Vikariáty

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).
  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.
  • Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů.
  • V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.
  • Od 1. 1. 2010 jsou ve vikariátech královéhradecké diecéze zřízeny vikariátní rady za účelem koordinace pastorační práce a odborné činnosti zaměřené na správu farností. Tyto rady jsou poradními orgány příslušného vikáře. Z titulu funkce jsou členy vikariátní rady okrskový vikář, sekretář vikariátu a vikariátní kaplan pro mládež. Ostatní členy jmenuje diecézní biskup zejména z řad farářů (resp. děkanů, arciděkanů a proboštů), případně administrátorů farností, pověřených biskupem plněním dlouhodobých úkolů na diecézní či vikariátní úrovni, případně z řad dalších kněží působících v obvodu vikariátu.

 

 

Vikariáty: Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jičín, Jilemnice, Kutnohorsko-poděbradský, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žamberk
 

Vikariát Humpolec

Vikariát Humpolec

Kontakty

okrskový vikář: vikar.hu@bihk.cz
sekretář vikariátu: sekretar.hu@bihk.cz
vikariátní účetní: ucetni.hu@bihk.cz

Vikariátní funkce

Funkce Jméno Telefon
okrskový vikář vikariátu Humpolec P. Mgr. Pavel Hroznata Adamec, OPraem. 607 755 426
sekretář vikariátu Humpolec P. Mgr. Tomáš Gorazd Plavnický, OPraem. 737 368 655
stavební technik vikariátu Humpolec David Hlavinka 603 458 826
vikariátní kaplan pro mládež - Humpolec PaedDr. Mgr. Peter David Palušák, OPraem. 606 072 515
člen vikariátní rady vikariátu Humpolec ThDr. Jan Bárta 603 730 882
 

Farnosti

Farnost Adresa Telefon
Číhošť Číhošť
Herálec Humpolec
Humpolec Humpolec 565 537 360
Jiřice Jiřice 565 568 238 (i fax)
Kaliště Kaliště
Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou 569 721 112
Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou
Mladé Bříště Mladé Bříště
Senožaty Senožaty
Skála Humpolec
Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou
Úsobí Úsobí
Vojslavice Kaliště 565 546 536, 721 354 876
Želiv Želiv

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám