Nabídka besed

Farnostem, společenstvím rodin, mládeže, mateřským a rodinným centrům nabízíme besedy z oblasti emočního a psychického vývoje dítěte, výchovy, vztahů… Všechny besedy vycházejí z křesťanských hodnot a jako takové reagují na doporučení směrnice ČBK (2017), která se věnuje přípravám na svátost manželství, kdy je zmiňována také vzdálenější příprava na svátost manželství:

 

„Vzdálenější příprava začíná již v dětství moudrou rodinnou pedagogikou, jejímž cílem je dovést děti k tomu, aby samy sebe objevily jako lidi, kteří mají bohatou a složitou psychologii a zvláštní osobnost se silnými a slabými stránkami. To je doba, kdy se má dětem vštěpovat smysl pro každou pravou lidskou hodnotu v osobních i společenských vztazích.“

 

Aktuální nabídka témat:

 

O výchově:

► Výchova dětí ve víře – připravuje se

 

► Zdravý emoční vývoj dítěte (1. část besedy) – podstata emocí, jak fungují, k čemu slouží, jak může emocionalita ovlivnit racionalitu a chování; 2x 45 min.

 

► Výchova k zodpovědnosti (2. část besedy) - právo na svobodu vs. povinnosti, výchova ke schopnosti dobře hospodařit - důležitost peněz vs. štědrost. Lektorka: Mgr. Eva Klabanová; standartní délka besedy: 2x 45 min.

 

► Hranice ve výchově (1. část) – co přesně hranice jsou a k čemu by měly sloužit, vytváření hranic v různých obdobích vývoje dítěte, jak správně nastavovat hranice ve výchově, hodnocení, přijmutí pochvaly a autority; standartní délka besedy: 2x 45 min.


► Výchovné styly (2. část) – plusy, mínusy, rizika, rodinné rituály a struktura běžného života, otázka odměn a trestů, jak je možné eliminovat rizikové chování na II. stupni a v pubertě, příprava na následný odchod z rodiny a podpora k samostatnosti. Lektorka: Mgr. Eva Klabanová; standartní délka besedy: 2x 45 min.

 

► Důležitost otce ve výchově – specifika otcovské role, tipy pro zapojení otců do výchovy. Lektor: Mgr. Martin Vlasák; standartní délka besedy: 2x45 min.; doporučený počet účastníků je do 20 osob.

 

► Nebezpečí internetu pro děti a mladistvé – závislost na pornografii, sociálních sítích a počítačových hrách, kyberšikana, kyberstalking, sexting, hoax, fake news, důležitost hranic v užívání internetu dětmi a mladistvými, výchovné tipy. Lektor: Mgr. Martin Vlasák; standartní délka besedy: 2x45 min.; doporučený počet účastníků je do 20 osob.

 

► Pět jazyků lásky ve výchově dětí – vysvětlení důležitosti bezpodmínečné lásky jako základního rámce výchovy dítěte. Typologie pěti jazyků lásky dle R. Cambella a G. Chapmana a příklady praxe jejich použití. Lektor: Mgr. Martin Vlasák; standartní délka besedy: 2x60 min.; doporučený počet účastníků je do 20 osob.

 

► Jak mluvit s dětmi o vztazích a sexualitě – Kdy jsou děti nejvíce otevřené tomuto tématu? Co jim říci, co už ne? Na co určitě nesmíte zapomenout? Děvčátka x chlapci na co je připravovat? Potřebují vzory?

Určeno pro rodiče, prarodiče, učitele, vychovatele, katechety, pro mateřská centra. Lektorka: Ing. Markéta Juzová; délka besedy 90 min.

 

► Jak mluvit s dospívajícími o vztazích a sexualitě - Co když nás už dospívající nechtějí poslouchat? Dívky x chlapci – co je zajímá? Máme jim mluvit do jejich vztahů? Radit při výběru partnera? Co od nás očekávají?

Určeno pro rodiče, prarodiče, učitele, vychovatele, katechety, pro mateřská centra.  Lektorka: Ing. Markéta Juzová; délka besedy 90 min.

 

 

 

O sebepřijetí, sexualitě, vztazích a plodnosti

 

► Jak poznat pravou lásku? (1. část besedy) - Poznej sám sebe. Jsi výjimečný(á), jedinečný(á)! Zamiloval(a) ses? Proč spolu chodit? Co když se rozejdeme? Jak poznám pravou lásku?

 

► Bůh je pro kvalitní sex, aneb role sexuality v životě člověka (2. část besedy) - Jak spolu chodit? Sex jako úžasná pravdivá „řeč těla“. Plodnost?! A co s ní?! Dá se nějak připravit na manželství? Nejsme na to sami!

Určeno pro společenství mladých nebo jako součást přípravy na biřmování (dle doporučení směrnice ČBK 4.3.);  Lektorka Ing. Markéta Juzová; beseda má dvě části: 2x90 min.

 

► Měním se v ženu – mít ráda sama sebe, přijmout změny, které přicházejí, dát si čas na přerod dívky v ženu, rozumět svému tělu, najít krásu svého ženství a budoucího mateřství.

Určeno pro dospívající dívky (od 9 let). Lektorka Ing. Markéta Juzová; délky besedy 90 min.

 

► Jsem výjimečná, protože jsem žena – Krása ženství a mateřství. Rozumím svému tělu, své cykličnosti? Jak mám mít ráda svou periodu? Je to vůbec možné? Plodnost – dar x problém?

Určeno pro ženy, mateřská centra. Lektorka Ing. Markéta Juzová; délka besedy 90 min.

 

► Plodnost – no problem, aneb jak vylepšit kvalitu vztahu nejen v oblasti sexuality –  Proč rozumět naší společné plodnosti? Jak funguje moderní metoda vědomí plodnosti? Jak to, že neškodí zdraví, nemá žádné vedlejší účinky, je ekologická a zároveň ekonomicky nenáročná? Srovnatelně spolehlivá jako hormonální antikoncepce? Jak vylepšuje kvalitu našeho vztahu?

Určeno pro manžele, kteří (ne)chtějí otěhotnět, pro snoubence, pro ženy, které chtějí rozumět své cykličnosti a plodnosti, pro ženy a dívky, které mají poruchy menstruačního cyklu. Lektorka Ing. Markéta Juzová; délka besedy 2x60 min.

 

► Láska a úcta v rodině – připravuje se

 

 

 

Spolupracujeme s těmito lektory:

 

Ing. Markéta Juzová – Chci-li mluvit o vztazích, tak na prvním místě jsem manželka úžasného muže a mamka pěti dětí (věk 17 – 7 let). Až poté jsem lektorka Centra pro rodinu Biskupství královéhradeckého a lektorka primární prevence na ZŠ. Co má pro mě největší smysl – jakkoliv pomáhat dobrým vztahům v rodinách. Sem patří výchova dětí, primární prevence, příprava dospívajících a snoubenců na budoucí vztahy a založení rodiny, poradenství v oblasti (ne)plodnosti, výuka symptotermální metody a doprovázení manželů.

 

Mgr. Eva Klabanová - speciální pedagog, výchovný poradce, preventista při speciální škole, lektorská činnost pro děti, mládež i dospělé, přímá práce s třídními kolektivy v projektu Otevřené dny pro školy formou zážitkové pedagogiky na Pedagogickém centru Biskupství královéhradeckého. Externí spolupráce s organizacemi: terapeutické skupiny se závislými _ DETOX, Praha; Salinger o.s.;ŠPP Mozaika o.s.; Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Centrum pro rodinu Klubko; Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové a v Náchodě; Oblastní charita Trutnov; MAJÁK - centrum náhradní rodinné péče; Farní charita Litomyšl.

 

Mgr. Martin Vlasák - vystudovaný pedagog pro 2. stupeň ZŠ, praxe odborného lektora seminářů primární prevence na ZŠ a SŠ, praxe v práci s dětmi a mládeže jako kontaktní poracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, certifikovaný rodinný poradce Akademie Jana Blahoslava, poradenská činnost v rámci Rodinného centra, spokojený manžel a otec tří dětí

 

 

Pro další informace či objednávku nás neváhejte kontaktovat na crhk (zavináč) bihk.cz.

Pokud budete mít o některou z těchto besed zájem, napište nám vaše časové představy (nesdělujte nám prosím konkrétní datum, je tak menší pravděpodobnost, že Vám budeme moci vyhovět), následně Vám bude nabídnuto několik termínů. Čekací lhůty na realizaci besedy mohou být různé podle zájmu o dané téma a podle vytíženosti lektorů.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám