Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Litomyšl

Vikariát Litomyšl

Kontakty

okrskový vikář: vikar.li@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.li@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.li@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Litomyšl Bc.Th. Josef Matras 605 230 393
sekretář vikariátu Litomyšl Mgr. Milan Romportl 775 651 602
stavební technik vikariátu Litomyšl Miloslav Pirkl 731 594 438
vikariátní kaplan pro mládež - Litomyšl Bc.Th. Jan Pitřinec 736 755 038
vikariátní účetní vikariátu Litomyšl Ing. Jana Šádková 731 140 019
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Bělá nad Svitavou Svojanov
Borová Borová
Bystré u Poličky Bystré 461 741 730
Cerekvice nad Loučnou Litomyšl
Dolní Újezd Dolní Újezd
Koclířov u Svitav Koclířov 731 646 800
Korouhev Sádek
Litomyšl Litomyšl 461 612 263
Mladočov Poříčí u Litomyšle 734 435 083
Morašice u Litomyšle Morašice
Opatov v Čechách Opatov
Polička Polička 461 725 172
Sádek Sádek
Sebranice u Litomyšle Sebranice 468 000 587
Svojanov Svojanov
Trstěnice Trstěnice

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám