Ordinariát

 • Od 1. 1. 2019 je v Královéhradecké diecézi ustanoven generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka.
 • Dle Kodexu kanonického práva, kán. 479 a 480, přísluší generálnímu vikáři výkonná moc, která právem náleží diecéznímu biskupovi, totiž konat veškerá správní jednání s výjimkou toho, které si biskup vyhradil nebo pro které vyžaduje právo zvláštní pověření od biskupa.

 

 • Řízení pastoračních referátů je svěřeno biskupským vikářům, na které diecézní biskup deleguje část své výkonné moci pro vybrané oblasti života církve:

 

 

vedením referátu pro pastoraci je prozatím pověřen generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka

- biskupský vikář pro školstvíThLic. Prokop Brož, Th.D.

- biskupský vikář pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek

 

 

Výše uvedení biskupští vikáři a pověřený vedoucí řídí:

 

Referát pro pastoraci

 • informační centrum
 • katechetické a pedagogické centrum
 • diecézní centrum pro mládež
 • centrum pro rodinu
 • centrum pro seniory
 • duchovní služba pro VŠ studenty

 

Odbor církevního školství

 

Referát diakonie

 • odbor charity
 • odbor duchovní péče o nemocné a minoritní skupiny

 

   

Poslání

Generální vikář

 • Generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC. 
 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady. 

 

  

Biskupští vikáři

 • Biskupským vikářům, ustanoveným ve smyslu kán. 476 CIC, přísluší s přihlédnutím ke kán. 479, §2 a 480 CIC správa referátu diakonie, referátu pro pastoraci a odboru církevního školství.
 • Jsou členy biskupské rady (kán. 473, §4), kněžské rady a pastorační rady.
 • Pečují o duchovní růst podřízených pracovníků.
  

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám