Myšlenky k postní době

Sobota po 3. neděli postní

Jiří Pešek
Ustanovení a podstata sedmého dne (KKC 2168 – 2173; 2189 – 2190)   "Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které… celý text

Pátek po 3. neděli postní

Milan Novotný
Nebudu zneužívat Božího jména a vše, co je s ním spojené (KKC 2150 – 2155; 2162 – 2164)   "Ale já vám říkám… celý text

Čtvrtek po 3. neděli postní

Jiří Šlégr
Úcta k Božímu jménu – je totiž svaté! (KKC 2142 – 2149; 2160 – 2161)   "Hospodine, Pane náš, jak… celý text

Středa po 3. neděli postní

Milan Vrbiak
Vyvarovat se model a hříchů proti Bohu v současnosti (KKC 2110 – 2128; 2138 – 2140)   "Toho si totiž buďte… celý text

Úterý po 3. neděli postní

František Mráz
Naše modlitba – každodenní úkon naší víry, naděje a lásky (KKC 2098)   "Je třeba stále se modlit a neochabovat."… celý text

Pondělí po 3. neděli postní

Ireneusz Szociński
Klanění jedinému Pánu (KKC 2096 – 2100; 2135 – 2136)   "Je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu… celý text

3. neděle postní (C)

Jaroslav Brož
Milovat Boha nade všechno – základ i cesta naší víry (KKC 2084 – 2094; 2133 – 2134)   "Budeš milovat… celý text

Sobota po 2. neděli postní

Radek Martinek
Desatero – světlo na naší cestě životem (KKC 2074; 2082)   "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně… celý text

Pátek po 2. neděli postní

Adrian Jaroslav Sedlák, OPraem.
Desatero – Boží smlouva s námi (KKC 2056 – 2063; 2076 – 2077)   "Jestliže budeš poslouchat přikázání… celý text

Čtvrtek po 2. neděli postní

Pavol Sandánus
Autorita učitelského úřadu církve v otázkách mravu (KKC 2032 – 2040; 2050 – 2051)   "A já ti říkám: Ty jsi… celý text

Středa po 2. neděli postní

Prokop Tobek
Církevní přikázání a jejich dobro pro mravní a křesťanský život (KKC 2041 – 2043; 2048)   "…abys věděl, jak je… celý text

Úterý po 2. neděli postní

Václav Loukota
Naše povolání ke svatosti (KKC 2012 – 2016; 2028 – 2029)   "Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský… celý text

Pondělí po 2. neděli postní

Jan Hojda
Boží pomoc přichází v každé jeho milosti (KKC 1996 – 1999; 2021 – 2022)   "Když se tedy někdo stal… celý text

2. neděle postní (C)

Petr Šabaka
Ospravedlnění jako šťastné obrácení lidského srdce k Bohu (KKC 1987 – 1995; 2018 – 2020)   "Jako člověk… celý text

Sobota po 1. neděli postní

Michal Nesvadba
Nový zákon je jedinečným zjevením Boží lásky a je zákonem milosti a vnitřní svobody (KKC 1965 – 1974;1983 – 1986)   … celý text

Pátek po 1. neděli postní

Karel Veselý
Hodnota Starého zákona jako prvního stupně zjeveného zákona a přípravy na evangelium (KKC 1961 – 1964; 1980 – 1982)   … celý text

Čtvrtek po 1. neděli postní

Josef Hubálek
Kristus je pravým cílem každého ustanovení a zákona (KKC 1953; 1977)   "Vždyť cíl Zákona je Kristus, aby v něm dostal… celý text

Středa po 1. neděli postní

Bernard Jiří Špaček, OP
Závažnost zloby spáchaného hříchu (KKC 1854 – 1864; 1873 – 1875)   "Každá špatnost je hřích, ale ne každý hřích… celý text

Úterý po 1. neděli postní

Karel Kylar
Božské ctnosti, které vedou k důvěrnému vztahu k Bohu (KKC 1812 – 1829; 1840 – 1844)   "A proto jsme… celý text

Pondělí po 1. neděli postní

Filip Janák
Základní lidské ctnosti jako pilíře duchovního života (KKC 1805 – 1809; 1833 – 1839)   "A když někdo miluje… celý text

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
"Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha nezakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno."
Dt 32,35

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám