Akce

  • Veřejnosti jsou během výpůjčního dne přístupny vyhrazené prostory pracoviště saly terreny. Zde se nachází stanoviště výpůjční služby, studovna pro prezenční studium a katalog pro absenční výpůjčky.
  • Přístup pro čtenáře je vchodem přes recepci hotelu Nové Adalbertinum, dále uličkou za schodištěm dle ukazatelů na II. nádvoří, jehož jižní části budova knihovny dominuje.
  • Čtenáři jsou povinni se řídit Řádem Biskupské knihovny, který je k dispozici ve studovně.
  • Výpůjční doba je stanovena takto:

pondělí

 

od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

 

a

 

čtvrtek

 

od 13 do 17 hodin.

 

 

 

  • Provozní změny jsou včas hlášeny na vývěsce knihovny, ve vstupním prostoru z Velkého náměstí, situovaném blíže kostelu Nanebevzetí Panny Marie, dále jsou změny publikovány v úředním bulletinu Biskupství královéhradeckého ACTA CURIAE, v diecézním časopise IKD a na těchto stránkách.
  • Kromě výpůjček jsou v prostorách knihovny pořádány různé kulturní a společenské akce. Biskupská knihovna se dále podílí na podobných akcích jiných subjektů, působících uvnitř i mimo Biskupství královéhradecké. Významnou roli hraje podíl Bk na populárně-vědecké činnosti, zaměřené k postupné rehabilitaci církevního knihovnictví. Jedná se o publikační činnost, přednášky, poradenskou službu diplomantům apod.
  • Specifické postavení má v programu činnosti spolupráce s Diecézním teologickým institutem a významnými knihovnami v královéhradeckém regionu.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Všichni můžeme udělat něco pro to, aby neplatilo, že nejvěrnější přítel člověka je jeho pes.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám