Poslání

  • Trautmannsdorfská knihovna v biskupské rezidenciBiskupská knihovna (dále Bk) je knihovnou královéhradeckých sídelních biskupů.
  • V duchu téměř dvousetleté tradice umožňují jednotliví diecézní biskupové využívat fond této knihovny také odborné veřejnosti.
  • Bk není samostatným právním subjektem a působí v rámci Biskupství královéhradeckého, kde je přímo podřízena diecéznímu biskupovi. Její činnost, personální zajištění a správa jednotlivých pracovišť se řídí vlastním statutem (N.E.: 769/2002), upravujícím zároveň její postavení uvnitř Biskupství královéhradeckého a vymezujícím její působnost směrem k cizím právním subjektům.
  • Jedná se o specializovanou knihovnu, jejíž knihovní fond obsahuje především díla z oblasti teologie, filozofie a historie. K dispozici jsou také knihovní jednotky z hraničních oborů zabývající se uměním, metodologií některých vědních oborů apod. V současné době čítá knihovní fond zhruba 25 000 svazků, z čehož zkatalogizovaných a schopných výpůjčky je cca 8 000 knihovních jednotek. Počítá se spíše s prezenčními výpůjčkami. Charakteristický pro Bk je silný podíl starých tisků.
  • Katalog knihovny je zpracováván v integrovaném knihovnickém systému KP-WIN SQL.

 

Od 1. 10. 2007 je Bk evidována na Ministerstvu kultury jako základní knihovna se specializovanými knihovními fondy.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Čím je člověk rozumnější a lepší, tím víc dobra v lidech pozoruje.
Pascal

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám