Správa vikariátů

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14   vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví viká ři (na Moravě jsou nazýváni děkani).
  • Okrskového vikáře jmenuje zpravidla diecézní biskup na dobu určitou.
  • V rubrice "Lidé" jsou uvedena jména okrskových vikářů a sekretářů vikariátů v královéhradecké diecézi.

 

 

Poslání

  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám