Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Litomyšl

Vikariát Litomyšl

Kontakty

okrskový vikář: vikar.li@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.li@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.li@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Litomyšl Bc.Th. Josef Matras 605 230 393
stavební technik vikariátu Litomyšl Miloslav Pirkl 731 594 438
vikariátní kaplan pro mládež - Litomyšl Mgr. Milan Romportl 775 651 602
vikariátní účetní vikariátu Litomyšl Ing. Jana Šádková 731 140 019
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Bělá nad Svitavou Svojanov
Borová Borová
Bystré u Poličky Bystré 461 741 730
Cerekvice nad Loučnou Cerekvice nad Loučnou
Dolní Újezd Dolní Újezd
Koclířov u Svitav Koclířov 731 646 800
Korouhev Sádek
Litomyšl Litomyšl 461 612 263
Mladočov Poříčí u Litomyšle 734 435 083
Morašice u Litomyšle Morašice
Opatov v Čechách Opatov
Polička Polička 461 725 172
Sádek Sádek
Sebranice u Litomyšle Sebranice 468 000 587
Svojanov Svojanov
Trstěnice Trstěnice

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Život je čistý plamen a náš život je neviditelné slunce v nás.
Sir Thomas Brown

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám