Aktuality

ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


 


 


 
 

ROK 2016

100. výročí založení Papežské misijní unie (PMU)

 

Biskup Jan Vokál požehnal novému sídlu PMD v Hradci Králové

 

Nový Misijní zpravodaj

 

Misijní kalendář na rok 2017

 

Misijní číslo časopisu Duha

 

Misionářka lásky - Vyprávění o Matce Tereze

 

Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 2016

 

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií

 

Kalendář pro děti Misijní říjen

 

Missio magazín - říjen

 

Misijní den 2016

 

ROK 2015

Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2015

 

Oslava Světového dne misií v Hradci Králové

 

Misijní kalendář 2016 – Filipíny

Misijní den 2015 v Chocni

 

 

Pouť na Sněžku ke sv. Vavřinci, patronu PMD

 

Misijní jarmark® ve Slatině nad Zdobnicí

 

Biřmování ve Vamberku

 

PMD na Diecézním setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové

 

Misijní pouť 2015

 

PMD na Noci kostelů v Rychnově nad Kněžnou

 

Misijní pouť 2015

 

Misijní růženec na Kunčicích

 

První svaté přijímání dětí z Misijního klubka v Pardubicích

 

Misijní štrúdlování® ​v letohradské farnosti

 

5. Projektový den v SOŠS-EA Náchod

 

Květná neděle s Misijním klubkem v Javornici

 

Činnost Misijních klubek - Proseč

 

Křížová cesta dětí z Papežského misijního díla dětí

 

Horské klubání ve Špindlerově Mlýně

 

Misijní karneval na Orlici

 

Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí

 

Beseda PMD o Srí lance  v Ústí nad Orlicí

 

PMD na Diecézním katechetickém setkání v Hradci Králové

 

Děti z PMDD v Lanškrouně

 

 

 

 

 

Misijní akce 2014

Misijní neděle 19. října 2014, plakát, poselství papeže Františka

Nové Misijní materiály

Misijní Most modlitby - základní informace

 

Papežská misijní díla na Twitteru

  

 

  

 

Papežská misijní unie

                                    - DALŠÍ INFORMACE PRO ČLENY

 

 

  

 

Zprávy

2014

Pozvánka do misijního kina

Podpořme povolání v misiích

Misijní den aneb Setkání dětí nejen z Misijních klubek, 13. 9. 2014, Choceň

Misijní tábor chudých rodin, fotogalerie

Svatovavřinecká pouť na Sněžku 2014, 10. 8. 2014

Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR

Misijní pouť přinesla radost a naději  

Setkání vedoucích Misijních klubek, 12. 6. 2014

Papež František s radostí přijal dárek od malých českých misionářů

Národní ředitelé PMD se sešli v Římě, 5. - 10. 5. 2014

Ředitelé národních misií se setkají v Římě

Benefiční koncert Evy Henychové na podporu projektů PMD, 26. 4. 2014

  Ve Špindlerově Mlýně zasedala Národní rada PMD  

Zapojte se do Misijního štrúdlování      

Upeč koláč pro chudé děti v misiích

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc pomůže 104 dětem

Namaluj velikonoční Pohled pro misie

Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi

24. březen je vyhlášen Dnem modlitby a postu za zabité misionáře

 

 

2013

Aktuální informace

Papežská misijní díla pomáhají obětem tajfunu na Filipínách

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Papežská misijní díla (PMD) - aktuality

Zambijský ředitel navštívil Česko

Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření

Ples pro tebe - misijní ples na podporu sirotčince na Srí Lance - 30. 11. 2013

Papež František slouží mše svaté na úmysl misií

Misijní neděle 2013 - 20. října - plakát

Přinášíme audiozáznam dopisu národního ředitele PMD, P. Jiřího Šlégra k letošní Misijní neděli: http://www.missio.cz/galerie/audio/dopis-k-misijni-nedeli-2013/

Skončilo zasedání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně

Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův Mlýn, 7. 9. 2013

Pozváváme svět - výstava - 27. 8. - 15. 9. 2013 Choceň

Misijní den 2013 - 31. 8. 2013 Choceň - plakát, zpráva

11. Misijní pouť a Misijní den dětí - zpráva

Misijní pouť; Ugandská návštěva - tiskové zprávy

Vyberte si z misijních materiálů

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2013 - Řím

Ugandský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR - 18. - 26. května 2013

Misijní pouť - 1. 6. 2013

O misiích v Africe ve Slatině nad Zdobnicí - 14. 5. 2013

Zambijský bambo v Dolní Dobrouči - 27. 1. 2013

Zambijský bambo v Ústí nad Orlicí - 6. 2. 2013

Povídání o misijní výpravě s promítáním - 22. 2. 2013

Misijní masopustní karneval - 8. 2. 2013

Evropské setkání ředitelů Papežských misijních děl v Lisieux - 28. 2. - 4. 3. 2013

Povídání o misijní výpravě do Zambie s promítáním fotografií a filmů - 15. 3. 2013

Cesta do Ugandy - do misií - 23. 3. - 2. 4. 2013

Africké mise - beseda s promítáním - 27. 3. 2013

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc pomůže 156 dětem

Výtěžek sbírky z Misijní neděle 2012 přesáhl 19 miliónů korun

Papežská misijní díla - 24. březen - Den modlitby a postu za misionáře - mučedníky

Misijní štrúdlování letos již podruhé - 1. - 7. dubna 2013

"Misijní vzdělávací program" s tématem: Děti pomáhají dětem - 11. 4. 2013

Zambijský bambo v Chocni - dokumentární film - 14. 4. 2013

Horské klubání 2013 - 19. - 21. 4. 2013

 

 

2012

Výročí 100 let PMD - základní informace

V roce 2012 je to přesně 100 let od založení PMD v Čechách a na Moravě.

Jak slavit 100 let PMD

Tabulka misijních výročí 2012 a 2013

Misijní vzpomínky pamětníků

 

Misijní den v Chocni 2012

Jeden dárek navíc pro všechny účastníky Misijního dne v Chocni, který se uskutečnil v sobotu 22. září 2012 v kostele sv. Františka Serafínského a na přilehlé farní zahradě.

klip z Misijního dne - Hudba: Šalmíjá | Srdce čisté

zpráva

 

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Nové DVD „Zambijský bambo“

Misijní zpravodaj – missio

Misijní kalendář 2013

Jak prožívají Vánoce lidé v misijních oblastech?

Dejte letos jeden dárek navíc!

Papežská misijní díla – pokračovatel v poslání sv. Františka Xaverského

Africký kněz: Lidé v Česku mají velká srdce

Misijní vzdělávací program - Děti pomáhají dětem, 10. 11. 2012

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR

Misijní neděle - 21. října 2012

Misijní neděle 2012 - informace

Misijní most modlitby - sobota před Misijní nedělí ve 21.00

Dopis Národního ředitele PMD - Misijní neděle 2012

Poselství Jeho Svatosti Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2012

Seznam příspěvků z let 1912 - 1928

Zahájení oslav Roku víry v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl - 11. října 2012

Ohlédnutí - PMD na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru; 14. – 19. 8. 2012PMD na setkání mládeže ve Žďáru; 14. – 19. 8. 2012

Svatovavřinecká pouť na Sněžku - ohlédnutí; 10. 8. 2012

Papežská misijní díla představila nový web

Misie - téma: Guyanská Diana, Srí Lanka, Zambie, ... - 27. dubna 2012

10. celostátání Misijní pouť a 7. Misijní den dětí - 26. května 2012

Misijní štrúdlování - 9. - 15. dubna 2012 - zpráva

Únorové aktuality PMD

JAK PROŽÍT DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY, 24. 3. 2012

Den modlitby a postu na paměť misionářů mučedníků - křížová cesta 1 - křížová cesta 2, 24. 3. 2012

DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY, 24. 3. 2012 - základní informace

JMÉNA PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ, BISKUPŮ, KNĚŽÍ, ŘÁDOVÝCH BRATŘÍ A SESTER A LAICKÝCH KATOLÍKŮ, ZABITÝCH V ROCE 2011

Biografické údaje a okolnosti smrti

Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí

 

Srílančané Krista znají, zjistila česká výprava

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí (PMDD) CEME 2012

 

2011

Papežská misijní díla - nabídka nových materiálů

Kněžským povoláním se pod africkým sluncem daří - Informace z právě uskutečněné misijní cesty do Zambie.

Misijní kalendář 2012

Světové misie dnes

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA - aktuální informace

Misijní den - 1. 10. 2011 v Chocni

Misijní neděle - 23. října 2011

Co je to misijní neděle

Dopis Národního ředitel PMD Jiřího Šlégra

Poselství papeže Benedikta XVI. k světovému dni misií 2011

Plakát Misijní neděle 2011

Podněty k prožití Misijní neděle 2011

Misijní Most Modlitby

Vyberte si z nových misijních materiálů

Přečtěte si DVD Misijní neděle

Přáníčka pro misie

Guyanská Diana - dokumentární film z misijních oblastí nejchudšího pobřeží státu Jižní Ameriky

INDICKÝ NÁRODNÍ ŘEDITEL PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL NAVŠTÍVÍ ČR

9. celostátní misijní pouť a 6. Misijní den dětí, 28. 5. 2011

Evropské setkání národních ředitelů PMD

 

2010

NABÍDKA NOVÝCH MISIJNÍCH MATERIÁLŮ

VÁNOČNÍ DÁREK PRO AFRIKU

Statistiky PMD

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - přehled finančních darů určených na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA v Evropě za rok 2009

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY - přehled finančních darů určených na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - přehled odeslaných finančních darů na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA - pomoc bohoslovcům v misiích, přehled finančních darů určených na misie z Evropy v roce 2009

4. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ - zpráva - fotogalerie

Misijní neděle 24. října 2010

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2010

Informace národní kanceláře pro Papežská misijní díla

Bez kněží nejsou misie možné

Sloni zničili vesnici v Bangladéši

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR - 22. - 30. 5. 2010

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí (PMDD)

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost; a veškerou jeho povinností je, aby myslel správně.
B. Pascal

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám