Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Ústí nad Orlicí

Vikariát Ústí nad Orlicí

Kontakty

okrskový vikář: vikar.uo@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.uo@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.uo@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Ústí nad Orlicí ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D. 731 402 221
sekretář vikariátu Ústí nad Orlicí Mgr. Vít Horák 605 299 124
stavební technik vikariátu Ústí nad Orlicí Miloslav Pirkl 731 594 438
vikariátní kaplan pro mládež - Ústí nad Orlicí ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D. 731 402 221
člen vikariátní rady vikariátu Ústí nad Orlicí Dr. Zbigniew Jan Czendlik
Mgr. Miloš Kolovratník 603 586 855
Mgr. Pavel Mistr 728 185 336
vikariátní účetní vikariátu Ústí nad Orlicí Ludmila Pirklová 731 604 732
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 465 544 220
Česká Třebová Česká Třebová 731 626 171
České Heřmanice Sloupnice
České Libchavy Ústí nad Orlicí
Damníkov Česká Třebová
Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč 603 531 356
Dolní Libchavy Libchavy
Horní Sloupnice Sloupnice 737 164 122
Choceň Choceň 465 471 710
Knířov Vysoké Mýto
Lanškroun Lanškroun 465 322 508 (i fax)
Luková Lanškroun
Rudoltice Rudoltice 465 324 893
Řetová Řetová
Sopotnice Sopotnice
Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 465 523 564 (i fax)
Vraclav Vraclav
Vysoké Mýto Vysoké Mýto 465 420 983
Zámrsk Vysoké Mýto
Žichlínek Lanškroun

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám