Charita

 

Služba je jedním ze základních poslání církve. Jedná se o službu bližním v duchu Kristova evangelia:

 

"Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít,
byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mně,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mně, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou…"

(Mt 25,35)

 

 

V naší diecézi již existují domovy důchodců, hospicový dům a stacionáře, které ve své činnosti tuto složku poslání církve zahrnují. Charitativní a sociální služba církve soustřeďuje své působení také na handicapované, postižené či ohrožené skupiny lidí jakými např. jsou: děti, handicapovaní mladí lidé, rodiny s dětmi, nemocní, osamělí, vězni atd…

 

Diecézní charita Hradec Králové

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám