Myšlenky k postní době

Pondělí po 5. neděli postní

Vladislav Brokeš
Respektování důstojnosti intimity muže a ženy (KKC 2331 – 2336; 2393)   "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem… celý text

5. neděle postní (C)

Zdeněk Kubeš
Zachování úcty k duši druhého člověka (KKC 2284 – 2287; 2326 – 2327)   "Slyšeli jste, že bylo řečeno… celý text

Sobota po 4. neděli postní

Pavel Starý
Posvátnost lidského života a jeho ochrana (KKC 2258 – 2283; 2319 – 2325)   "Nezabiješ." (Ex 20,13; Mt … celý text

Pátek po 4. neděli postní

Jan Andrzej Czekała, MSF
Naše povinnosti vůči světské autoritě (KKC 2234 – 2246; 2254 – 2257)   "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a… celý text

Čtvrtek po 4. neděli postní

Jiří Prokůpek
Povinnosti jednotlivých členů v rodině (KKC 2214 – 2231; 2251 – 2253)   "Z celého srdce cti svého otce a… celý text

Středa po 4. neděli postní

Antonín Fajstavr
Manželství a rodina – součást stvořitelského díla (KKC 2201 – 2206; 2249 – 2250)   "Na začátku při… celý text

Úterý po 4. neděli postní

Josef Roušar
Úcta k rodičovské autoritě (KKC 2197 – 2200; 2248)   "Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou… celý text

Pondělí po 4. neděli postní

Ján Jakubovič, CM
Neděle – den milosti a klidu (KKC 2184 – 2188; 2193 – 2195)   "Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které… celý text

4. neděle postní (C)

Tomáš Fiala
Slavení dne Páně – společná účast na eucharistii (KKC 2174 – 2183; 2191 – 2192)   "Ježíš vstal z … celý text

Sobota po 3. neděli postní

Jiří Pešek
Ustanovení a podstata sedmého dne (KKC 2168 – 2173; 2189 – 2190)   "Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které… celý text

Pátek po 3. neděli postní

Milan Novotný
Nebudu zneužívat Božího jména a vše, co je s ním spojené (KKC 2150 – 2155; 2162 – 2164)   "Ale já vám říkám… celý text

Čtvrtek po 3. neděli postní

Jiří Šlégr
Úcta k Božímu jménu – je totiž svaté! (KKC 2142 – 2149; 2160 – 2161)   "Hospodine, Pane náš, jak… celý text

Středa po 3. neděli postní

Milan Vrbiak
Vyvarovat se model a hříchů proti Bohu v současnosti (KKC 2110 – 2128; 2138 – 2140)   "Toho si totiž buďte… celý text

Úterý po 3. neděli postní

František Mráz
Naše modlitba – každodenní úkon naší víry, naděje a lásky (KKC 2098)   "Je třeba stále se modlit a neochabovat."… celý text

Pondělí po 3. neděli postní

Ireneusz Szociński
Klanění jedinému Pánu (KKC 2096 – 2100; 2135 – 2136)   "Je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu… celý text

3. neděle postní (C)

Jaroslav Brož
Milovat Boha nade všechno – základ i cesta naší víry (KKC 2084 – 2094; 2133 – 2134)   "Budeš milovat… celý text

Sobota po 2. neděli postní

Radek Martinek
Desatero – světlo na naší cestě životem (KKC 2074; 2082)   "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně… celý text

Pátek po 2. neděli postní

Adrian Jaroslav Sedlák, OPraem.
Desatero – Boží smlouva s námi (KKC 2056 – 2063; 2076 – 2077)   "Jestliže budeš poslouchat přikázání… celý text

Čtvrtek po 2. neděli postní

Pavol Sandánus
Autorita učitelského úřadu církve v otázkách mravu (KKC 2032 – 2040; 2050 – 2051)   "A já ti říkám: Ty jsi… celý text

Středa po 2. neděli postní

Prokop Tobek
Církevní přikázání a jejich dobro pro mravní a křesťanský život (KKC 2041 – 2043; 2048)   "…abys věděl, jak je… celý text

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Šťastný člověk je ten, kdo si vydobyl své štěstí, které právě prožívá.
Eugéne Delacroix

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám