Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát

Mons. Mgr. Josef  Socha, papežský prelát
Telefon: 603 110 170, 495 513 859 (byt)
E-mail:
Svěcení: kněz
Poznámka: biskupský delegát pro duchovní péči o řeholníky a řeholnice a pro duchovní péči o seniory; pověřen koordinací vztahů s vedoucími pracovišt FNHK a UHK a jednáním v záležitostech povolení konání koncertů

Farnost

Hradec Králové I - bydlí ve farnosti

Funkce

biskupský delegát pro vymezené oblasti
arcijáhen katedrální kapituly
člen sboru poradců
člen kněžské rady
soudce Diecézního církevního soudu
člen redakční rady diecézního časopisu

» zpět

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám