Papežská misijní díla - Missio

Aktuality

 

 • Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou
  lidé prožívat svoji víru vpokoji a spravedlnosti.

 

 • Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě,
  negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.

 

 • Missio podporuje a povzbuzuje četná povolání
  v místních komunitách.

 

 • Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí,
  chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se
  v dospělosti uměly o sebe postarat.

 

 • Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.

 

 • Missio podporuje vzájemnou solidaritu, úctu a lásku.

 

 

 

 

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

 

 

PMD tvoří celkem čtyři díla:

 • Papežské misijní dílo šíření víry
 • Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola
 • Papežská misijní unie
 • Papežské misijní dílo dětí

 

Více informací: http://www.missio.cz/pmd/vyznam-poslani/predstaveni-pmd/

 

 

ČLENSKÉ AKTIVITY PMD

Staňte se členy PMD, vyberte si a zapojte se, Vaším přispěním mohou misie rozkvést:

 

Misijní klub - denní modlitba za misie, týdenní spoření na Chléb pro misie, podpora aktivit PMD

Misijní klubko - pro děti - denní modlitba za děti světa, týdně šetřit na Misijní bonbónek

Dárcovství - finanční podpora misií

Misijní růže - denní modlitba desátku růžence za misie

Adorace pro misie - duchovní podpora misií

Misijní unie - pro kněze, řeholníky a laiky - otevřenost pro misijní spolupráci

 

 

TRADIČNÍ AKCE PMD

Pečte, ochutnávejte, malujte, tvořte, balte, spořte a podporujte misie:

 • Pohled pro misie®
 • Misijní štrúdlování®
 • Jeden dárek navíc®
 • Misijní jarmark®
 • Podpora projektů pro děti v bídě - Misijní kalendář
 • Misijní koláč®
 • Chléb pro misie
 • Misijní bonbónek

 

 

KONTAKT:

Mgr. Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD

Slatina nad Zdobnicí 309, 517 56 Slatina nad Zdobnicí,

tel.: 731 598 992, bronislava.halbrstatova (zavináč) seznam.cz

 

 

Národní kancelář Papežských misijních děl:

Jáhen ICLic. et Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD

Na Kropáčce 30/1

500 03 Hradec Králové

Česká republika

tel. 604 838 882

 

e-mail: pmd (zavináč) missio.cz

web: www.missio.cz

Fb: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

 

Číslo účtu 72540444/2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – Hradec Králové)

Přehled základních variabilních symbolů a další možnosti, jak přispět na misie, naleznete zde: http://www.missio.cz/projekty/jak-prispet/financni-dary

Symboly farností k identifikaci sbírky z Misijní neděle: http://www.missio.cz/specificke-symboly-farnosti/vs-kralovehradecka/

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám