Myšlenky k roku kněží

Před svatostánkem

Benedikt XVI.; Poselství holandské mládeži (2005)
Je důležité, abyste měli na srdci účast na eucharistii, v níž Ježíš dává sám sebe za nás. On touží vstoupit do společenství s každým z vás, tluče na dveře vašeho srdce, aby vám daroval svou milost. Jděte mu vstříc a setkávejte se s Ním ve svaté eucharistii, jděte se mu poklonit do kostelů a zůstaňte klečet před svatostánky. Ježíš vás naplní svou láskou a odhalí vám myšlenky svého srdce. Jestliže mu budete naslouchat, budete stále hlouběji zakoušet radost z toho, že patříte do jeho mystického Těla, do církve, která je rodinou jeho učedníků spojených poutem jednoty a lásky. Naučíte se též smiřovat s Bohem. Ježíš vás očekává zvláště ve svátosti smíření, aby odpustil vaše hříchy a smířil vás se svou láskou skrze službu kněží. Díky pokornému a pravdivému vyznání svých hříchů přijmete odpuštění samotného Boha skrze slova jeho služebníka.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
"Hospodine mauč nás počítat naše dny, ať dojdeme moudrosti srdce!"
Žl 90,12

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám