Myšlenky k velikonoční době

Slavnost Seslání Ducha svatého

Mgr. Karel Dvořák, Litomyšl; P. Ing. Josef Kopecký SDB, Litomyšl
Slavnost Seslání Ducha svatého – Vigilie (Bratři!) Víme, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my,… celý text

Sobota po 7. neděli velikonoční

P. Mgr. Bernard Jiří Špaček OP, Horní Sloupnice
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dny potom svolal si tamější židovské… celý text

Pátek po 7. neděli velikonoční

Mgr. Ing. Arnošt Vidourek, Dr., Skuteč
Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův případ: … celý text

(Čtvrtek) 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, Jičín
(Bratři!) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval… celý text

Středa po 7. neděli velikonoční

Mgr. Pavel Dokládal, Koclířov u Svitav
Pavel řekl starším církevní obce v Efesu: „Dbejte na sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené,… celý text

(Úterý) 14. května – Svátek sv. Matěje, apoštola

Dr. Zbigniew Jan Czendlik, Lanškroun
Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu… celý text

Pondělí po 7. neděli velikonoční

Mons. ICLic. Václav Hegr, Česká Skalice
Když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel horními kraji a přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste… celý text

7. neděle velikonoční

Mgr. Pavol Sandánus, Nekoř
Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a… celý text

Sobota po 6. neděli velikonoční

ThLic. Bogusław Piotr Partyka, Náchod
Po krátkém pobytu (v Antiochii) Pavel odtamtud odešel a po pořádku procházel galatský kraj a Frýgii a utvrzoval všechny učedníky. Mezitím přišel… celý text

Pátek po 6. neděli velikonoční

P. Ing. Miloslav Fiala OPraem., Praha
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti… celý text

Čtvrtek po 6. neděli velikonoční – Slavnost Nanebevstoupení Páně

Mgr. Miloš Kolovratník, Česká Třebová
Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat (do nebe). Předtím dal svým… celý text

Středa po 6. neděli velikonoční

Bc.Th. Tomáš Hoffmann, Deštné v O. h.
Průvodci dovedli Pavla z Beroje do Athén. Odtamtud se pak vrátili a nesli s sebou pro Silu a Timoteje příkaz, aby za ním co nejdřív… celý text

Úterý po 6. neděli velikonoční

Mgr. Miloslav Brhel, Polička
Lid (z města Filip) se sběhl proti Pavlovi a Silovi. Úředníci z nich dali strhat šaty a nařídili bít je pruty. Když pak jim vysázeli hodně… celý text

Pondělí po 6. neděli velikonoční

ThLic. Martin Lanži, Broumov
Vypluli jsme z Troady a jeli jsme rovnou na (ostrov) Samotráké, druhý den do Neapole (v Makedonii) a odtamtud pak do Filip. Je to přední… celý text

6. neděle velikonoční, cyklus C

ICLic. Pavel Seidl, Chlumec nad Cidlinou
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“… celý text

Sobota po 5. neděli velikonoční

Mgr. Pavel Tobek, Kutná Hora – Sedlec
Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to syn židovky, která se přidala k víře, a pohanského otce. Protože… celý text

(Pátek) 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

P. Mgr. Vojtěch Glogar SDB, Sebranice u Litomyšle
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se… celý text

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

P. František Beneš SDB, Litomyšl
Když se (o obřízce na sněmu) dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k (apoštolům a starším): „Jak víte, bratři, Bůh už dávno… celý text

(Středa) 1. května – Sv. Josefa, Dělníka

PhDr. Mgr. Jiří Pilz, Kostelec nad Orlicí
Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty,… celý text

Úterý po 5. neděli velikonoční

Mgr. Ing. Vladimír Handl, Krouna
Do Lystry přišli židé z Antiochie a z Ikónia, přemluvili dav a začali Pavla kamenovat. Pak ho vyvlekli ven z města, protože mysleli… celý text
« Předchozí 1 2 3 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám