Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

Společnost Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. byla založena za účelem zabezpečit realizaci modelu hromadného hospodaření s lesními pozemky ve vlastnictví biskupství, katedrální kapituly a farností Královéhradecké diecéze.

 

Od konce srpna 2016 společnost sídlí na adrese: Pardubická 1, 533 45 Opatovice nad Labem (v budově opatovické fary).

 

Společnost se samostatnou právní subjektivitou má veškeré atributy standardního podnikatelského subjektu (podle obchodního zákoníku – řízení, kontrola, účetnictví). Jediným zakladatelem a společníkem této obchodní společnosti je Biskupství královéhradecké. Rozhodovací pravomoci jsou rozděleny mezi jednatele, dozorčí radu a jediného společníka (Biskupství královéhradecké). Každodenní běžný chod společnosti je svěřen jednateli společnosti, kterým je Ing. Pavel Starý. Bližší informace o společnosti a kontakty na lesníky jednotlivých lesnických úseků na www.dlhk.cz/zamestnanci

 

 

Dozorčí rada

Mgr. Ing. Zdeněk Novák, předseda dozorčí rady, zástupce farností a katedrální kapituly

Ing. Miroslav Málek, odborník na lesní hospodářství

Mgr. Vít Biolek, právník

Mgr. Roman Kvasnička, právník

Ing. Jana Havlová, daňová poradkyně

Bc. Petr Kábrt, vedoucí Odboru správy majetku BiHK

Mgr. Ing. Pavel Rathouský, ekonom diecéze

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Jediné, co obstojí tváří v tvář konci pozemského života, bude láska. Díky ní se můžeme radovat ze vší krásy kolem sebe.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám