Myšlenky k postní době

Sobota po 3. neděli postní

Jiří Pešek
Ustanovení a podstata sedmého dne (KKC 2168 – 2173; 2189 – 2190)   "Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které… celý text

Pátek po 3. neděli postní

Milan Novotný
Nebudu zneužívat Božího jména a vše, co je s ním spojené (KKC 2150 – 2155; 2162 – 2164)   "Ale já vám říkám… celý text

Čtvrtek po 3. neděli postní

Jiří Šlégr
Úcta k Božímu jménu – je totiž svaté! (KKC 2142 – 2149; 2160 – 2161)   "Hospodine, Pane náš, jak… celý text

Středa po 3. neděli postní

Milan Vrbiak
Vyvarovat se model a hříchů proti Bohu v současnosti (KKC 2110 – 2128; 2138 – 2140)   "Toho si totiž buďte… celý text

Úterý po 3. neděli postní

František Mráz
Naše modlitba – každodenní úkon naší víry, naděje a lásky (KKC 2098)   "Je třeba stále se modlit a neochabovat."… celý text

Pondělí po 3. neděli postní

Ireneusz Szociński
Klanění jedinému Pánu (KKC 2096 – 2100; 2135 – 2136)   "Je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu… celý text

3. neděle postní (C)

Jaroslav Brož
Milovat Boha nade všechno – základ i cesta naší víry (KKC 2084 – 2094; 2133 – 2134)   "Budeš milovat… celý text

Sobota po 2. neděli postní

Radek Martinek
Desatero – světlo na naší cestě životem (KKC 2074; 2082)   "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně… celý text

Pátek po 2. neděli postní

Adrian Jaroslav Sedlák, OPraem.
Desatero – Boží smlouva s námi (KKC 2056 – 2063; 2076 – 2077)   "Jestliže budeš poslouchat přikázání… celý text

Čtvrtek po 2. neděli postní

Pavol Sandánus
Autorita učitelského úřadu církve v otázkách mravu (KKC 2032 – 2040; 2050 – 2051)   "A já ti říkám: Ty jsi… celý text

Středa po 2. neděli postní

Prokop Tobek
Církevní přikázání a jejich dobro pro mravní a křesťanský život (KKC 2041 – 2043; 2048)   "…abys věděl, jak je… celý text

Úterý po 2. neděli postní

Václav Loukota
Naše povolání ke svatosti (KKC 2012 – 2016; 2028 – 2029)   "Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský… celý text

Pondělí po 2. neděli postní

Jan Hojda
Boží pomoc přichází v každé jeho milosti (KKC 1996 – 1999; 2021 – 2022)   "Když se tedy někdo stal… celý text

2. neděle postní (C)

Petr Šabaka
Ospravedlnění jako šťastné obrácení lidského srdce k Bohu (KKC 1987 – 1995; 2018 – 2020)   "Jako člověk… celý text

Sobota po 1. neděli postní

Michal Nesvadba
Nový zákon je jedinečným zjevením Boží lásky a je zákonem milosti a vnitřní svobody (KKC 1965 – 1974;1983 – 1986)   … celý text

Pátek po 1. neděli postní

Karel Veselý
Hodnota Starého zákona jako prvního stupně zjeveného zákona a přípravy na evangelium (KKC 1961 – 1964; 1980 – 1982)   … celý text

Čtvrtek po 1. neděli postní

Josef Hubálek
Kristus je pravým cílem každého ustanovení a zákona (KKC 1953; 1977)   "Vždyť cíl Zákona je Kristus, aby v něm dostal… celý text

Středa po 1. neděli postní

Bernard Jiří Špaček, OP
Závažnost zloby spáchaného hříchu (KKC 1854 – 1864; 1873 – 1875)   "Každá špatnost je hřích, ale ne každý hřích… celý text

Úterý po 1. neděli postní

Karel Kylar
Božské ctnosti, které vedou k důvěrnému vztahu k Bohu (KKC 1812 – 1829; 1840 – 1844)   "A proto jsme… celý text

Pondělí po 1. neděli postní

Filip Janák
Základní lidské ctnosti jako pilíře duchovního života (KKC 1805 – 1809; 1833 – 1839)   "A když někdo miluje… celý text

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Když se podívám do budoucnosti, je tak zářivá, až mě pálí oči.
Oprah Winfreyová

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám