Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Žamberk

Vikariát Žamberk

Kontakty

okrskový vikář: vikar.za@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.za@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.za@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Žamberk Mgr. Josef Roušar 737 747 204
sekretář vikariátu Žamberk Mgr. Pavol Sandánus
vikariátní kaplan pro mládež - Žamberk ThLic. Ireneusz Szociński 739 409 356
člen vikariátní rady vikariátu Žamberk Mgr. Václav Vacek 731 402 236
vikariátní účetní vikariátu Žamberk Hana Matějíčková 731 585 647
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Bystřec Bystřec
Čenkovice Čenkovice
Dolní Čermná Dolní Čermná
Horní Heřmanice Horní Heřmanice
Jablonné nad Orlicí Jablonné nad Orlicí 734 435 279
Klášterec nad Orlicí Klášterec nad Orlicí
Králíky Králíky 465 631 183
Králíky II Králíky 603 198 318
Kunvald v Čechách Kunvald
Letohrad Letohrad 465 620 357
Nekoř Nekoř 733 161 606
Valteřice Bystřec
Výprachtice Výprachtice
Žamberk Žamberk 465 614 529

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám