Myšlenky k roku kněží

Nekonečné obzory

Zjevení Janovo 21, 1-5
Uviděl jsem nová nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak… celý text

Vytvořit Krista

Hans Urs von Balthasar
V Kristově církvi přebývá Duch svatý zároveň jako Duch objektivní i subjektivní: jako instituce, norma nebo disciplína, a jako inspirace, láskyplná… celý text

Mnohost v jednotě

Gisbert Greshake
Posledním cílem je „jednota“, bylo by též možné říci „trinitarizace“ veškeré skutečnosti. Tím, čím je Bůh jakožto Bůh trinitární, tím se můžeme a… celý text

Znamení nového lidstva

Klaus Hemmerle
Čím víc je třeba, aby církev měla formu instituce s hierarchickým uspořádáním, tím víc je třeba ji chápat a prožívat jako trojiční společenství. (…) … celý text

„Trojiční styl“

Jesús Castellano Cervera
Představa perichoretické Trojice, prožívané na úrovni mezilidských vztahů, je plodným pramenem nového teologického myšlení, spirituality více… celý text

Jednota a vzájemné doplnění

Konference v Aparecidě (2007)
Různost charizmat, úřadů a služeb umožňuje každodenní život společenství, v němž jsou dary Ducha postaveny do služby druhých, aby docházelo k… celý text

Vášnivá láska k církvi

Chiara Lubichová
“Vášnivá láska k církvi”, o níž jednou mluvil papež Pavel VI., vládne v srdcích opravdových křesťanů. Musí se ovšem přenést z roviny pocitů na rovinu… celý text

Nové jaro

Benedikt XVI.
Rád se obracím ke kněžím (…) zvláště je zvu, aby uvítali nové jaro, které Duch v dnešní církvi přináší, v neposlední řadě i skrze církevní hnutí a… celý text

Století nového rozkvětu

Andrea Riccardi
Může se to zdát jako protimluv, ale v onom náročném, útočném a sekularizovaném dvacátém století křesťanský život rozkvetl. Vykvetl v náročných… celý text

Obrovská zahrada církve

Chiara Lubichová
Církev je obrovská zahrada, v níž voní záhony květin převzácných i obyčejných, velmi bohatých i úplně prostých. Máme řádové rodiny, máme řeholní… celý text

Duch se hlásí o slovo

Kard. Josef Ratzinger
Pro mě osobně bylo na počátku sedmdesátých let úžasnou událostí, když jsem se poprvé blíže seznámil s hnutími jako Neokatechumenát, Comunione e… celý text

Charizmatická dimenze církve

Jan Pavel II.
Vždy, když začne působit Duch svatý, nesmírně nás překvapí. Zapříčiní události, jejichž novost nás ohromí; radikálně mění lidi i dějiny. To byla… celý text

Před svatostánkem

Benedikt XVI.; Poselství holandské mládeži (2005)
Je důležité, abyste měli na srdci účast na eucharistii, v níž Ježíš dává sám sebe za nás. On touží vstoupit do společenství s každým z vás, tluče na… celý text

Eucharistie země

Chiara Lubichová
Ježíš, který umírá a vstává z mrtvých, je jistě pravou příčinou proměny kosmu. Avšak sv. Pavel nám odhalil, že my lidé doplňujeme Kristovo utrpení a… celý text

Kosmický Kristus

Kard. Tomáš Špidlík
“Antropo-kosmické” sjednocení se plně uskuteční, až Bůh bude ve všech a ve všem (srov. 1 Kor 15, 28). Solovjev mistrovsky poukázal na to, jak celý… celý text

Zbožštění vesmíru

Teilhard de Chardin
Celý svět je zaměřený, nastavený a čekající na sjednocení s Bohem, přesto však naráží na nepřekonatelnou překážku: žádná věc se nespojí s Kristem,… celý text

Poslední povolání člověka

Druhý vatikánský koncil; Gaudium et spes 22
Je skutečnost, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova. První člověk Adam byl předobrazem člověka budoucího (Řím 5,… celý text

Vlastní realizace spočívá v “my”

Silvano Cola
Celá křesťanská askeze je nejvyšší formou personalizace, protože to znamená žít život k obrazu Nejsvětější Trojice. Tato askeze spočívá v tom, že… celý text

Po stopách Magnificat

Chiara Lubichová
Maria vyprávěla Alžbětě svou mimořádnou zkušenost. V Magnificat, kterým ji vyjádřila, můžeme zachytit, jak Kristus, přebývající v ní, dal smysl… celý text

Božský tanec na zemi

Myra Blythová
Víra v Boha Otce, Syna a Ducha svatého se nevyčerpává mluvením o Bohu v intelektuálních debatách, ani mluvením k Bohu v krásných litugiích. Pokud… celý text
« Předchozí 1 2 3 4 5 9 13 17 19 Další »

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám