Aktuality

ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


 


 


 
 

ROK 2016

100. výročí založení Papežské misijní unie (PMU)

 

Biskup Jan Vokál požehnal novému sídlu PMD v Hradci Králové

 

Nový Misijní zpravodaj

 

Misijní kalendář na rok 2017

 

Misijní číslo časopisu Duha

 

Misionářka lásky - Vyprávění o Matce Tereze

 

Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 2016

 

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií

 

Kalendář pro děti Misijní říjen

 

Missio magazín - říjen

 

Misijní den 2016

 

ROK 2015

Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2015

 

Oslava Světového dne misií v Hradci Králové

 

Misijní kalendář 2016 – Filipíny

Misijní den 2015 v Chocni

 

 

Pouť na Sněžku ke sv. Vavřinci, patronu PMD

 

Misijní jarmark® ve Slatině nad Zdobnicí

 

Biřmování ve Vamberku

 

PMD na Diecézním setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové

 

Misijní pouť 2015

 

PMD na Noci kostelů v Rychnově nad Kněžnou

 

Misijní pouť 2015

 

Misijní růženec na Kunčicích

 

První svaté přijímání dětí z Misijního klubka v Pardubicích

 

Misijní štrúdlování® ​v letohradské farnosti

 

5. Projektový den v SOŠS-EA Náchod

 

Květná neděle s Misijním klubkem v Javornici

 

Činnost Misijních klubek - Proseč

 

Křížová cesta dětí z Papežského misijního díla dětí

 

Horské klubání ve Špindlerově Mlýně

 

Misijní karneval na Orlici

 

Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí

 

Beseda PMD o Srí lance  v Ústí nad Orlicí

 

PMD na Diecézním katechetickém setkání v Hradci Králové

 

Děti z PMDD v Lanškrouně

 

 

 

 

 

Misijní akce 2014

Misijní neděle 19. října 2014, plakát, poselství papeže Františka

Nové Misijní materiály

Misijní Most modlitby - základní informace

 

Papežská misijní díla na Twitteru

  

 

  

 

Papežská misijní unie

                                    - DALŠÍ INFORMACE PRO ČLENY

 

 

  

 

Zprávy

2014

Pozvánka do misijního kina

Podpořme povolání v misiích

Misijní den aneb Setkání dětí nejen z Misijních klubek, 13. 9. 2014, Choceň

Misijní tábor chudých rodin, fotogalerie

Svatovavřinecká pouť na Sněžku 2014, 10. 8. 2014

Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR

Misijní pouť přinesla radost a naději  

Setkání vedoucích Misijních klubek, 12. 6. 2014

Papež František s radostí přijal dárek od malých českých misionářů

Národní ředitelé PMD se sešli v Římě, 5. - 10. 5. 2014

Ředitelé národních misií se setkají v Římě

Benefiční koncert Evy Henychové na podporu projektů PMD, 26. 4. 2014

  Ve Špindlerově Mlýně zasedala Národní rada PMD  

Zapojte se do Misijního štrúdlování      

Upeč koláč pro chudé děti v misiích

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc pomůže 104 dětem

Namaluj velikonoční Pohled pro misie

Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi

24. březen je vyhlášen Dnem modlitby a postu za zabité misionáře

 

 

2013

Aktuální informace

Papežská misijní díla pomáhají obětem tajfunu na Filipínách

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Papežská misijní díla (PMD) - aktuality

Zambijský ředitel navštívil Česko

Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření

Ples pro tebe - misijní ples na podporu sirotčince na Srí Lance - 30. 11. 2013

Papež František slouží mše svaté na úmysl misií

Misijní neděle 2013 - 20. října - plakát

Přinášíme audiozáznam dopisu národního ředitele PMD, P. Jiřího Šlégra k letošní Misijní neděli: http://www.missio.cz/galerie/audio/dopis-k-misijni-nedeli-2013/

Skončilo zasedání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně

Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův Mlýn, 7. 9. 2013

Pozváváme svět - výstava - 27. 8. - 15. 9. 2013 Choceň

Misijní den 2013 - 31. 8. 2013 Choceň - plakát, zpráva

11. Misijní pouť a Misijní den dětí - zpráva

Misijní pouť; Ugandská návštěva - tiskové zprávy

Vyberte si z misijních materiálů

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2013 - Řím

Ugandský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR - 18. - 26. května 2013

Misijní pouť - 1. 6. 2013

O misiích v Africe ve Slatině nad Zdobnicí - 14. 5. 2013

Zambijský bambo v Dolní Dobrouči - 27. 1. 2013

Zambijský bambo v Ústí nad Orlicí - 6. 2. 2013

Povídání o misijní výpravě s promítáním - 22. 2. 2013

Misijní masopustní karneval - 8. 2. 2013

Evropské setkání ředitelů Papežských misijních děl v Lisieux - 28. 2. - 4. 3. 2013

Povídání o misijní výpravě do Zambie s promítáním fotografií a filmů - 15. 3. 2013

Cesta do Ugandy - do misií - 23. 3. - 2. 4. 2013

Africké mise - beseda s promítáním - 27. 3. 2013

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc pomůže 156 dětem

Výtěžek sbírky z Misijní neděle 2012 přesáhl 19 miliónů korun

Papežská misijní díla - 24. březen - Den modlitby a postu za misionáře - mučedníky

Misijní štrúdlování letos již podruhé - 1. - 7. dubna 2013

"Misijní vzdělávací program" s tématem: Děti pomáhají dětem - 11. 4. 2013

Zambijský bambo v Chocni - dokumentární film - 14. 4. 2013

Horské klubání 2013 - 19. - 21. 4. 2013

 

 

2012

Výročí 100 let PMD - základní informace

V roce 2012 je to přesně 100 let od založení PMD v Čechách a na Moravě.

Jak slavit 100 let PMD

Tabulka misijních výročí 2012 a 2013

Misijní vzpomínky pamětníků

 

Misijní den v Chocni 2012

Jeden dárek navíc pro všechny účastníky Misijního dne v Chocni, který se uskutečnil v sobotu 22. září 2012 v kostele sv. Františka Serafínského a na přilehlé farní zahradě.

klip z Misijního dne - Hudba: Šalmíjá | Srdce čisté

zpráva

 

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Nové DVD „Zambijský bambo“

Misijní zpravodaj – missio

Misijní kalendář 2013

Jak prožívají Vánoce lidé v misijních oblastech?

Dejte letos jeden dárek navíc!

Papežská misijní díla – pokračovatel v poslání sv. Františka Xaverského

Africký kněz: Lidé v Česku mají velká srdce

Misijní vzdělávací program - Děti pomáhají dětem, 10. 11. 2012

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR

Misijní neděle - 21. října 2012

Misijní neděle 2012 - informace

Misijní most modlitby - sobota před Misijní nedělí ve 21.00

Dopis Národního ředitele PMD - Misijní neděle 2012

Poselství Jeho Svatosti Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2012

Seznam příspěvků z let 1912 - 1928

Zahájení oslav Roku víry v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl - 11. října 2012

Ohlédnutí - PMD na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru; 14. – 19. 8. 2012PMD na setkání mládeže ve Žďáru; 14. – 19. 8. 2012

Svatovavřinecká pouť na Sněžku - ohlédnutí; 10. 8. 2012

Papežská misijní díla představila nový web

Misie - téma: Guyanská Diana, Srí Lanka, Zambie, ... - 27. dubna 2012

10. celostátání Misijní pouť a 7. Misijní den dětí - 26. května 2012

Misijní štrúdlování - 9. - 15. dubna 2012 - zpráva

Únorové aktuality PMD

JAK PROŽÍT DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY, 24. 3. 2012

Den modlitby a postu na paměť misionářů mučedníků - křížová cesta 1 - křížová cesta 2, 24. 3. 2012

DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY, 24. 3. 2012 - základní informace

JMÉNA PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ, BISKUPŮ, KNĚŽÍ, ŘÁDOVÝCH BRATŘÍ A SESTER A LAICKÝCH KATOLÍKŮ, ZABITÝCH V ROCE 2011

Biografické údaje a okolnosti smrti

Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí

 

Srílančané Krista znají, zjistila česká výprava

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí (PMDD) CEME 2012

 

2011

Papežská misijní díla - nabídka nových materiálů

Kněžským povoláním se pod africkým sluncem daří - Informace z právě uskutečněné misijní cesty do Zambie.

Misijní kalendář 2012

Světové misie dnes

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA - aktuální informace

Misijní den - 1. 10. 2011 v Chocni

Misijní neděle - 23. října 2011

Co je to misijní neděle

Dopis Národního ředitel PMD Jiřího Šlégra

Poselství papeže Benedikta XVI. k světovému dni misií 2011

Plakát Misijní neděle 2011

Podněty k prožití Misijní neděle 2011

Misijní Most Modlitby

Vyberte si z nových misijních materiálů

Přečtěte si DVD Misijní neděle

Přáníčka pro misie

Guyanská Diana - dokumentární film z misijních oblastí nejchudšího pobřeží státu Jižní Ameriky

INDICKÝ NÁRODNÍ ŘEDITEL PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL NAVŠTÍVÍ ČR

9. celostátní misijní pouť a 6. Misijní den dětí, 28. 5. 2011

Evropské setkání národních ředitelů PMD

 

2010

NABÍDKA NOVÝCH MISIJNÍCH MATERIÁLŮ

VÁNOČNÍ DÁREK PRO AFRIKU

Statistiky PMD

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - přehled finančních darů určených na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA v Evropě za rok 2009

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY - přehled finančních darů určených na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - přehled odeslaných finančních darů na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA - pomoc bohoslovcům v misiích, přehled finančních darů určených na misie z Evropy v roce 2009

4. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ - zpráva - fotogalerie

Misijní neděle 24. října 2010

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2010

Informace národní kanceláře pro Papežská misijní díla

Bez kněží nejsou misie možné

Sloni zničili vesnici v Bangladéši

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR - 22. - 30. 5. 2010

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí (PMDD)

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Všichni můžeme udělat něco pro to, aby neplatilo, že nejvěrnější přítel člověka je jeho pes.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám