Ordinariát

 • Od 1. 1. 2019 je v Královéhradecké diecézi ustanoven generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka.
 • Dle Kodexu kanonického práva, kán. 479 a 480, přísluší generálnímu vikáři výkonná moc, která právem náleží diecéznímu biskupovi, totiž konat veškerá správní jednání s výjimkou toho, které si biskup vyhradil nebo pro které vyžaduje právo zvláštní pověření od biskupa.

 

 • Řízení pastoračních referátů je svěřeno biskupským vikářům, na které diecézní biskup deleguje část své výkonné moci pro vybrané oblasti života církve:

 

 

vedením referátu pro pastoraci je prozatím pověřen generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka

- biskupský vikář pro školstvíThLic. Prokop Brož, Th.D.

- biskupský vikář pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek

 

 

Výše uvedení biskupští vikáři a pověřený vedoucí řídí:

 

Referát pro pastoraci

 • informační centrum
 • katechetické a pedagogické centrum
 • diecézní centrum pro mládež
 • centrum pro rodinu
 • centrum pro seniory
 • duchovní služba pro VŠ studenty

 

Odbor církevního školství

 

Referát diakonie

 • odbor charity
 • odbor duchovní péče o nemocné a minoritní skupiny

 

   

Poslání

Generální vikář

 • Generální vikář zastává svůj úřad dle kán. 479, §1 a kán. 480 CIC. 
 • Je členem sboru poradců, biskupské rady, kněžské rady, pastorační rady a ekonomické rady. 

 

  

Biskupští vikáři

 • Biskupským vikářům, ustanoveným ve smyslu kán. 476 CIC, přísluší s přihlédnutím ke kán. 479, §2 a 480 CIC správa referátu diakonie, referátu pro pastoraci a odboru církevního školství.
 • Jsou členy biskupské rady (kán. 473, §4), kněžské rady a pastorační rady.
 • Pečují o duchovní růst podřízených pracovníků.
  

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám