Aktuality

ROK 2018

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem     

http://www.missio.cz/aktuality/priprava-na-mimoradny-misijni-mesic-rijen-2019/

 

Světový den misií - Misijní neděle 2018 

http://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/svetovy-den-misii-misijni-nedele-2018/

 

 

Pozvání na Misijní den 2018 v Chocni 

http://www.missio.cz/headline/53584/

 

 

Kalendář pro děti Misijní říjen 2018

http://www.missio.cz/pro-deti/kalendar-pro-deti-misijni-rijen-2018/

 

Nový Misijní kalendář na rok 2019 přibližuje práci českých misionářů

http://www.missio.cz/headline/novy-misijni-kalendar-priblizuje-praci-ceskych-misionaru/

 

 

Dopis z misií - rychlá pomoc do Bangladéše

http://www.missio.cz/projekty/dopisy-z-misii/dopis-z-misii-banglades-2/

 

Mše pro rodiny s dětmi s dětmi z PMDD s žehnáním školákům

http://www.missio.cz/galerie/foto/mse-pro-rodiny-s-detmi-s-zehnanim-skolakum-v-rychnove-nad-kneznou/

 

Hudební Festival pro Tebe v Ústí nad Orlicí na podporu projektů PMDD v Keni

http://www.missio.cz/galerie/hudebni-festival-pro-tebe-v-usti-nad-orlici-podpori-projekty-pmdd-v-keni/

 

Beseda s národní ředitelem PMD a diecézní ředitelkou PMD v Rosicích

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/o-misiich-a-papezskem-misijnim-dile-deti-na-detskem-tabore-v-rosicich/

 

Papež František: Právě křest z nás činí misionáře

http://www.missio.cz/aktuality/papez-frantisek-prave-krest-z-nas-cini-misionare/

 

Tvoření pro misie ve Slatině

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/tvoreni-pro-misie-ve-slatine-nad-zdobnici/

 

Koncert pro misie v Helvíkovicích

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/koncert-pro-misie-v-helvikovicich-4/

 

Výroční zpráva za rok 2017

http://www.missio.cz/aktuality/v-roce-2017-darci-venovali-na-projekty-pmd-temer-32-milionu/

 

S misijním růžencem a o papežských misiích na setkání v Hradci Králové

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/s-misijnim-ruzencem-a-o-papezskych-misiich-na-setkani-v-hradci-kralove/

 

PMD na dnech Dobré vůle 2018 na Velehradě

http://www.missio.cz/galerie/foto/pmd-na-dnech-dobre-vule-2018-na-velehrade/

 

Ukončení školního roku s Misijním klubkem v Letohradě

http://www.missio.cz/galerie/foto/ukonceni-skolniho-roku-s-misijnim-klubkem-v-letohrade/

 

Missio magazín -  červen 2018

http://www.missio.cz/galerie/foto/missio-magazin-cerven-2018/

 

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí s narozeninami

http://www.missio.cz/galerie/foto/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-s-narozeninami/

 

1. sv. přijímání dětí z PMDD ve Slatině nad Zdobnicí  

http://www.missio.cz/galerie/foto/1-sv-prijimani-deti-z-pmdd-ve-slatine-nad-zdobnici/

 

Papež František: Proč jsou Papežská misijní díla důležitá

http://www.missio.cz/masmedia/media-cr/radio-vaticana/papez-frantisek-proc-jsou-papezska-misijni-dila-dulezita/

 

Generální shromáždění Papežských misijních děl v Římě

http://www.missio.cz/galerie/foto/generalni-shromazdeni-papezskych-misijnich-del-rim-2018/

 

Papež František k národním ředitelům PMD

http://www.missio.cz/galerie/foto/papez-frantisek-k-narodnim-reditelum-papezskych-misijnich-del-nebojte-se-novinek-ducha-svateho/

 

Misijní pouť v Třebíči

http://www.missio.cz/galerie/foto/galerie-misijni-klubka/misijni-pout-2018-v-trebici/

 

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí s přípravou na 1. sv. přijímání

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-6/

 

Děti z Misijního klubka ve Slatině se připravují k 1. sv. přijímání

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/deti-z-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-se-pripravuji-k-1-sv-prijimani/

 

Světový den Papežského misijního díla dětí

http://www.missio.cz/galerie/foto/den-papezskeho-misijniho-dila-deti-2/

 

175 let Papežského misijního díla dětí

http://www.missio.cz/aktuality/175-let-papezskeho-misijniho-dila-deti/

 

Misijní štrúdlování v Letohradě a okolí

http://www.missio.cz/galerie/foto/misijni-strudlovani-2018-v-letohrade-a-okoli/

 

Missio magazín - květen 2018

http://www.missio.cz/galerie/foto/missio-magazin-kveten-2018/

 

Jednání Národní rady PMD v Hradci Králové

http://www.missio.cz/galerie/foto/jednani-narodni-rady-pmd-v-hradci-kralove-2/

 

12. Národní misijní rada v Hradci Králové

http://www.missio.cz/aktuality/12-narodni-misijni-rada/

 

Celostátní setkání dětí z Papežského misijního díla dětí

http://www.missio.cz/galerie/foto/horske-klubani-2018/

 

Evropská konference Papežského misijního díla dětí CEME na Maltě

http://www.missio.cz/galerie/foto/evropska-konference-papezskeho-misijniho-dila-deti-ceme-na-malte/

 

Misijní zpravodaj 23

http://www.missio.cz/aktuality/nove-cislo-misijniho-zpravodaje-priblizuje-praci-misionaru/

 

Slavnostní obřad přijímání dětí do PMDD v Kunvaldu v Čechách

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/slavnostni-obrad-prijimani-deti-do-pmdd-v-kunvaldu-v-cechach/

 

Dubnové setkání Misijního klubka v Proseči

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/dubnove-setkani-misijniho-klubka-v-proseci/

 

Missio magazín - duben 2018

http://www.missio.cz/aktuality/missio-magazin-duben-2018/

 

Velikonoční Misijní jarmark v Proseči

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/velikonocni-misijni-jarmark-v-proseci/

 

Velikonoční Misijní jarmark ve Slatině nad Zdobnicí

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/velikonocni-misijni-jarmark-ve-slatine-nad-zdobnici/

 

Oslava Velikonoc s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/oslava-velikonoc-v-misijnim-klubkem-ve-slatine-nad-zdobnici/

 

Velikonoční neděle v Javornici

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/velikonocni-nedele-v-javornici/

 

Misijní koláč v Hradci Králové

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/misijni-kolac-v-hradci-kralove/

 

Pohled pro misie v Hradci Králové

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/pohled-pro-misie-v-hradci-kralove/

 

Velikonoční Pohled pro misie v letohradské farnosti

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/velikonocni-pohled-pro-misie-v-letohradske-farnosti-2/

 

Velikonoční přání 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.missio.cz/aktuality/velikonocni-prani-2018/

 

 

 

8. Projektový den v Náchodě

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/8-projektovy-den-v-soss-ea-nachod/

 

Beseda s diecézní ředitelkou PMD v Letohradě - Kunčicích

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/beseda-na-tema-deti-pomahaji-detem-v-misiich-v-letohrade/

 

24. březen - Den modlitby a postu za misionáře mučedníky 

http://www.missio.cz/zapojte-se/modlitba/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-2/

 

Missio magazín - březen 2018

http://www.missio.cz/aktuality/missio-magazin-brezen-2018/

 

Křížová cesta s Misijním klubkem v Letohradě - Kunčicích

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/krizova-cesta-s-misijnim-klubkem-v-letohrade-kuncicich-2/

 

Křížová cesta v Proseči

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/misijni-krizova-cesta-v-proseci/

 

Misijní křížová cesta a mše s dětmi z PMDD v Javornici

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/misijni-krizova-cesta-a-mse-s-detmi-z-pmdd-v-javornici/

 

Missio magazín - únor 2018

http://www.missio.cz/aktuality/missio-magazin-unor-2018/

 

Mše pro rodiny s dětmi v Rychnově nad Kněžnou s dětmi z PMDD

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/mse-pro-rodiny-s-detmi-v-rychnove-nad-kneznou-s-detmi-z-pmdd/

 

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí se zdobením svící voskovými pláty 

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-se-zdobenim-svici-voskovymi-platy/

 

Martyrologie 2017

http://www.missio.cz/statistiky/martyrologie/martyrologie-za-rok-2017/

 

Víkendovka Misijního klubka v Dolní Dobrouči

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/vikendovka-misijniho-klubka-v-dolni-dobrouci/

 

Misijní karneval v Letohradě - Orlici

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/misijni-karneval-2018-v-letohrade-orlici/

 

Misijní karneval v Proseči

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/misijni-karneval-v-proseci/

 

Masopustní karneval pro celou rodinu v Hradci Králové

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/masopustni-karneval-pro-celou-rodinu/

 

Missio interview s Zbigniewem Czendlikem

http://www.missio.cz/aktuality/zbigniew-czendlik-na-prvnim-miste-musim-byt-clovekem-pak-fararem/

 

Světový den modliteb a reflexe za boj proti obchodování s lidmi

http://www.missio.cz/aktuality/svetovy-den-modliteb-a-reflexe-za-boj-proti-obchodovani-s-lidmi/

 

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí na téma "Jak misionáři pomáhají"

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-na-tema-jak-misionari-pomahaji/

 

Setkání Misijního klubka v Dolní Dobrouči

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/setkani-misijniho-klubka-v-dolni-dobrouci/

 

Misijní beseda s národním ředitelem PMD v Přibyslavicích a Třebíči

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/misijni-setkani-v-pribyslavicich-a-v-trebici/

 

Setkání dětí z PMDD s rodiči ve Slatině

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-5/

 

Missio magazín - leden 2018

http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-leden-2018/

 

Zakončení roku v Národní kanceláři PMD v Hradci Kralové

http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/vanoce-v-narodni-kancelari-pmd-v-hradci-kralove/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


 


 


 
 

ROK 2016

100. výročí založení Papežské misijní unie (PMU)

 

Biskup Jan Vokál požehnal novému sídlu PMD v Hradci Králové

 

Nový Misijní zpravodaj

 

Misijní kalendář na rok 2017

 

Misijní číslo časopisu Duha

 

Misionářka lásky - Vyprávění o Matce Tereze

 

Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 2016

 

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií

 

Kalendář pro děti Misijní říjen

 

Missio magazín - říjen

 

Misijní den 2016

 

ROK 2015

Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli 2015

 

Oslava Světového dne misií v Hradci Králové

 

Misijní kalendář 2016 – Filipíny

Misijní den 2015 v Chocni

 

 

Pouť na Sněžku ke sv. Vavřinci, patronu PMD

 

Misijní jarmark® ve Slatině nad Zdobnicí

 

Biřmování ve Vamberku

 

PMD na Diecézním setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové

 

Misijní pouť 2015

 

PMD na Noci kostelů v Rychnově nad Kněžnou

 

Misijní pouť 2015

 

Misijní růženec na Kunčicích

 

První svaté přijímání dětí z Misijního klubka v Pardubicích

 

Misijní štrúdlování® ​v letohradské farnosti

 

5. Projektový den v SOŠS-EA Náchod

 

Květná neděle s Misijním klubkem v Javornici

 

Činnost Misijních klubek - Proseč

 

Křížová cesta dětí z Papežského misijního díla dětí

 

Horské klubání ve Špindlerově Mlýně

 

Misijní karneval na Orlici

 

Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí

 

Beseda PMD o Srí lance  v Ústí nad Orlicí

 

PMD na Diecézním katechetickém setkání v Hradci Králové

 

Děti z PMDD v Lanškrouně

 

 

 

 

 

Misijní akce 2014

Misijní neděle 19. října 2014, plakát, poselství papeže Františka

Nové Misijní materiály

Misijní Most modlitby - základní informace

 

Papežská misijní díla na Twitteru

  

 

  

 

Papežská misijní unie

                                    - DALŠÍ INFORMACE PRO ČLENY

 

 

  

 

Zprávy

2014

Pozvánka do misijního kina

Podpořme povolání v misiích

Misijní den aneb Setkání dětí nejen z Misijních klubek, 13. 9. 2014, Choceň

Misijní tábor chudých rodin, fotogalerie

Svatovavřinecká pouť na Sněžku 2014, 10. 8. 2014

Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR

Misijní pouť přinesla radost a naději  

Setkání vedoucích Misijních klubek, 12. 6. 2014

Papež František s radostí přijal dárek od malých českých misionářů

Národní ředitelé PMD se sešli v Římě, 5. - 10. 5. 2014

Ředitelé národních misií se setkají v Římě

Benefiční koncert Evy Henychové na podporu projektů PMD, 26. 4. 2014

  Ve Špindlerově Mlýně zasedala Národní rada PMD  

Zapojte se do Misijního štrúdlování      

Upeč koláč pro chudé děti v misiích

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc pomůže 104 dětem

Namaluj velikonoční Pohled pro misie

Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi

24. březen je vyhlášen Dnem modlitby a postu za zabité misionáře

 

 

2013

Aktuální informace

Papežská misijní díla pomáhají obětem tajfunu na Filipínách

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Papežská misijní díla (PMD) - aktuality

Zambijský ředitel navštívil Česko

Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření

Ples pro tebe - misijní ples na podporu sirotčince na Srí Lance - 30. 11. 2013

Papež František slouží mše svaté na úmysl misií

Misijní neděle 2013 - 20. října - plakát

Přinášíme audiozáznam dopisu národního ředitele PMD, P. Jiřího Šlégra k letošní Misijní neděli: http://www.missio.cz/galerie/audio/dopis-k-misijni-nedeli-2013/

Skončilo zasedání Národní rady PMD ve Špindlerově Mlýně

Mše svatá za mír v Sýrii v kostele sv. Petra, Špindlerův Mlýn, 7. 9. 2013

Pozváváme svět - výstava - 27. 8. - 15. 9. 2013 Choceň

Misijní den 2013 - 31. 8. 2013 Choceň - plakát, zpráva

11. Misijní pouť a Misijní den dětí - zpráva

Misijní pouť; Ugandská návštěva - tiskové zprávy

Vyberte si z misijních materiálů

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2013 - Řím

Ugandský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR - 18. - 26. května 2013

Misijní pouť - 1. 6. 2013

O misiích v Africe ve Slatině nad Zdobnicí - 14. 5. 2013

Zambijský bambo v Dolní Dobrouči - 27. 1. 2013

Zambijský bambo v Ústí nad Orlicí - 6. 2. 2013

Povídání o misijní výpravě s promítáním - 22. 2. 2013

Misijní masopustní karneval - 8. 2. 2013

Evropské setkání ředitelů Papežských misijních děl v Lisieux - 28. 2. - 4. 3. 2013

Povídání o misijní výpravě do Zambie s promítáním fotografií a filmů - 15. 3. 2013

Cesta do Ugandy - do misií - 23. 3. - 2. 4. 2013

Africké mise - beseda s promítáním - 27. 3. 2013

Výtěžek sbírky Jeden dárek navíc pomůže 156 dětem

Výtěžek sbírky z Misijní neděle 2012 přesáhl 19 miliónů korun

Papežská misijní díla - 24. březen - Den modlitby a postu za misionáře - mučedníky

Misijní štrúdlování letos již podruhé - 1. - 7. dubna 2013

"Misijní vzdělávací program" s tématem: Děti pomáhají dětem - 11. 4. 2013

Zambijský bambo v Chocni - dokumentární film - 14. 4. 2013

Horské klubání 2013 - 19. - 21. 4. 2013

 

 

2012

Výročí 100 let PMD - základní informace

V roce 2012 je to přesně 100 let od založení PMD v Čechách a na Moravě.

Jak slavit 100 let PMD

Tabulka misijních výročí 2012 a 2013

Misijní vzpomínky pamětníků

 

Misijní den v Chocni 2012

Jeden dárek navíc pro všechny účastníky Misijního dne v Chocni, který se uskutečnil v sobotu 22. září 2012 v kostele sv. Františka Serafínského a na přilehlé farní zahradě.

klip z Misijního dne - Hudba: Šalmíjá | Srdce čisté

zpráva

 

Jeden dárek navíc pro děti v Africe

Nové DVD „Zambijský bambo“

Misijní zpravodaj – missio

Misijní kalendář 2013

Jak prožívají Vánoce lidé v misijních oblastech?

Dejte letos jeden dárek navíc!

Papežská misijní díla – pokračovatel v poslání sv. Františka Xaverského

Africký kněz: Lidé v Česku mají velká srdce

Misijní vzdělávací program - Děti pomáhají dětem, 10. 11. 2012

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR

Misijní neděle - 21. října 2012

Misijní neděle 2012 - informace

Misijní most modlitby - sobota před Misijní nedělí ve 21.00

Dopis Národního ředitele PMD - Misijní neděle 2012

Poselství Jeho Svatosti Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2012

Seznam příspěvků z let 1912 - 1928

Zahájení oslav Roku víry v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl - 11. října 2012

Ohlédnutí - PMD na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru; 14. – 19. 8. 2012PMD na setkání mládeže ve Žďáru; 14. – 19. 8. 2012

Svatovavřinecká pouť na Sněžku - ohlédnutí; 10. 8. 2012

Papežská misijní díla představila nový web

Misie - téma: Guyanská Diana, Srí Lanka, Zambie, ... - 27. dubna 2012

10. celostátání Misijní pouť a 7. Misijní den dětí - 26. května 2012

Misijní štrúdlování - 9. - 15. dubna 2012 - zpráva

Únorové aktuality PMD

JAK PROŽÍT DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY, 24. 3. 2012

Den modlitby a postu na paměť misionářů mučedníků - křížová cesta 1 - křížová cesta 2, 24. 3. 2012

DEN MODLITBY A POSTU ZA MISIONÁŘE - MUČEDNÍKY, 24. 3. 2012 - základní informace

JMÉNA PASTORAČNÍCH PRACOVNÍKŮ, BISKUPŮ, KNĚŽÍ, ŘÁDOVÝCH BRATŘÍ A SESTER A LAICKÝCH KATOLÍKŮ, ZABITÝCH V ROCE 2011

Biografické údaje a okolnosti smrti

Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí

 

Srílančané Krista znají, zjistila česká výprava

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí (PMDD) CEME 2012

 

2011

Papežská misijní díla - nabídka nových materiálů

Kněžským povoláním se pod africkým sluncem daří - Informace z právě uskutečněné misijní cesty do Zambie.

Misijní kalendář 2012

Světové misie dnes

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA - aktuální informace

Misijní den - 1. 10. 2011 v Chocni

Misijní neděle - 23. října 2011

Co je to misijní neděle

Dopis Národního ředitel PMD Jiřího Šlégra

Poselství papeže Benedikta XVI. k světovému dni misií 2011

Plakát Misijní neděle 2011

Podněty k prožití Misijní neděle 2011

Misijní Most Modlitby

Vyberte si z nových misijních materiálů

Přečtěte si DVD Misijní neděle

Přáníčka pro misie

Guyanská Diana - dokumentární film z misijních oblastí nejchudšího pobřeží státu Jižní Ameriky

INDICKÝ NÁRODNÍ ŘEDITEL PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL NAVŠTÍVÍ ČR

9. celostátní misijní pouť a 6. Misijní den dětí, 28. 5. 2011

Evropské setkání národních ředitelů PMD

 

2010

NABÍDKA NOVÝCH MISIJNÍCH MATERIÁLŮ

VÁNOČNÍ DÁREK PRO AFRIKU

Statistiky PMD

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - přehled finančních darů určených na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA v Evropě za rok 2009

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY - přehled finančních darů určených na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ - přehled odeslaných finančních darů na misie (USD)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA - pomoc bohoslovcům v misiích, přehled finančních darů určených na misie z Evropy v roce 2009

4. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ - zpráva - fotogalerie

Misijní neděle 24. října 2010

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2010

Informace národní kanceláře pro Papežská misijní díla

Bez kněží nejsou misie možné

Sloni zničili vesnici v Bangladéši

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR - 22. - 30. 5. 2010

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí (PMDD)

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám