O nás

Poslání

  • Posláním Centra pro rodinu je pomáhat rodinám především v královéhradecké diecézi (což přibližně pokrývá kraj Hradec Králové a Pardubice) prožívat co nejplněji své vztahy a v případě potřeby podat pomocnou ruku při řešení problémů.
  • Věřícím rodinám chce také pomáhat k co možná nejplnějšímu a nejpravdivějšímu prožívání svátosti manželství a k praktickému životu z víry.
  • Královéhradecké Centrum pro rodinu spolupracuje s obdobnými centry ostatních biskupství, které zastřešuje Národní centrum pro rodinu. Společné internetové stránky mají adresu http://www.rodiny.cz

 

 

Co nabízíme

  • K preventivním činnostem centra řadíme přípravu snoubenců na život v manželství a v rodině. Při přípravě by partneři měli dobře poznat své silné i slabé stránky a připravit se na obtíže, které jim soužití může přinést. Přípravu zajistíme kdekoli ve východních Čechách pro 3 - 8 párů (asi 10 večerů ve 2 - 3 týdenních intervalech). Je možné si domluvit i kratší varianty přípravy.
  • Do preventivních aktivit dále patří pořádání besed a přednášek. Mezi nejdůležitější témata patří komunikace mezi partnery, komunikace v rodině, mezigenerační vztahy, sexualita a metoda PPR, výchova dětí a výběr partnera.
  • Zájemce seznamujeme se spolehlivou a ekonomickou symptotermální metodou přirozeného plánování rodičovství. Velkou odměnou pro nás bývá zjištění, že se rodičům podařilo počít pomocí této metody dítě, ačkoli už byli pokládáni za neplodný pár.
  • V různých krizových situacích, partnerských, rodinných či jiných problémech nabízíme možnost individuální porady s odborníkem v oblasti psychologie. Služby jsou zajišťovány na několika místech ve východních Čechách. Výběr odborného poradce podle spádové oblasti není podmínkou. Služby jsou zcela anonymní.
  • Pro věřící páry, které chtějí oživit a prohloubit vztah k Bohu , k sobě samému a k sobě navzájem, organizujeme duchovní obnovy. Ty vedou kněží, kteří mají zkušenosti s prací s rodinami. Pro obnovy vybíráme vhodná místa, kde člověk nalezne ticho a kde se může soustředit.
  • Pro naše dobrovolné spolupracovníky pořádáme pravidelná doškolovací setkání a formaci.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám