Badatelské aktivity

Zájemci o povolení badatelské návštěvy sakrálních objektů ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze, včetně pořízení dokumentace předmětů kulturního dědictví, případně publikování této dokumentace, jsou povinni v dostatečném předstihu podat řádně vyplněnou Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti.


Žádost ve dvojím tištěném vyhotovení se předkládá na Biskupství královéhradecké, Diecézní konzervátorské centrum. Obecná lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů od podání.   

 

K žádosti je nutno připojit níže uvedené přílohy:

  • souhlas příslušné farnosti, do jejíž správy předmětná kulturní památka náleží (stačí kopie elektronické zprávy);
  • potvrzení o studiu či zaměstnání ve vědecké instituci, pro niž badatel dané téma zpracovává;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů a protokol BOZP pro fotografa, pokud není totožný s žadatelem.

 

Upozorňujeme, že na nesprávně vyplněné žádosti, žádosti bez požadovaných příloh, žádosti bez souhlasu příslušné farnosti, případně pouhé kopie a scany žádostí nebere Biskupství královéhradecké zřetel a tyto skartuje.

 

Zájemci o filmování v sakrálních objektech ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze vyplní formulář Žádost o povolení k pořízení filmových záběrů, který elektronickou poštou zašlou na adresu: pamatky (zavináč) bihk.cz. V případě schválení žádosti bude se žadatelem uzavřena smlouva.Soubory
BOZP - badatelé - CZ
BOZP - badatelé - EN
Souhlas se zpracováním osobních údajů - CZ
Souhlas se zpracováním osobních údajů - EN
Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti - CZ
Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti - EN
Žádost o povolení k pořízení filmových záběrů - CZ
Žádost o povolení k pořízení filmových záběrů - EN

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám