Akce

  • Veřejnosti jsou během výpůjčního dne přístupny vyhrazené prostory pracoviště saly terreny. Zde se nachází stanoviště výpůjční služby, studovna pro prezenční studium a katalog pro absenční výpůjčky.
  • Přístup pro čtenáře je vchodem přes recepci hotelu Nové Adalbertinum, dále uličkou za schodištěm dle ukazatelů na II. nádvoří, jehož jižní části budova knihovny dominuje.
  • Čtenáři jsou povinni se řídit Řádem Biskupské knihovny, který je k dispozici ve studovně.
  • Výpůjční doba je stanovena takto:

pondělí

 

od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

 

a

 

čtvrtek

 

od 13 do 17 hodin.

 

 

 

  • Provozní změny jsou včas hlášeny na vývěsce knihovny, ve vstupním prostoru z Velkého náměstí, situovaném blíže kostelu Nanebevzetí Panny Marie, dále jsou změny publikovány v úředním bulletinu Biskupství královéhradeckého ACTA CURIAE, v diecézním časopise IKD a na těchto stránkách.
  • Kromě výpůjček jsou v prostorách knihovny pořádány různé kulturní a společenské akce. Biskupská knihovna se dále podílí na podobných akcích jiných subjektů, působících uvnitř i mimo Biskupství královéhradecké. Významnou roli hraje podíl Bk na populárně-vědecké činnosti, zaměřené k postupné rehabilitaci církevního knihovnictví. Jedná se o publikační činnost, přednášky, poradenskou službu diplomantům apod.
  • Specifické postavení má v programu činnosti spolupráce s Diecézním teologickým institutem a významnými knihovnami v královéhradeckém regionu.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám