Správa vikariátů

  • Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14   vikariátů, v jejichž čele jsou kněží - okrskoví viká ři (na Moravě jsou nazýváni děkani).
  • Okrskového vikáře jmenuje zpravidla diecézní biskup na dobu určitou.
  • V rubrice "Lidé" jsou uvedena jména okrskových vikářů a sekretářů vikariátů v královéhradecké diecézi.

 

 

Poslání

  • Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátě a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Samuel Butler

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám