Myšlenky k postní době

Úterý po 4. neděli postní

Dmytro Romanovský

Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce

(KKC 659-667)

 

Bratři a sestry, tajemství Kristova života, nad kterým dnes rozjímáme, nás uvádí do velké radosti. Tato radost je dokonce dvojí. To, že Ježíš vstoupil na nebesa, nám předznamenává, že z těchto nebes musel také sestoupit. Ano, Ježíšovu nanebevstoupení předcházelo jeho vtělení. Vzal na sebe, nebo spíše sjednotil se s naším lidstvím. Prožil tedy bídu lidského života, kromě jednoho, a to, že nezhřešil. Ač nezhřešil, zakusil, co hřích je, neboť jej pocítil na svém těle až na dřevo kříže. A tak poté, co ze- mřel a vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa, kam také – nedokonale řečeno – přenesl naše lidství, které pro hřích nemohlo vstoupit před Boží tvář. V osobě Ježíše Krista však dokonce usedlo po Boží pravici a vládne. A tato vláda Ježíšova je pro nás velkou výhodou, neboť nám vládne Ten, jenž je naším Pánem, ale zároveň jedním z nás. On svým vtělením a nanebevstoupením získal zpět pro člověka ztracenou důstojnost synů a dcer Božích. A to je onen dvojí důvod radosti. Vrátil nám život a ztracené nebe.

 

Tuto radost může umenšovat jistý způsob smýšlení, a to, že Kristus si vládne někde na nebesích a my se plahočíme zde. Takto ovšem uvažuje pouze ten, kdo si neuvědomuje význam Církve, kterou Ježíš ustanovil, aby byla jeho živým tělem, které nikdy neopustí, a kterou oživuje svým Duchem (Mt 28,20). V plnosti pak jako Církev očekáváme, až se na našem těle naplní, co Kristus přislíbil a my budeme vzati k němu, kde nám připravuje místo. Že Pán splní svůj slib, můžeme vidět na životě Panny Marie, která je prvotinou těchto zaslíbení,  která  naplnil  na  jejím  životě. A stejně tak naplní i na nás, kteří jsme svou naději složili v Hospodina (Žl 40,2).

 

To vše bych shrnul slovy sv. Augustina: „On, ač je tam, je také s námi; a my, třebaže jsme zde, jsme také s ním. On neopustil nebe, když k nám odtamtud sestoupil; a stejně neopustil ani žádného z nás, když znovu vstoupil na nebesa. Poněvadž on je naše hlava a my jsme jeho tělo. On, jako Syn Boží, se stal jedním z nás a my jsme se stali skrze něho dětmi Božími.“

 

xxx

 

Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s opravdovou zbožností, abychom byli dobře připraveni přijmout velikonoční poselství o našem vykoupení a vydávat o něm svědectví. Prosíme o to skrze tvého Syna…

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Všichni můžeme udělat něco pro to, aby neplatilo, že nejvěrnější přítel člověka je jeho pes.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám