Nabídka nemovitosti - pozemková parcela p. č. 315/24

okres Havlíčkův Brod

Datum vložení: 14. 3. 2018 | číslo nabídky: 2018/002

Předmětem prodeje je pozemek zapsaný na LV č. 324 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sázavka, k. ú. Sázavka, a to:

  • pozemková parcela parcelní číslo 315/24, v druhu trvalý travní porost, ZPF, o výměře 1 051 m2.

Jedná se o pozemek situovaný na západním okraji souvisle zastavěného území obce Sázavka.

Přístup k pozemku je z místní veřejné silniční komunikace.

Pozemek p. č. 315/24 je zhruba obdélníkového tvaru a je umístěn jako nárožní stavební parcela v uliční zástavbě. Pozemek je zhruba rovinný s velmi mírným spádem k jihu. V současné době není zastavěn a nenachází se na něm žádné trvalé porosty. Dle územního plánu obce je umístěn v plochách BI – plochy pro bydlení v rodinných domech a toto je okolní zástavba. V přilehlých komunikacích jsou rozvedeny kompletní inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, plyn), na které bude pravděpodobně možné se napojit.

Cena: dohodou

Kontaktní osoba:
Lenka Kučerová – vedoucí oddělení investic, tel. 495 063 671, +420 732 777 218, e-mail: kucerova.lenka (zavináč) bihk.cz

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám