Diakonie a charita

  • Diakonie a charita prostřednictvím příslušných odborů zajišťuje a je spoluzodpovědná za duchovní službu v ústavech sociální péče, domovech důchodců, jiných státních i nestátních zařízeních pro potřebné a za službu církve nemocným, seniorům a lidem patřícím do minoritních a rizikových skupin.
  • Koordinuje vztahy charity k biskupství a farnostem dle platných stanov Diecézní katolické charity Hradec Králové.
  • Organizuje přednášky a vzdělávání pro duchovní, pastorační asistenty a další zájemce z oboru diakonie.

 

 

 

Historie

  • Duchovní služba byla ustanovena v roce 1990, arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Nemocničním kaplanem byl ustanoven P. Jiří Škoda. Po letech nesvobody byla opět ustanovena jako potřebná a důležitá služba nemocným. Ve Fakultní nemocnici začala být slavena Eucharistie, byl přítomen denně kněz a tato služba se opět stala přirozenou a veřejnou.
  • V roce 1999 nastoupil jako pastorační asistent Radek Pavlista, který v srpnu 2001 přijal jáhenské svěcení. V roce 2000 nastoupil z Polska ThMgr. Jaroslav Furtan, který v září 2000 přijal kněžské svěcení. Stal se koordinátorem nemocniční duchovní služby v královéhradeckém kraji. Od roku 2003 působí ve službě nemocným P. Mgr. Ivan Trnka z Nechanic. V současné době jsou ve stálé službě nemocným: P. Mgr. Ivan Trnka, jáhen Radek Pavlista.
  • Referát diakonie vede biskupský vikář pro diakonii Mons. Josef Suchár. Od ledna 2004 pracovala v kanceláři referátu na biskupství pastorační asistentka Mgr. Veronika Čepelková, která je od roku 2005 vedoucí Diecézního centra pro seniory.
  • V roce 2004 založil Referát diakonie Diecézní senior klub a od roku 2005 nabízí seniorům aktivity v rámci Diecézního centra pro seniory. Bližší informace o Diecézním centru pro seniory a jeho akcích naleznete zde.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Samuel Butler

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám