Poslání

  • Trautmannsdorfská knihovna v biskupské rezidenciBiskupská knihovna (dále Bk) je knihovnou královéhradeckých sídelních biskupů.
  • V duchu téměř dvousetleté tradice umožňují jednotliví diecézní biskupové využívat fond této knihovny také odborné veřejnosti.
  • Bk není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého, kde je přímo podřízena diecéznímu biskupovi. Její činnost, personální zajištění a správa jednotlivých pracovišť se řídí vlastním statutem (N.E.: 769/2002), upravujícím zároveň její postavení uvnitř Biskupství královéhradeckého a vymezujícím její působnost směrem k cizím právním subjektům.
  • Jedná se o specializovanou knihovnu, jejíž knihovní fond obsahuje především díla z oblasti teologie, filozofie a historie. K dispozici jsou také knihovní jednotky z hraničních oborů zabývající se uměním, metodologií některých vědních oborů apod. V současné době čítá knihovní fond zhruba 25 000 svazků, z čehož zkatalogizovaných a schopných výpůjčky je cca 8 000 knihovních jednotek. Počítá se spíše s prezenčními výpůjčkami. Charakteristický pro Bk je silný podíl starých tisků.
  • Katalog knihovny je zpracováván v integrovaném knihovnickém systému KP-WIN SQL.

 

Od 1. 10. 2007 je Bk evidována na Ministerstvu kultury jako základní knihovna se specializovanými knihovními fondy.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám