Myšlenky k postní době

Pátek po 4. neděli postní

Marie Hubálková
Jan 7,1-2. 10. 25-30
Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on – ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali: „Není to ten, kterého chtějí zabít? A hle: mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš? Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.“ Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte. Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal.“ Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina.

Milí přátelé, ve čtení i evangeliu v pátek po čtvrté neděli postní se setkáváme s intrikami farizeů proti Ježíši Kristu. Šel svou cestou, i když mu šlo o život. Bojíme se, že budeme mít podobný osud?
 
I v našem životě a světě se setkáváme s intrikami, které nám berou odvahu svědčit o Bohu. Jít svojí cestou a nenechat se ovlivňovat ohledy a obavou, co si o nás lidé pomyslí, není vždy snadné. Křesťan by byl raději občas neviditelný. Věříme, že nás Bůh vede, že se nás zastane? Jsme schopni snést pro Něho nějaké trápení? Věříme ještě, že nás utrpení může posunout dál?
 
Mnoho let jsem doprovázela umírající pacienty. Jednou jsem chodila k 50leté paní, která, jako všichni ostatní umírající, se ptala, co si myslím, že je po smrti. Ujistila mě, že nikdy v minulosti o tom nepřemýšlela, že dosud nevěřila v nic. Ale teď, když je to blízko, se tím musí zaobírat. A tak jsem jí vyprávěla, čemu věřím já a proč. A bylo krásné pozorovat, jak v posledních týdnech života rozvíjí myšlenky o posmrtném životě, o tom, zda  -li uvidí své děti a malé vnučky, které tolik miluje. Setká se s těmi, kteří ji předešli? Každý den se posouvala dál a připravovala se na setkání s Bohem. Stačilo mít odvahu a rozdělit se s ní o svoji víru a mít odvahu o těchto tématech mluvit. Bůh se pak stává znova viditelný a slyšitelný právě v našich bližních. Věřím, že nás Bůh v této odvaze vede za ruku.
 
Jindy jsem dostala na starost pacienta, který o své víře měl potřebu mluvit. Byl hluboce věřící. O to více jsem byla překvapená, když mě po smrti otce požádala jeho dcera o schůzku a ptala se, o čem jsme si dlouhé hodiny povídali. Když jsem jí řekla, že o víře, byla velmi překvapená. Nikdy od svého otce o víře neslyšela, nevěděla, že je věřící, sama nevěřila v nic. Není to škoda, že otec se nebyl schopen se svou vírou s dětmi podělit?
 
Náš vztah k Bohu je velmi osobní. A mluvit o něm je důvěrné. Modleme se o větší odvahu. V našem životě se stane jen to, co Bůh dopustí k našemu dobru. Proč tak málo věříme? Proč se tolik bojíme? Až když člověk vážně onemocní, vidí svůj život jinýma očima. Vidí, co je v životě podstatné, co si s sebou rád nese na věčnost. A to je dobro a láska k bližnímu.
 
Každý den mě v práci v charitě překvapuje, kolik lidí má v tomto jasno, i když církev neznají. Prostě je láska, služba a dobro naplňuje a každý člověk touží, aby jeho život měl smysl. A služba nemocným a umírajícím má smysl. A to mně přináší mnoho každodenní radosti, lásky a síly, toto Boží království na zemi rozšiřovat dál.
 
Je krásné se snažit být perem v ruce Boží a sledovat, jak tomu dílu Bůh žehná, jak se všechno daří v každodenních starostech, i když jsme třeba nešikovní.
 
Dnešní evangelium nám říká: „Nezatkli ho, protože nepřišla jeho hodina!“ A to je krásná jistota. 
 
xxx
 
Bože, ty znáš naši slabost, a proto nám poskytuješ účinnou pomoc; dej, ať radostně přijímáme, co konáš pro naši záchranu, a zůstáváme ti věrní celým svým životem. Skrze tvého Syna…
(Vstupní modlitba)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám