Diakonie a charita

  • Diakonie a charita prostřednictvím příslušných odborů zajišťuje a je spoluzodpovědná za duchovní službu v ústavech sociální péče, domovech důchodců, jiných státních i nestátních zařízeních pro potřebné a za službu církve nemocným, seniorům a lidem patřícím do minoritních a rizikových skupin.
  • Koordinuje vztahy charity k biskupství a farnostem dle platných stanov Diecézní katolické charity Hradec Králové.
  • Organizuje přednášky a vzdělávání pro duchovní, pastorační asistenty a další zájemce z oboru diakonie.

 

 

 

Historie

  • Duchovní služba byla ustanovena v roce 1990, arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Nemocničním kaplanem byl ustanoven P. Jiří Škoda. Po letech nesvobody byla opět ustanovena jako potřebná a důležitá služba nemocným. Ve Fakultní nemocnici začala být slavena Eucharistie, byl přítomen denně kněz a tato služba se opět stala přirozenou a veřejnou.
  • V roce 1999 nastoupil jako pastorační asistent Radek Pavlista, který v srpnu 2001 přijal jáhenské svěcení. V roce 2000 nastoupil z Polska R. D. Jarosłav Furtan, který v září 2000 přijal kněžské svěcení. Stal se koordinátorem nemocniční duchovní služby v královéhradeckém kraji. Od roku 2003 působí ve službě nemocným R. D. Ivan Trnka z Nechanic. V současné době jsou ve stálé službě nemocným v Hradci Králové: R. D. Mgr. Ivan Trnka, jáhen Radek Pavlista.
  • Od r. 2000 do r. 2018 vedl referát diakonie biskupský vikář pro diakonii Mons. Josef Suchár.
  • V současné době referát diakonie vede biskupský vikář pro diakonii a pastoraci Mons. Mgr. Pavel Rousek, který je zároveň od srpna 2018 hlavním nemocničním kaplanem v Hradci Králové a koordinátorem nemocniční duchovní služby v Královéhradecké diecézi.
  • Od ledna 2004 pracovala v kanceláři referátu na biskupství pastorační asistentka Mgr. Veronika Čepelková, která je od roku 2005 vedoucí Diecézního centra pro seniory.
  • V roce 2004 založil Referát diakonie Diecézní senior klub a od roku 2005 nabízí seniorům aktivity v rámci Diecézního centra pro seniory. Bližší informace o Diecézním centru pro seniory a jeho akcích naleznete zde.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám