Myšlenky k roku kněží

Rozmnožovat malá společenství

Benedikt XVI.
Všemožně se snažte znovu dát život v každé farnosti (…) malým skupinám nebo střediskům naslouchání, kde se zvěstuje Kristus a jeho slovo, místům, kde… celý text

Neodbytné otázky

Pavel VI. (Evangelii nuntiandi 21)
Křesťan nebo skupina křesťanů se snaží chápat druhé lidi, v jejichž společenství žijí, vlídně s nimi jednají, zajímají se o jejich život a osudy a… celý text

Rozšířit okruh

Klaus Hemmerle
První krok musí vždy začít u mne (…): žít takovým způsobem, aby ve mně druzí nacházeli Krista, jeho lásku a byli jí přitahováni. Mám se přibližovat k… celý text

Živé buňky

Chiara Lubichová
Jestliže se podíváš okolo sebe, do měst, která procházíš, (…) řekl bys, že Ježíšova závěť je utopie - kdybys ovšem nemyslel na něho, který též viděl… celý text

Beránkovo světlo v městě

Zjevení Janovo 21, 10-11.14.22-27
Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou; jeho jas… celý text

Církev, která přitahuje

Konference v Aparecidě (2007)
Církev jako „společenství lásky“ je povolaná zrcadlit slávu lásky Boha, který je společenství, aby přitáhla lidi a národy ke Kristu (…). Církev… celý text

„Nový“ pastorační program

Jan Pavel II. (Nuovo millenio ineunte 42)
Pokud jsme skutečně kontemplovali Kristovu tvář, nejdražší bratři a sestry, náš pastorační plán se bude nepochybně zakládat na „novém přikázání“,… celý text

Kristus na tváři církve

Kardinál Joseph Ratzinger
Hned první věta konstituce o církvi objasňuje, že koncil nepovažuje církev za skutečnost uzavřenou v sobě samé, ale odvozuje ji od Krista: „Kristus… celý text

Moudrost a hloupost

Svatý Basil
Ztratil jsem spoustu času tím, že jsem se vracel k marnostem; strávil jsem celé své mládí v neužitečných starostech, neboť jsem se zcela oddával… celý text

Pro život světa

Jan Pavel II. (Christifideles laici 64)
Statečná Panno, daruj nám duševní sílu a důvěru v Boha, abychom dokázali překonat všechny překážky, které se staví proti splnění našeho povolání.… celý text

Když Ježíš není mezi námi

Sv. Jan Zlatoústý
Zeptáte se mě: «Jsou u vás lidé tak ničemní, že netouží po Kristu mezi vámi?» Ano, jsme to my sami, my, kteří bojujeme jedni proti druhým. Někdo na… celý text

Bratrské společenství

Pavel VI.
Jsou věřící sjednoceni v lásce, ve služebné lásce Kristově? Jistě je tato farnost vitální, je tu pravá církev, neboť zde hojně kvete onen božsko… celý text

Co má větší hodnotu

Chiara Lubichová
Jsme-li sjednoceni, Ježíš je mezi námi. A to má skutečnou hodnotu. Je to cennější než každý jiný poklad, který si naše srdce může přivlastnit,… celý text

Církev: Kristovo místo

Piero Coda
Abychom se otevřeli a přijali Kristovu přítomnost jako klíč k životu tajemství církve, je třeba, abychom mezi sebou uskutečnili onu otevřenost a onen… celý text

Solidarita kněžství a rodin

Igino Giordani
Kněžství musí posvěcovat rodinu; rodina má zas živit kněžství. Obojí se ovlivňuje v dobrém i ve zlém: nakolik se vyzdvihuje rodina, natolik má… celý text

Ukazovat Krista

Kardinál François-Xavier Van Thuan
Víme, jak mnozí naši současníci říkají: «Kristus ano, církev ne.» Nevidí provázanost mezi Ježíšem a církví. Neuvědomují si Jeho přítomnost v ní. A… celý text

Vánoce každý den

Chiara Lubichová
Nastal Štědrý večer! Slovo se stalo tělem a přináší nám lásku. Nastal Štědrý večer! Chtěli bychom, aby nikdy neskončil. Nauč nás, Pane,… celý text

Setkání s Bohem v omezeních

Klaus Hemmerle
O Vánocích se Slovo stalo tělem, Bůh se stal člověkem. To znamená: Bůh v mém omezení – v mém omezení Bůh. Má omezení, má selhání, mé nejistoty jsou… celý text

Zodpovědni jedni za druhé

Druhý vatikánský koncil (Presbyterorum ordinis 8)
Pro své společenství v kněžství ať si jsou kněží vědomi zvláštní odpovědnost vůči těm, kteří se octli v nějakých těžkostech. Těm ať poskytnou včas… celý text

Výzva zítřka

Chiara Lubichová
Kněží jsou povoláni k tomu, aby se otevřeli dialogu s ostatními kněžími, především s těmi nejosamělejšími, nejchudšími, s těmi, kdo prochází nějakou… celý text
« Předchozí 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 19 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nemusíme životem proletět jak pleva unášena větrem. Bůh touží dát i mému životu svůj řád a mír.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám