Projekty spolufinancované z EU

Zřízení odborných učeben pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu, církevní základní škole, mateřské škole a základní umělecké škole Hradec Králové

Biskupství královéhradeckému získalo dotaci na rekonstrukci budovy známé také pod označením "kostka", která je v bezprostřední blízkosti budovy biskupského gymnázia na orlickém nábřeží. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Projekt by měl být v realizaci více než rok, ukončen by pak měl být koncem roku 2020.

 

Bližší informace o projektu

Projekt s pracovním názvem "Kostka" plánuje vybudování odborných učeben, kabinetů a zázemí pro studium polytechnických a přírodovědných předmětů – biologie, chemie a matematiky. Úpravy objektu včetně zbudování učeben a laboratoří pro zmíněné předměty a pro projektovou výuku přispěje ke zlepšení materiálních podmínek pro studenty i učitele. Vybudování učeben včetně zázemí je nezbytné také vzhledem k nedostatečným a nevyhovujícím prostorám současné budovy gymnázia, která v minulosti primárně sloužila jako budova Pedagogické fakulty a její prostory nebyly určeny pro výuku přírodních a polytechnických předmětů. Dalším podstatným důvodem je zlepšení profilu absolventů gymnázia a jejich dalšího uplatnění na univerzitách a dále na pracovním trhu. Projekt vybudovaní učeben považujeme za nezbytný také z hlediska čtyřnásobného převisu zájemců o studium na gymnáziu nad počtem přijatých studentů.

 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám