Papežská misijní díla - Missio

Aktuality

 

 • Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou
  lidé prožívat svoji víru vpokoji a spravedlnosti.

 

 • Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě,
  negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.

 

 • Missio podporuje a povzbuzuje četná povolání
  v místních komunitách.

 

 • Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí,
  chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se
  v dospělosti uměly o sebe postarat.

 

 • Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.

 

 • Missio podporuje vzájemnou solidaritu, úctu a lásku.

 

 

 

 

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

 

 

PMD tvoří celkem čtyři díla:

 • Papežské misijní dílo šíření víry
 • Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola
 • Papežská misijní unie
 • Papežské misijní dílo dětí

 

Více informací: http://www.missio.cz/pmd/vyznam-poslani/predstaveni-pmd/

 

 

ČLENSKÉ AKTIVITY PMD

Staňte se členy PMD, vyberte si a zapojte se, Vaším přispěním mohou misie rozkvést:

 

Misijní klub - denní modlitba za misie, týdenní spoření na Chléb pro misie, podpora aktivit PMD

Misijní klubko - pro děti - denní modlitba za děti světa, týdně šetřit na Misijní bonbónek

Dárcovství - finanční podpora misií

Misijní růže - denní modlitba desátku růžence za misie

Adorace pro misie - duchovní podpora misií

Misijní unie - pro kněze, řeholníky a laiky - otevřenost pro misijní spolupráci

 

 

TRADIČNÍ AKCE PMD

Pečte, ochutnávejte, malujte, tvořte, balte, spořte a podporujte misie:

 • Pohled pro misie®
 • Misijní štrúdlování®
 • Jeden dárek navíc®
 • Misijní jarmark®
 • Podpora projektů pro děti v bídě - Misijní kalendář
 • Misijní koláč®
 • Chléb pro misie
 • Misijní bonbónek

 

 

KONTAKT:

Mgr. Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD

Slatina nad Zdobnicí 309, 517 56 Slatina nad Zdobnicí,

tel.: 731 598 992, bronislava.halbrstatova (zavináč) seznam.cz

 

 

Národní kancelář Papežských misijních děl:

Jáhen ICLic. et Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD

Na Kropáčce 30/1

500 03 Hradec Králové

Česká republika

tel. 604 838 882

 

e-mail: pmd (zavináč) missio.cz

web: www.missio.cz

Fb: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

 

Číslo účtu 72540444/2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – Hradec Králové)

Přehled základních variabilních symbolů a další možnosti, jak přispět na misie, naleznete zde: http://www.missio.cz/projekty/jak-prispet/financni-dary

Symboly farností k identifikaci sbírky z Misijní neděle: http://www.missio.cz/specificke-symboly-farnosti/vs-kralovehradecka/

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám