Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Náchod

Vikariát Náchod

Kontakty

okrskový vikář: vikar.na@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.na@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.na@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Náchod Mons. ICLic. Mgr. Václav Hegr 602 670 475
sekretář vikariátu Náchod ICLic. Mgr. Petr Kubant 731 800 196
stavební technik vikariátu Náchod Bc. Pavel Šimek 733 161 627
vikariátní kaplan pro mládež - Náchod Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260
vikariátní účetní vikariátu Náchod Iveta Hrnčířová 731 604 734
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Bohuslavice nad Metují Bohuslavice
Boušín Slatina nad Úpou
Broumov Broumov 491 521 678, 491 522 171 (klášter), 491 523 796 (kancelář kl.)
Červený Kostelec Červený Kostelec 491 463 224
Česká Skalice Česká Skalice 491 452 124
Hořičky Hořičky 491 491 123
Hronov Hronov
Chvalkovice Chvalkovice
Jaroměř I Jaroměř 491 812 490
Josefov Jaroměř 731 402 211
Náchod Náchod 491 428 355
Nové Město nad Metují Nové Město nad Metují 491 472 127
Nový Hrádek Nový Hrádek
Police nad Metují Police nad Metují 604 332 699
Slavoňov Slavoňov 491 471 435
Studnice Náchod
Teplice nad Metují Teplice nad Metují
Velké Poříčí Velké Poříčí

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám