Myšlenky k roku kněží

Před svatostánkem

Benedikt XVI.; Poselství holandské mládeži (2005)
Je důležité, abyste měli na srdci účast na eucharistii, v níž Ježíš dává sám sebe za nás. On touží vstoupit do společenství s každým z vás, tluče na dveře vašeho srdce, aby vám daroval svou milost. Jděte mu vstříc a setkávejte se s Ním ve svaté eucharistii, jděte se mu poklonit do kostelů a zůstaňte klečet před svatostánky. Ježíš vás naplní svou láskou a odhalí vám myšlenky svého srdce. Jestliže mu budete naslouchat, budete stále hlouběji zakoušet radost z toho, že patříte do jeho mystického Těla, do církve, která je rodinou jeho učedníků spojených poutem jednoty a lásky. Naučíte se též smiřovat s Bohem. Ježíš vás očekává zvláště ve svátosti smíření, aby odpustil vaše hříchy a smířil vás se svou láskou skrze službu kněží. Díky pokornému a pravdivému vyznání svých hříchů přijmete odpuštění samotného Boha skrze slova jeho služebníka.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nemusíme životem proletět jak pleva unášena větrem. Bůh touží dát i mému životu svůj řád a mír.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám