměny. Celý program byl tematicky sjednocen tak, že jsme otevřeli Vyšší víkendovou křesťanskou školu, abychom podpořili církevní školství, a účastníci se stali našimi studenty. Tuto myšlenku jsme využili například i při představování vikariátů, které jsme zařadili do pomyslné hodiny zeměpisu. Při představování jednotlivých koutů diecéze se na balkoně a galeriích v sále rozvinuly plachty v barvách daného vikariátu.

 

V programu nechybělo slovo na den od Honzy Pitřince, skvělá katecheze Petra Soukala a neskutečně silné svědectví paní Gabriely Nové.

 

Dopoledne nás doprovázela kapela VeKa, která letos natáčí nové CD, takže jsme si mohli poslechnout žhavé novinky.

 

Po skončení programu ve Filharmonii si účastníci vyzvedli bagety a na nábřeží se mohli tradičně na stojáka a s neustálým zdravením dalších lidí naobědvat. V tomto čase si také našel každý účastník svou odpolední skupinu.

 

Letošní odpolední skupiny byly trochu jiné. Na základě zpětné vazby vikariátních kaplanů a zástupců pro mládež jsme zvolili formu opravdového setkání. Nebyly tedy klasické besedy s hosty, ale probíhalo setkání formou spolča. Tematicky jsme se snažili propojit vizi setkávání se s myšlenkami Synody o mládeži, takže jsme se zabývali otázkou, co je pro nás povolání k životu a povolání k radosti. Skupiny v jiném kabátě byly trochu risk, ale díky odvaze moderátorů a účastníků ten risk vyšel nad očekávání dobře.

 

Po odpoledních skupinách jsme se vydali na cestu městem, kterou si letos připravilo společenství mladých z Pardubic pod vedením Filipa Duška. Na jednotlivých stanovištích jsme měli možnost nahlédnout do příběhů čtyř biblických postav.

 

Tato pouť byla zakončena v 15 hodin v katedrále, kde jsme společně s otcem biskupem Janem i Josefem završili den mší svatou, kterou doprovodila kapela etc…

 

Díky za to, že jste setkání prožili s námi. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

 

Diecézní setkání mládeže 24. března 2018

Zveme vás na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční 24. března 2018 v centru naší diecéze - v Hradci Králové. 

 

Společný program zahájíme v 9 hodin v sále Filharmonie, odkud se přesuneme do prostor Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, kde budeme moci strávit čas v rámci odpolední skupin. Vrcholem celého setkání bude mše svatá s otcem biskupem v katedrále Svatého Ducha.

 

Věříme, že se máte na co těšit. My se totiž už teď těšíme na vás. :)

 

 

Týden modliteb za mládež 2018

Ve dnech 18. - 25. března 2018 bude probíhat Týden modliteb za mládež, který budeme prožívat ve znamení XXXIII. světového dne mládeže. 

Připojte se k nám a buďme společně součástí této výzvy. Brožurku s modlitbami na každý den tohoto týdne si můžete stáhnout zde.

 

 

Setkání vikariátních kaplanů a zástupců pro mládež

Ve dnech 9. - 10. 2. 2018 proběhlo v letošním roce první pracovně-formační setkání vikariátních kaplanů a zástupců pro mládež.

 

Díky jejich službě můžeme být blíže mladým v jednotlivých částech naší diecéze a společně se podílet na utváření akcí a programu pro mladé lidi.

 

V rámci toho setkání jsme hovořili o zapojení mladých lidí do příprav na březnové Diecézní setkání mládeže a o náplni Celostátního setkání animátorů, které se bude konat v srpnu 2019. Řešili jsme otázku, jakými tématy by se mladí rádi zabývali a co pro ně můžeme udělat. 

Kromě Celostátního setkání animátorů bylo na programu také Světové setkání mládeže v Panamě 2019 a Synoda o mládeži. 

 

Další setkání je naplánováno na květen a už teď se na něj těšíme. Děkujeme všem vikariátním kaplanům a zsátupcům, že nabízejí své ruce k této službě. 

 

Diecézní setkání mládeže

V sobotu 8. dubna 2017 jsme se společně s ostatními mladými sešli v centru naší diecéze - v Hradci Králové. Konalo se zde Diecézní setkání mládeže, které tradičně začínalo programem od 9 hodin ve Filharmonii.

 

Během celého dopoledne jsme kromě kapely "etc..." mohli slyšet krásná svědectví a vidět několik výborně připravených scének. Příjemně nás takto strávený čas navnadil na odpolední část programu.

 

Prvně jsme se posilnili bagerou a poté se vydali směrem k Biskupskému gymnáziu, kde na nás čekala celá tematických skupinek a workshopů. Setkali jsme se například s bubeníkem kapely Rybičky 48 s Ondrou Štorkem, o politice jsme mohli diskutovat s panem Pavlem Bělobrádkem nebo jsme se mohli zapojit do tvořivých dílen a svými výrobky potěšit klienty i zaměstnance Domácího hospice Duha. Některé workshopy byly outdoorové a třeba účastníci skupiny Jak to chodí na vojně mohli poznat Hradec Králové z úplně jiné perspektivy. 

 

Po skončení odpoledního bloku jsme se vydali do ulic města, kudy byla vedena modlitba růžence, která byla zakončena v katedrále. Následovala mše svatá s biskupem Janem Vokálem, po které jsme se vypravili zpátky domů s tím, že se těšíme na další společné setkání.

 

Marek Štoll

 

 

 

 

Akce proběhla za podpory Královéhradeckého kraje. Děkujeme.

 

 

 

 

Diecézní setkání mládeže

Zveme mladé od 14 let na oslavu Světového dne mládeže. Sejdeme se v 9:00 ve Filharmonii v Hradci Králové.

 

Čeká vás pestrý program, kapela etc, katecheze Jany Sieberové, svědectví, pověření nových zástupců vikariátů a mnoho dalšího. Odpoledne si můžete vybrat ze široké nabídky workshopů a tematických skupin. Během celého dne bude příležitost ke svátosti smíření. 

 

V 13:45 půjdeme společně po městě a budeme se modlit růženec. Mládež z chotěbořska nám jednotlivá tajemství přiblíží živými obrazy. 

 

V 15:00 začne mše sv. v katedrále Svatého Ducha, kterou bude celebrovat biskup Jan Vokál a hudebně ji doprovodí kapela VeKa. 

 

Plakátek zde.

Stručný program zde.

Poselství papeže k Světovému dni mládeže.

Přehled tematických skupinek včetně anotací.

 

 

Hromosvod 1/2017

Představujeme vám nový letošní hromosvod. Co nás v něm čeká?


Petr Soukal si pro nás připravil duchovní slovo – občas je dobré zastavit se, rozhlédnou se kolem sebe a žít… V pozvánkách se můžete nechat nalákat na zajímavé akce. Například na Diecézní setkání mládeže, plesy či akce na DCŽM Vesmír.

V rubrice reportáže ještě vrátíme k tomu, jací byli Teenagers na Vesmíru se superhrdiny, Večer mladých žambereckého vikariátu, při němž šli do kina či vesmírný Silvestr, který se nesl na vlnách S

tarého zákona. Podívejte se také, jak dopadly sněhové derby mezi Hradeckými a Pardubickými a jak se tancovalo na V.I.K.D.A.N.C.E, který pořádala hradecká mládež.

V Otaznících života vám opět nabídneme výňatek z knížky Učit se milovat. Budeme se věnovat otázkám, jestli je láska navždy a proč by spolu dva lidé neměli sexuálně žít před svatbou a o nárocích na manželství. Ve vzdělávání budeme navazovat na téma Panny Marie. Rok 2017 se totiž ponese v mariánském duchu (viz motto Světového dne mládeže a také slavíme 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě). Biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka si pro nás připravil článek o úctě k Panně Marii. A ke konci vám nabídneme portrét Lucky Tesařové, nové vikariátní zástupkyně pro mládež chrudimského vikariátu. (jw)

 

Ke stažení zde.

 

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.

 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež).

V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. Hlavní pódium: Korunní pevnůstka.

 

950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.


 

 

Diecézní fórum mládeže

Jak vnímají mladí lidé své místo v Církvi? Po čem touží a co od Církve očekávají? 

 

Přesně na tyto otázky hledalo o víkendu 4. – 6. listopadu čtyřicet delegátů z královéhradecké diecéze odpověď na IV. Diecézním fóru mládeže, konajícím se na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Pozvání přijali také zástupci vedení diecéze, kaplani určení pro práci s mládeží, stejně jako hosté z řad řeholních společenství, církevních škol a laiků. Hlavním tématem diskuzí byla evangelizace.

V referátu Evangelizace slovem nebo činem?, představil Vojtěch Jurásek příklady konkrétní evangelizace a některé projekty: „Nemusíme pořádat velké akce, stačí vymyslet vhodnou aktivitu ve škole, v místě našeho bydliště či v okolí a nestydět se za své hodnoty. Druzí si našeho chování všimnou.“

P. Jiří Jeniš působící v Diecézním centru života mládeže v brněnské diecézi, ve svém příspěvku Evangelizace – životní styl, rozdělil evangelizaci na přímou a nepřímou: „Nebojte se žít víru i mimo kostel, evangelizujte svým životem. Nestyďte se za svůj životní postoj ke Kristu. Respektujte však svobodnou vůli druhého člověka, protože Bůh tu naši také respektuje.“

Především potřeba vzdělávání se v otázkách víry, zaznívala v závěrech diskuzních skupin, které budou vybranými delegáty prezentovány na Celostátním fóru mládeže v Olomouci v únoru 2017. (SrP) 

 

Závěry ze diskuzí ve skupinách ke stažení zde.

 

 

PoKrakovské setkání

O víkendu 14.-16.10.2016 se uskutečnilo PoKrakovské setkání na DCŽM Vesmír. 

Zúčastnilo se ho na 140 mladých lidí z královéhradecké diecéze a 40 mladých ze sousední polské świdnické diecéze včetně dvou kněží a tří řeholnic. Celé setkání se neslo v duchu Světového dne mládeže (SDM) s papežem Františkem, které se konalo letos v červenci.

 

Na Krakov jsme vzpomínali díky tematické výzdobě Vesmíru, filmům natočených na setkání, fotkám, materiálům ze setkání a hlavně společným sdílením zážitků. Účastníci si také na připomínku SDM museli vystát frontu na jídlo a vždy odevzdat stravenku.

 

V sobotu dopoledne měli mladí možnost vybrat si z nabídky workshopů. Mohli jít na výlet na Velkou Deštnou, shlédnout oficiální film z SDM, ve tvořivých dílnách vytvořit netradiční logo setkání z luštěnin, zahrát si venkovní sportovní hru, nebo se účastnit tanečního workshopu. Odpoledne se konal v kostele sv. Matouše koncert kapely, která vznikla k příležitosti SDM, etc (ex toto corde, v překladu z celého srdce). Následovala mše sv., které se zúčastnil i P. Jan Paseka. Večer měli mladí možnost sdělit své zážitky z předprogramu i z Krakova. Celý den byl zakončen krásnou adorací v kostele sv. Matouše.

 

Celý víkend byl velice povzbuzující, plný díků, radosti, češtiny a polštiny a sdílení útrap i krásných chvil setkání. Těšíme se na další spolupráci s našimi sousedy a pevně věříme, že s námi pojedou na Celostátní setkání mládeže do Olomouce v srpnu 2017. (ms)

 

 

 

PoKrakovský hromosvod

Máme pro vás exkluzivní číslo Hromosvodu. A v čem je tak speciální? Je celé o SDM v Krakově! Doufám, že si čtením tohoto čísla připomenete krásné chvíle, které jste v Krakově prožili a dozvíte se mnoho dalších zajímavých informací o tomto setkání. Pro vás, kdo jste v Krakově nebyli, je to skvělá příležitost, jak na setkání nahléd

nout alespoň skrze tyto stránky a nasát tak skvělou atmosféru.

 

Nejprve vám setkání trochu přiblížíme v číslech  a prozradíme vám nějaké zajímavosti. Potom pro vás máme jednu pozvánku a důležitou informaci. Všechny vás zveme na PoKrakovské setkání v říjnu na Vesmíru a doporučujeme novou knihu o setkání v Krakově. Více najdete na vedlejší stránce.

 

Dále se podíváme na to, co papež František v Krakově dělal a co tam říkal. Představíme vám výběr z jeho promluv. Pokud vám to nebude stačit. Na články a celé znění promluv se můžete podívat třeba na www.radiovaticana.cz. V archivu televize NOE najdete také záznamy z předprogramu, českého programu, ale i mezinárodního programu s papežem.

 

Máme pro vás také několik reportáží a rozhovorů. Podívejte se, jak bylo na předprogramu v klodzkém a ząbkowickém regionu, jak se měla skupina etc a co dělali Francouzi v Želivě. V závěru se dozvíte, jak svou službu v přípravném týmu prožívala Mirka z výzdoby. (jw)

 

Ke stažení zde.

 

 

 

Animátorský kurz 2016-2018

Diecézní centrum pro mládež zahajuje na podzim 2016 nový Animátorský kurz. Jedná se o dvouletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16-23 let. Kurz obsahuje pět víkendových setkání ve školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport.

Zájemci musí splňovat tyto podmínky: být věřící, pokřtěný katolík, mít chuť dělat něco pro druhé a být z královéhradecké diecéze.

Řádně vyplněné (nutnou součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat na adresu DCM, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, a to nejpozději do 30. 9. 2016.

 

Informace na dcm (zavináč) bihk.cz nebo na tel.: 731 140 003. 

Přihlášky zde.

 

První víkendové setkání bude 7.-9.10.2016.

 

 

Diecézní setkání mládeže

 

Sobota 19. března byla výjimečným dnem. Ptáte se proč? V tento den se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže v královéhradecké Filharmonii.

Ráno, když jsme se blížili k Filharmonii, potkávali jsme usměvavé pořadatele v oranžových vestách a v dálce jsme slyšeli znít amplion s příjemným hlasem, který nás vítal. Cestou jsme také potkávali různé skupinky z celé diecéze. Při vstupu do budovy jsme dostali jmenovky a vstoupili do sálu.

 

Začal program. Nejdříve jsme viděli scénku spojenou s tématem roku milosrdenství. Poté zaznělo slovo na den: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 40), který nám říká, že ať konáme jakémukoliv člověku milosrdenství, děláme to pro Boha. Následovala katecheze s P. Josefem Suchárem, který nám povídal o konání milosrdenství v běžném životě, o lásce a o svých zkušenostech a zážitcích kněze v neratovské farnosti. Dalším programem byla diskuze u kulatého stolu, při které jsme si vyslechli svědectví zajímavých lidí, kteří se snaží konat milosrdenství. Celý program ve Filharmonii doprovázela skvělá kapela Veka svými písničkami.

 

Po skončení programu jsme měli přestávku a následovaly tematické skupinky. Na výběr jsme měli z mnoha skupinek: např. Život ve tmě; Chudé nikdy nenechávejte samotné; Sousedské„posezení“ a mnoho dalších.Ve skupince Sousedské „posezení“, kterou jsem si vybrala, jsme se setkali s mladými ze świdnické diecéze, kteří přijeli z Polska pozvat nás na celosvětové setkání mládeže v Krakově. Společně s nimi jsme se modlili, zazpívali si mnoho písniček, naučili jsme je naši „ukazovačku“ a zatančili si tanec, který prý budeme tančit i ve świdnické diecézi, až za nimi v létě přijedeme.  Společenství bylo velmi veselé. Naučili jsme se i pár polských slovíček. Upozorňovali nás třeba na to, že v polštině slovíčko „droga“ neznamená to, co my si pod tím představíme, ale znamená to „cesta“. Rozloučili se s námi modlitbou a sladkou drobnůstkou.

 

Když skupinky skončily, následovala křížová cesta okolo historického centra Hradce Králové zaměřená na skutky milosrdenství a mše svatá s biskupem Janem Vokálem.

 

účastnice Daniela Švecová

Fotky od Vítka, Jirky a Františka.

 

Akce proběhla za podpory Královéhradeckého kraje. Děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám