Myšlenky k adventní době

Čtvrtek po 1. neděli

Josef Matras

Mt 7,21.24-27


 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

 

Dům. Proč Pán Ježíš používá obraz domu? Míří na náš život, jde o „místo“ a způsob našeho přebývání, na čem stavíme, s čím se spokojíme. Někdo bydlí „pod mostem“, jiný má bydlení chudé, další obstojné a zase jiný vynikající nebo i luxusní. Možná mi řeknete, že se to přece odvíjí od finančních možností, každý by chtěl bydlet co nejlépe.

O tom nejsem úplně přesvědčen. Opravdu by chtěl? Tak proč se o to nesnaží? Vždyť i ve skromnosti lze mít útulný domov. Nebo někdo k dobrému bydlení přijde bez vlastní námahy, ale není schopen si je udržet. Zarovná si dům věcmi, neuklízí, neopravuje, neinvestuje. Opravdu stojí o výborné bydlení?

 

Jestliže toto můžeme říci o hmotných věcech, které nazýváme souhrnně dům, byt či bydlení, pak to platí tím spíše o „věcech“ naší mysli a našeho srdce. V čem vlastně žijeme? Je to vůbec „dům“? Funguje u nás něco spolehlivě? Má náš dům nějaká pravidla, nebo se vše mění podle počasí naší nálady? Mohou se druzí o něco opřít, mají kam přijít, kde se cítit přijati? A vůbec, může vstoupit PÁN? Tapetovat padající zdi a zametat špínu pod koberec může nějaký čas fungovat před lidmi, ale Jeho neoklameme. Co s námi udělá? Nic. Čeká. Dává příležitost prohlédnout a začít poctivě. Milosrdně dopouští hroucení toho, co nestavíme na něm, ale na sobě. On je totiž tou skálou a my (já!) jen pískem. Milost posvěcující je pak tím pojivem, které nás dává dohromady v roztříštěnosti našich pnutí, zájmů a úkolů a spojuje nás se skálou – Kristem.

 

 

×××

 

Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc a dej nám sílu překonávat překážky, které nám staví do cesty naše hříchy, ať v nás tvá milost může účinněji působit. Skrze tvého Syna…

(Vstupní modlitba)

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám