Nabídka nemovitosti - pozemková parcela p. č. 148/3

okres Náchod

Datum vložení: 10. 3. 2018 | číslo nabídky: 2018/001

Předmětem prodeje je pozemek zapsaný na LV č. 465 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Zaloňov, k. ú. Vestec u Jaroměře, a to:

  • pozemková parcela parcelní číslo 148/3, v druhu ostatní plocha, jiná plocha, způsob ochrany RCHÚ, o výměře 2 816 m2.

Jedná se o pozemek situovaný na jihozápadním okraji souvisle zastavěného území obce Zaloňov, mezi částmi obce Zaloňov – Vestec, viz orientační mapky. Pozemek je rovinatého charakteru, v současné době nevyužívaný, jižní část pozemku je ohraničena lesním porostem jehličnatého typu, u východní hranice pozemku je vedeno vrchní vedení VN.

V blízkosti pozemku se nachází obytná zástavba, obecní úřad, dětské hřiště., kostel sv. Petra a sv. Pavla. Přístup k pozemku je z místní veřejné zpevněné komunikace. Dle územního plánu obce je daný pozemek začleněn do území plochy neurbanizovaného území. S ohledem na situování pozemku (na okraji souvisle zastavěného území obce) a jeho tvaru lze předpokládat, že v budoucnu bude daný pozemek zahrnut do zastavitelné plochy obce pro výstavbu venkovské obytné zástavby.

Cena: dohodou

Kontaktní osoba:
Lenka Kučerová – vedoucí oddělení investic, tel. 495 063 671, +420 732 777 218, e-mail: kucerova.lenka (zavináč) bihk.cz

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám